Odprodej nepotřebného movitého majetku

Momentálně neprobíhá žádný odprodej majetku.