Ztráty a nálezy

Nechali jste něco ve vozidle? Neztrácejte hlavu a obraťte se telefonicky co nejdříve na příslušného dopravce. Zapomenuté věci se často objeví, když už to ani nečekáte.

MHD Praha (linky Dopravního podniku hl. m. Prahy)

Pokud jste bezprostředně zanechali svoje věci v MHD, obraťte se prosím na telefonickou kontaktní linku DPP (+420 296 191 817). Pracovník na telefonu se spojí s dispečerem, který předá informaci o ztracené věci přímo řidiči konkrétního vozidla a bude vás zpětně informovat.

Pokud hlásíte ztrátu později, obdržíte od pracovníka telefonní číslo na příslušnou vozovnu nebo garáž, kde se nachází vůz, ve kterém byla věc ztracena. Všechny nevyzvednuté ztráty a nálezy se pak jednou týdně, a to vždy ve čtvrtek, sváží do kanceláře ztrát a nálezů na adrese Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1 (+420 224 235 085).

PID a MHD Praha (linky ostatních dopravců)

Pokud jste zanechali věci v autobusech nebo přívozech provozovaných soukromými dopravci, obraťte se prosím na konkrétního dopravce. Seznam dopravců PID nabízí přímé navedení na jejich kontaktní místa. Samozřejmě Vám rádi poradí kontaktní informace i pracovníci na telefonních linkách ROPID (+420 234 704 560) nebo DPP (+420 296 191 817). Jméno dopravce zjistíte též z jízdního řádu příslušné linky.

Vlaky

Pokud jste ztratili věci ve vlaku, obraťte se též přímo na samotného dopravce.

Například České dráhy můžete kontaktovat na zákaznické lince +420 221 111 122 nebo osobně navštívit jakoukoli přepážku ČD, kde Vám poradí, jak situaci řešit.