Tramvaje

Pražská tramvajová síť má cca 142 km a je tedy jednou z nejrozsáhlejších v Evropě. Tramvaje nabízejí pohodlnou a spolehlivou povrchovou dopravu v Praze.

Tramvaje přes den

Denní tramvajové linky 1–26 zajišťují přepravu v období 5:00–24:00. Intervaly jsou 8 minut ve špičkách, 10–20 minut v ostatních obdobích. Vybrané tramvajové linky (tzv. páteřní linky) 9, 17, 22 jezdí v polovičních intervalech (4 minuty, resp. 5–10 minut mimo špičku).

Interaktivní mapa linkového vedení tramvají od 25.3.2017

Interaktivní mapa linkového vedení tramvají od 25.3.2017

Navštivte také portál jízdních řádů, kde zjistíte přesné časy odjezdů z vaší zastávky nebo další schémata dopravy. Dopravcem všech denních tramvajových linek je Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s..

Nostalgická linka 23

Od 25. března 2017 brázdí pražské ulice nová pravidelná tramvajová linka s číslem 23. Na tuto nostalgickou linku jsou vypravovány pouze nejstarší typy tramvají T3, které zároveň opustily všechny ostatní tramvajové linky. Celoroční provoz této linky, posílený v letních měsících, by měl nejen uspokojit požadavky po cestování tímto legendárním typem tramvaje, ale také odlehčit turisticky nejvytíženější pražské tramvaji č. 22 zejména v okolí Pražského hradu.

Linka 23 jezdí v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Národní třída – Národní divadlo – Újezd – Malostranská – Pražský hrad – Pohořelec – Malovanka – Královka.

Rozsah provozu je cca 8:30 až 19:00 v intervalu 30 minut, během hlavní turistické sezony o víkendech v intervalu 15 minut. Na lince platí běžné jízdné PID. Jízdní řád naleznete na našem portálu jízdních řádů.

Noční tramvaje

Noční tramvajové linky 91–99 přepravují cestující v období 0:00–5:00 v intervalu 30 minut. O nocích pátek/sobota a sobota/neděle je interval zkrácen na 20 minut. Stanice Lazarská slouží jako centrální přestupní zastávka všech nočních tramvají. Více informací přinášíme na stránkách noční dopravy v PID. Jízdní řády nočních linek naleznete na portálu jízdních řádů.

Schéma nočního provozu