Bezbariérově s PID


Piktogram bezbariérový
Pražská integrovaná doprava má za cíl poskytovat službu úplně všem. Proto je stále větší počet spojů zajišťován nízkopodlažními vozidly, jsou upravovány zastávky pro snadný přístup do vozidel a zřizovány bezbariérové přístupy stanic metra i železnice.

Bezbariérová vozidla, bezbariérové přístupy do vozidel a vyhrazené prostory ve vozidlech jsou označeny piktogramem. Obdobně mohou být označeny i bezbariérové přístupy na stanice a zastávky.

Pro nevidomé jsou doplňovány orientační prvky (hmatné a varovné pásy, akustické majáky) a vozidla umožňují na žádost nevidomého vyhlášení informace o lince a směru jízdy.

Vyhledávač spojení PID umožňuje zadání s využitím parametru “pouze bezbariérové spojení”.

Bezbariérová přístupnost dopravních prostředků PID je limitována těmito základními faktory:

  1. bezbariérovým přístupem ke stanicím, zastávkám nebo přístavištím
  2. bezbariérovou úpravou stanic, zastávek nebo přístavišť
  3. bezbariérovostí vozidel nebo plavidel (s podlahou v úrovni nástupiště / s podlahou v úrovni nástupiště a plošinou pro nástup / s plošinou pro nástup)

Metro

Bezbariérový vstup do metra

Bezbariérová přístupnost metra je limitována úpravou jednotlivých stanic a technickými vlastnostmi vozidel. Na trasách A a B jsou postupně v úseku prvních dveří souprav instalovány rampičky pro vyrovnání výšky nástupiště a podlahy vagonu doplněné o pružný hřeben překrývající spáru mezi hranou nástupiště a vagonu.

Pro významnou část cestujících se sníženou schopností pohybu (např. cestující s kočárky, většími zavazadly) jsou pomocí i eskalátory. V řadě stanic metra je možné mezi povrchem a nástupiště využít eskalátory pro oba směry v celé délce.

Naprostá většina stanic obsahuje prvky pro nevidomé.

Zjistěte si již před cestou aktuální stav bezbariérových zařízení.

Tramvaje

Bezbariérové vozy tramvaji

Zastávky jsou postupně doplňovány o prvky pro nevidomé. Všechny nově dodávané tramvaje jsou bezbariérové, další bezbariérová vozidla vznikají při rekonstrukcích starších typů tramvají.

Bližší informace o bezbariérových spojích naleznete v jízdních řádech.

Autobusy a trolejbusy

Bezbariérový autobus

Všechny spoje městských autobusových a trolejbusových linek jsou zajišťovány nízkopodlažními vozidly. Na regionálních linkách postupně podíl nízkopodlažních vozidel roste, garantované bezbariérové spoje jsou označeny značkou , dále jsou bezbariérová vozidla vypravována na některé linky i nad rámec těchto spojů. V případě potřeby využití takového spoje na lince s negarantovanými spoji kontaktujte přímo dopravce (kontakt na jízdním řádu, případně zde).

Bližší informace naleznete v jízdních řádech – linky městské (Praha) a linky regionální.

Pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí je zřízena zvláštní linka H1. Bližší informace naleznete v jejím jízdním řádu.

Zastávky jsou postupně doplňovány o prvky pro nevidomé a zlepšovány i jejich parametry pro vozíčkáře.

Železnice

Bezbariérový vlakNa většině železničních tratí zahrnutých do PID je provoz zajištěn vozidly umožňujícími bezbariérový nástup. Podstatná je situace v oblasti stanic a zastávek, kdy se v provozu vyskytují moderní zcela bezbariérové, ale i s nástupišti přístupnými pouze po schodech či s nástupišti v úrovni koleje. Stanice a zastávky zbudované či rekonstruované v poslední době však standardně umožňují nástup v jedné úrovni a obsahují prvky pro nevidomé.

Přehled hlavních železničních linek s orientačním poměrem bezbariérových vozidel:

Linka Trasa Trať Soupravy piktogram-invalida*
(v pracovní dny/víkendy)
S1;
R9+R18+R19+R41
Praha – Poříčany – Kolín;
Praha – Kolín (- Kutná Hora)
011;
010+230
elektrické jednotky;
přívěsné vozy
100 %;
33 %
S2;
R10
Praha – Lysá nad Labem – Nymburk – Kolín;
Praha –  Nymburk – Poděbrady
231;
020
elektrické jednotky;
přívěsné vozy
100 %;
0 %
S3+R21+R43 Praha – Všetaty – Mladá Boleslav 070 motorové a přívěsné vozy 0 %
S4+U4;
R20+R44
Praha – Kralupy nad Vltavou – Vraňany – Roudnice nad Labem 090 elektrické jednotky;
přívěsné vozy
99 %;
25 %
S5+R24+R45;
S45+S50
Praha – Hostivice – Kladno – Kladno-Ostrovec;
(- Kralupy nad Vltavou) / (- Rakovník)
120+093 motorové jednotky a přívěsné vozy 95 %;
100 %
S6 Praha – Rudná u Prahy – Beroun 173 motorové jednotky 100 %
S7;
R16+R26
(Český Brod -) Praha – Řevnice – Beroun;
Praha – Beroun (- Kařez) / (- Příbram)
171+011;
170+200
elektrické jednotky;
přívěsné vozy
100 %;
85 %
S8;
S88
Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany;
Praha – Vrané nad Vltavou – Dobříš
210 motorové jednotky a přívěsné vozy;
motorové jednotky
90 %;
100 %
S9;
R17+R49
(Lysá nad Labem -) Praha – Čerčany – Benešov u Prahy;
Praha – Benešov u Prahy – Olbramovice
221;
220
elektrické jednotky;
přívěsné vozy
100 %;
50 %
S12 Poříčany – Sadská – Nymburk 060 motorové jednotky či vozy / elektrické jednotky 80 %
S20 Praha – Lysá nad Labem – Milovice 231+232 elektrické jednotky 100 %
S41 (Praha-Hostivař -) Praha-Libeň – Roztoky u Prahy 091 elektrické jednotky / motorové jednotky 100 % / 0 %
S65 Praha – Praha-Zličín – Hostivice – Rudná u Prahy 122 motorové vozy 0 %

piktogram-invalida* … orientační poměr bezbariérových spojů

Na dalších tratích zahrnutých do PID s větším výskytem motorových jednotek  je orientační poměr bezbariérových spojů blízký 75 %.
Na ostatních tratích zahrnutých do PID je zajištěna základní přeprava většinou motorovými a přívěsnými vozy a orientační poměr bezbariérových spojů blízký 0 %.

Bližší informace naleznete na webu Českých drah.

Lanová dráha

S ohledem na konstrukci vozidel a z toho vyplývající stavební uspořádání stanic nemůže lanová dráha zajistit bezbariérovou přístupnost.

Přívozy

Bližší informace o přívozech naleznete v jízdních řádech a v samostatném článku.

Přehled linek s bezbariérovostí přístupu (trvalý stav nebo dlouhodobý stav):

linka trasa plavidlo přístupová cesta
P1 Sedlec – Zámky 95 % 80 %
P2 V Podbabě – Podhoří 95 % 80 %
P3 Lihovar – Dvorce 95 % 80 %
P4 Dostihová – Belárie 95 % 70 %
P5 Císařská louka – (Kotevní) – Výtoň 95 % 60 %
P6 Lahovičky – Nádraží Modřany 95 % 60 %

… orientační bezbariérová přístupnost

Další informace

BEZBA DOPRAVA – MIKROBUSY NA OBJEDNÁNÍ

Pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P, osoby se sníženou schopností pohybu a orientace s trvalým bydlištěm v Praze nebo Středočeském kraji, zřídilo Hlavní město Praha službu mikrobusů na objednání. Bezba dopravu řídí centrální dispečink pod organizací ROPID. V rámci služby, fungující od ledna 2022, jezdí 35 vozidel provozovaných dvěma smluvními dopravci – Lutan a Vega Tour.

Veškeré informace na www.bezba.cz.