Standardy kvality PID (tramvaje)

Standardy kvality Pražské integrované dopravy (PID) stanovující jednotnou úroveň kvality poskytovaných služeb vycházejí z doporučení evropské normy ČSN EN 13 816 a také ze současných finančních možností objednatelů dopravy. Standardy byly nastaveny podle zjištěných klíčových potřeb cestujících tak, aby se mohly stát základem smlouvy se zákazníkem o minimální jednotné úrovni poskytované kvality služby.

Díky zaváděným standardům je možné sledovat, vyhodnocovat a porovnávat plnění jednotlivých aspektů služby a pomocí dalších vyplývajících opatření jejich kvalitu trvale zlepšovat.

Vozidlo tramvaje PID

Obecné podmínky, které stanovují následující vzhled a vybavení tramvaje PID:

 • poměr počtu sedících a stojících cestujících
 • místo pro kočárek a vozík pro invalidy
 • informační a odbavovací systém (např. hlášení zastávek, digitální informační panely, zobrazovač času a pásma, označovače, výňatek z tarifu a smluvních přepravních podmínek PID a další pokyny pro cestující)
 • evidenční čísla a logo PID
 • osvětlení, topení, odvětrávání
 • minimální procento bezbariérově přístupných vozidel na linkách
 • vybavení pro zrakově postižené cestující
 • pravidla pro umístění reklamy
 • maximální stáří vozidla

Zastávka tramvaje PID

Obecné podmínky, které stanovují následující vzhled a vybavení zastávky tramvaje PID:

 • základní rozměry a vzhled zastávkového označníku podle manuálu
 • kombinace barev: červená, modrá, bílá
 • zastávkový informační systém (název a charakter zastávky, označení linek včetně směrů, přestupních vazeb atd.)
 • zastávkové jízdní řády (umístění, ochrana proti povětrnostním vlivům a vandalismu)
 • podmínky pro informační vitrínu v zastávkovém přístřešku

STANDARDY KVALITY PID – TRAMVAJE PID

verze: srpen 2022
Základní dokument, ve kterém naleznete jednotlivá ustanovení specifikující požadavky na kvalitu tramvají PID a sadu indikátorů, kterými se tyto požadavky vyhodnocují.

Standardy kvality PID – Tramvaje PID
Usnesení RHMP č. 2454 ze dne 12. 9. 2022

Manuál jednotného vzhledu vozidel PID

verze: leden 2023
Manuál jednotného vzhledu vozidel PID definuje požadavky na vzhled exteriéru a interiéru vozidel, včetně informačních prvků. Dále v rámci zavádění nové vizuální identity PID řeší jak vozidla zcela nová, tak ta stávající a postup při jejich rebrandu.

Manuál jednotného vzhledu vozidel PID – tramvaje (platnost od 1. 1. 2023)
Vydání návazné přílohy ze dne 8. 1. 2024

Odbavovací a informační zařízení ve vozidlech PID

verze: listopad 2023
Příloha definující technické a vizuální požadavky na jednotlivá zařízení odbavovacího a informačního systému ve vozidlech PID.

Odbavovací a informační zařízení ve vozidlech PID (platnost od 1. 11. 2023)
Vydání návazné přílohy ze dne 8. 1. 2024

Podmínky certifikačního procesu zařízení pro provoz v PID

verze: listopad 2023
Příloha popisuje certifikační proces, všechny jeho části a nastavené podmínky pro jeho splnění.

Podmínky certifikačního procesu zařízení pro provoz v PID (platnost od 1. 11. 2023)
Vydání návazné přílohy ze dne 8. 1. 2024

Seznam certifikovaných zařízení pro provoz v PID

verze: leden 2024
Příloha obsahuje seznam schváleného odbavovacího a informačního zařízení pro systém PID.

Seznam certifikovaných zařízení pro provoz v PID (platnost k 8. 1. 2024)

Žádost o certifikaci zařízení pro prostředí PID

verze: březen 2024
Příloha obsahuje formulář se žádostí o certifikaci zařízení.

Žádost o certifikaci zařízení pro prostředí PID (platnost od 25. 3. 2024)

Sazebník postihů

verze: leden 2020
Příloha obsahuje seznam smluvních pokut vč. stanovené výše.

Sazebník postihů (platnost od 1. 1. 2020)