Standardy kvality PID (tramvaje)

Standardy kvality Pražské integrované dopravy (PID) stanovující jednotnou úroveň kvality poskytovaných služeb vycházejí z doporučení evropské normy ČSN EN 13 816 a také ze současných finančních možností objednatelů dopravy. Standardy byly nastaveny podle zjištěných klíčových potřeb cestujících tak, aby se mohly stát základem smlouvy se zákazníkem o minimální jednotné úrovni poskytované kvality služby.

Díky zaváděným standardům je možné sledovat, vyhodnocovat a porovnávat plnění jednotlivých aspektů služby a pomocí dalších vyplývajících opatření jejich kvalitu trvale zlepšovat.

Vozidlo tramvaje PID

Obecné podmínky, které stanovují následující vzhled a vybavení tramvaje PID:

 • poměr počtu sedících a stojících cestujících
 • místo pro kočárek a vozík pro invalidy
 • informační a odbavovací systém (např. hlášení zastávek, digitální informační panely, zobrazovač času a pásma, označovače, výňatek z tarifu a smluvních přepravních podmínek PID a další pokyny pro cestující)
 • evidenční čísla a logo PID
 • osvětlení, topení, odvětrávání
 • minimální procento bezbariérově přístupných vozidel na linkách
 • vybavení pro zrakově postižené cestující
 • pravidla pro umístění reklamy
 • maximální stáří vozidla

Zastávka tramvaje PID

Obecné podmínky, které stanovují následující vzhled a vybavení zastávky tramvaje PID:

 • základní rozměry a vzhled zastávkového označníku podle manuálu
 • kombinace barev: červená, modrá, bílá
 • zastávkový informační systém (název a charakter zastávky, označení linek včetně směrů, přestupních vazeb atd.)
 • zastávkové jízdní řády (umístění, ochrana proti povětrnostním vlivům a vandalismu)
 • podmínky pro informační vitrínu v zastávkovém přístřešku

Přílohy

Standardy kvality PID – Tramvaje PID

verze: srpen 2022
Základní dokument, ve kterém naleznete jednotlivá ustanovení specifikující požadavky na kvalitu tramvají PID a sadu indikátorů, kterými se tyto požadavky vyhodnocují.

Standardy kvality PID – Tramvaje PID