Standardy kvality PID (železnice)

Standardy kvality Pražské integrované dopravy (PID) stanovující jednotnou úroveň kvality poskytovaných služeb vycházejí z  doporučení evropské normy ČSN EN 13 816 a také ze současných finančních možností objednatelů dopravy. Standardy jsou nastaveny podle zjištěných klíčových potřeb cestujících tak, aby se mohly stát základem smlouvy se zákazníkem o minimální jednotné úrovni poskytované kvality služby. Pomocí zaváděných standardů je možné sledovat, vyhodnocovat a porovnávat plnění jednotlivých aspektů služby a pomocí dalších vyplývajících opatření jejich kvalitu trvale zlepšovat.

Standardy kvality PID jsou závazným dokumentem pro všechny železniční dopravce zapojené do PID. Aktualizace standardů kvality probíhá jednou ročně po projednání se všemi zúčastněnými stranami.

Aktualizace standardů kvality pro období 2019 až 2028

V roce 2018 začaly organizace ROPID a IDSK společně připravovat aktualizaci standardů kvality pro vlakové linky Pražské integrované dopravy. Standardy kvality PID – Vlaky PID platí pro vlaky objednávané hlavním městem Prahou a Středočeským krajem od začátku platnosti železničního jízdního řádu 2019/2020.

Nové standardy kvality znamenají zvýšení požadavků na kvalitu vozidel i kvalitu informací a služeb poskytovaných při cestování vlaky PID s cílem poskytovat zákazníkům Pražské integrované dopravy službu kvalitní a zejména stabilizovanou.

Standardy kvality pro nostalgické vlaky PID

Pro nostalgické výletní vlaky integrované do systému PID byly připraveny zvláštní standardy kvality, které definují kvalitativní požadavky na tento specifický segment dopravní obslužnosti. Od roku 2018 se tyto Standardy kvality PID – Nostalgické vlaky PID vztahují na provoz vlaků dopravce KŽC Doprava, s.r.o. (Rakovnický rychlík, Posázavský motoráček, Podlipanský motoráček, Lužickohorský rychlík, Kokořínský rychlík a linka S24 Čelákovice – Mochov) a od roku 2019 také na Pražský motoráček.

Vlak PID (vzhled a výbava)

 • Funkční osvětlení, vytápění, větrání
 • Funkční dveře a okna
 • Funkční toalety
 • Minimální podíl bezbariérových vozidel
 • Maximální stáří vozidel
 • Kontrastní provedení prvků používaných veřejností
 • Pravidla pro umístění reklamy
 • Vnější a vnitřní čistota (včetně toalet)
 • Informování cestujících, informační systém (např. hlášení zastávek, digitální informační panely, zobrazovač času a tarifního pásma), souhrnná informace o zapojení železnice do PID
 • Chování obsluhujícího personálu

Železniční stanice/zastávka PID (vzhled a výbava)

 • Informování ve stanici (jízdní řády, informační nástěnka PID, akustické hlášení, informační tabla)
 • Bezbariérovost stanice a zastávky
 • Funkční označovače
 • Čitelnost a funkčnost informačních prvků

Měření a vyhodnocování

Měření jednotlivých standardů probíhá formou sběru dat od dopravců (například o plnění grafikonu), nebo pomocí tzv. fiktivních zákazníků, kteří mají za úkol sledovat jednotlivé měřené aspekty v terénu (například informování nebo čistota). Vyhodnocení plnění jednotlivých standardů kvality se provádí jednou měsíčně.

Standardy kvality ke stažení

Standardy kvality PID – Vlaky
Standardy kvality PID – Nostalgické vlaky

Návazné přílohy

Pro vlaky

Všechny přidružené dokumenty naleznete v rubrice Ke stažení.

Pro nostalgické vlaky

Všechny přidružené dokumenty naleznete v rubrice Ke stažení.