Připravované změny

Trvalé změny PID od 11. 12. 2022

V souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů v neděli 11. prosince 2022 dochází k trvalým změnám jízdních řádů na železnici i na autobusových linkách v rámci Pražské integrované dopravy. Nový jízdní řád na železnici v pražské aglomeraci nabízí na všech trasách obdobný rozsah nabídky jako v předchozích letech. Na některých linkách […]

Úpravy linkového vedení na Voticku od 11. 12. 2022

Vážení cestující, v oblasti Benešovska budou realizovány od 11. 12. 2022 v souvislosti s dokončením stavebních prací na železničním koridoru v úseku Sudoměřice – Votice (včetně nového umístění vybraných železničních zastávek) zásadnější úpravy ve vlakových jízdních řádech v regionální i dálkové dopravě, které se promítnou z důvodu […]

Změny linek PID v Kladně a okolí od 1.9.2022

Vážení cestující, v důsledku nepřistoupení Statutárního města Kladna ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje dochází od 1. září 2022 k úpravám linkového vedení autobusů Pražské integrované dopravy a ke změnám platnosti Tarifu PID na jednotlivých linkách na území Kladna. […]

Optimalizace veřejné dopravy na Říčansku od 1. 9. 2022

Vážení cestující, od 1. září 2022 dojde k úpravám linkového vedení autobusů v okolí Říčan, Úval, Stříbrné Skalice, Sázavy a Uhlířských Janovic, které vzešly z požadavků cestujících a obcí po zahájení integrace oblasti Kolínska a Kutnohorska k 1. 8. 2021. Úprav dozná také trasování linek na území města Říčany. […]

Optimalizace veřejné dopravy na Dolnobřežansku od 1. 9. 2022

Po více než roce příprav se dobrovolnému svazku obcí Dolnobřežansko ve spolupráci s organizátory dopravy IDSK a ROPID podařilo připravit návrh úprav linkového vedení a jízdních řádů v oblasti Dolnobřežanska. Cílem optimalizace je jednak odstranění problematických míst, na která občané i obce dlouhodobě upozorňují, jednak zvýšení spolehlivosti […]

1234567...