Přívozy

 

Jízdní řády | Schémata dopravy

 

Přívozy jsou jedním z příkladů začlenění různých dopravních prostředků do Pražské integrované dopravy, kdy pomáhají zkracovat cesty přes řeku. Na všech sedmi linkách přívozů PID plují palubová plavidla s bezbariérovým přístupem z přístavního mola a platí zde veškeré jízdní doklady PID (jízdní kola se přepravují bezplatně). Na přístavní molo vstupujte na pokyn převozníka, pro nástup až po výstupu cestujících.

Přívoz s celoročním provozem zajišťuje spojení Sedlce a Zámků na severním okraji Prahy, které je atraktivní pro výlety vltavským údolím (např. okruh Stromovka – Troja – Zámky – Sedlec – Podbaba – Stromovka) i pro běžné denní cesty. Cesta z Bohnic na Suchdol (přes Holešovice cca 60 minut) může při využití přívozu trvat jen půl hodiny (při využití jízdního kola i méně). Výhodně vychází i spojení z Bohnic na Prahu 6 a do Roztok nebo Kralup nad Vltavou.

Levobřežní přístaviště Sedlec se nachází poblíž autobusové zastávky Sedlecký přívoz (200 m) linek 340 a 350 a železniční zastávky Praha-Sedlec (400 m) linky S4 a S49. Pro spojení na Suchdol linkami 107 a 147 je možné využít zastávku V Sedlci (800 m). Cesta z přístaviště navazuje přímo na cyklotrasu A1 ve směru Podbaba a Stromovka.

Pravobřežní přístaviště Zámky se nachází v dosahu zastávky linek 234, 235, 236 (250 m). U této zastávky začíná i cyklotrasa A28 (směr Bohnice) a přímo u přístaviště vede cyklotrasa A2 – na sever do Klecánek a Řeže / na jih do Podhoří, Troje a Libně.

Na přívozu P1 jsou v provozní době při delším intervalu možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (kruhem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.

Schéma přívozu P2Přívoz s celoročním provozem spojuje vltavské břehy mezi vyústěním Šáreckého údolí a Podhořím. Využití přívozu je výhodné zejména pro spojení oblastí Prahy 6, Troje a Bohnic.

Cesta veřejnou dopravou z Dejvic přes Holešovice do Troje trvá přes 30 minut (a může být komplikována silnou automobilovou dopravou v oblasti Troje), ale využitím přívozu se tato doba zkracuje na polovinu. Levobřežní přístaviště V Podbabě se nachází poblíž autobusové zastávky (200 m) linek 107, 116, 147, 160, 340, 350, 355. Nad přístavištěm vede cyklotrasa A1 – na sever do Sedlce / na jih přes Podbabu do Stromovky a nedaleko začíná cyklotrasa A17 vedoucí Šáreckým údolím do Nebušic.

Pravobřežní přístaviště Podhoří se nachází poblíž zastávky linek 234, 235 a 236 (200 m), které zajišťují spojení k Zoologické zahradě, dále pak do Bohnic (linky 235 a 236), do Troje a Holešovic (linka 234). Nad přístavištěm vede cyklotrasa A2 – na sever do Zámků, Klecánek a Řeže / na jih do Troje a Libně.

Přívoz P2 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů provozován nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy odjezdy dle jízdního řádu).

Schéma přívozu P3Přívoz se sezonním provozem nabízí výhodné spojení břehů Vltavy v místech, kde levý břeh na vstupu do města ztrácí přírodní charakter i přívětivost pro chodce, cyklisty či bruslaře. Přívozem se však dá přeplavit na pravý břeh, který nabízí příjemné podmínky až na okraj samotného centra města.

Levobřežní přístaviště Lihovar se nachází poblíž stejnojmenných zastávek pozemní dopravy (300 m).

Na jih od přístaviště vede cyklotrasa A1 ve směru Lahovičky, Radotín, nedaleko pak odbočuje cyklotrasa A12 do Prokopského údolí.

Pravobřežní přístaviště Dvorce se nachází v jižní části Žlutých lázní a přístup z Podolského nábřeží je v provozní době přívozu možný průchodem volně přístupného areálu Dvorce. Pro další cesty lze využít zastávky Dvorce (tram i bus) nebo Kublov (tram). Po pravém břehu vede cyklotrasa A2 – na sever do centra města / na jih směr Braník, Modřany, Zbraslav.

Přívoz P3 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů provozován nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy odjezdy dle jízdního řádu).

Přívoz se sezonním provozem spojuje vltavské břehy pod modřanským jezem. Nabízí tak rychlé spojení Velké Chuchle a rozvíjející se oblasti na rozhraní Modřan a Hodkoviček.

Přístaviště Dostihová se nachází nedaleko autobusových zastávek linek 129, 241 a 318, o 400 m dále jsou zastávky železniční linky S7 a autobusové linky 244. U přístaviště je rozcestí cyklotras A1 (na sever směr Lihovar, centrum / na jih směr Zbraslav, Radotín) a A112 (směr Velká Chuchle, Barrandov).

Přístaviště Belárie se nachází v dosahu zastávek tramvajových linek 3, 17 a 21. Přímo u přístaviště prochází cyklotrasa A2 (na sever směr Braník, centrum / na jih směr Modřany, Komořany, Zbraslav).

Na přívozu P4 jsou v provozní době možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby či provozní přestávky dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (zvonem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.

Přívoz se sezonním provozem spojuje severní cíp ostrova Císařská louka s oběma vltavskými břehy. Nabízejí tak spojení zejména pro výlety, lze doporučit nezvyklý malebný výhled na Vyšehradskou skálu z Císařské louky.

Ostrovní přístaviště Císařská louka se nachází na severním cípu ostrova, odkud vede na jih přes celý ostrov komunikace s nízkým provozem a je tak ideální výletní spojnicí na pevninu (k zastávkám Lihovar či na cyklotrasu A1).

Pravobřežní přístaviště Výtoň je umístěno v jižní části oblíbené náplavky, přímo pod stejnojmennými tramvajovými zastávkami. Po náplavce vede cyklotrasa A2 – na sever do centra města / na jih směr Podolí, Braník, Modřany, Zbraslav a na výtoňské křižovatce začíná cyklotrasa A23 směřující do Vršovic, Michle a Hostivaře.

Levobřežní přístaviště Kotevní se nachází „co by kamenem dohodil“ od severního cípu Císařské louky. Dopravní terminál Smíchovské nádraží (metro, vlak, bus, tram) je vzdálen cca 550 m.

Přívoz P5 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Přístaviště Kotevní je obsluhováno jen v případě poptávky – na lodi požádejte převozníka při nástupu, na břehu čekejte přímo nad přístavištěm (u označníku). Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů zajištěn potřebným směrem posilový spoj.

Dříve přívozem PID zajišťované spojení vltavských náplavek je zajištěno nově opravenými lávkami pro pěší výtoňského železničního mostu, případně po chodnících Palackého mostu nebo případně komerčním přívozem (mimo PID).

Schéma přívozu P6Přívoz se sezonním provozem spojuje vltavské břehy kousek pod soutokem Vltavy a Berounky. Tím nabízí především rychlé spojení z osídleného modřanského břehu na přírodnější levý břeh.

Přístaviště Nádraží Modřany se nachází v dosahu zastávek tramvajových linek 3, 17 a 21, autobusových linek 139, 246, 173 a 341 a železničních linek S8 a S88. Nedaleko přístaviště je rozcestí cyklotras A2 (na sever směr Braník, centrum / na jih směr Komořany, Zbraslav) a A21 (směr Modřany, Libuš, Kunratice, Šeberov).

Přístaviště Lahovičky umožňuje využít 700 m vzdálenou zastávku autobusových linek, ale především rychle zpřístupňuje rozvojové území podél cyklotrasy A1 (na sever do Chuchlí a centra / na jih podél Berounky do Radotína a dále).

Na přívozu P6 v provozní době možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby či provozní přestávky dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (zvonem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.

 

Provozní parametry

Linka Období Dny Od Do Interval Limit průtoku
P1 celoročně pracovní den 5:25 20:00 30 minut
(další plavby na požádání),
ve špičkách 15 minut
~ 450 m3/s
sobotaneděle a svátek 6:45
P2 celoročně pracovní den 5:25 22:00 15 minut ~ 450 m3/s
sobotaneděle a svátek 6:30
P3 duben – říjen pracovní den 7:00 22:00 15 minut, v ranní špičce 10 minut ~ 450 m3/s
sobotaneděle a svátek 8:00
P4 duben – říjen pracovní den 7:00 19:00 / 20:00 / 21:00
(dle denního světla)
20 minut
(další plavby na požádání)
~ 200 m3/s
sobotaneděle a svátek 8:00
P5 duben – říjen celotýdenně 8:00 19:00 / 20:00 / 21:00
(dle denního světla)
20 minut ~ 450 m3/s
P6 duben – říjen pracovní den 7:00 19:00 / 20:00 / 21:00
(dle denního světla)
20 minut
(další plavby na požádání)
~ 450 m3/s
sobotaneděle a svátek 8:00

Provozní informace

Přívozy P1, P2 jsou v provozu celoročně.

Přívozy P3, P4, P5, P6 jsou v provozu sezónně (konec března – konec října).

Jízdní řády jsou k dispozici na portálu jízdních řádů.

Další informace je možné získat u jednotlivých dopravců: Pražské Benátky s.r.o.Pražská paroplavební společnost a.s. a Vittus Group, s.r.o.

Přívozy nejsou z bezpečnostních důvodů provozovány při zvýšené hladině řeky Vltavy, které stanovuje Plavební vyhláška, případně při jiných nepříznivých podmínkách ovlivňující bezpečnost provozu. Aktuální informace o vodním stavu lze získat na webu ČHMÚ – vodočet Praha-Malá Chuchle.

Všechna aktuální omezení provozu přívozů naleznete v sekci Mimořádné události.

Informace o provozu přívozů lze též získat v jejich provozní době na následujících telefonech:

    • přívoz P1: +420 736 777 666
    • přívoz P2: +420 731 471 846
    • přívoz P3: +420 739 000 022
    • přívoz P5: +420 734 572 235
    • přívoz P6: +420 734 621 382