Přívozy

Přívozy jsou jedním z příkladů začlenění různých dopravních prostředků do Pražské integrované dopravy, kdy pomáhají zkracovat cesty přes řeku. Na všech sedmi linkách přívozů PID plují palubová plavidla s bezbariérovým přístupem z přístavního mola a platí zde veškeré jízdní doklady PID (jízdní kola se přepravují bezplatně). Na přístavní molo vstupujte na pokyn převozníka, pro nástup až po výstupu cestujících.

Přívoz s celoročním provozem zajišťuje spojení Sedlce a Zámků na severním okraji Prahy, které je atraktivní pro výlety vltavským údolím (např. okruh Stromovka – Troja – Zámky – Sedlec – Podbaba – Stromovka) i pro běžné denní cesty. Cesta z Bohnic na Suchdol (přes Holešovice cca 60 minut) může při využití přívozu trvat jen půl hodiny (při využití jízdního kola i méně). Výhodně vychází i spojení z Bohnic na Prahu 6 a do Roztok nebo Kralup nad Vltavou.

Levobřežní přístaviště Sedlec se nachází poblíž autobusové zastávky Sedlecký přívoz (200 m) linek 340 a 350 a železniční zastávky Praha-Sedlec (400 m) linky S4 a S49. Pro spojení na Suchdol linkami 107 a 147 je možné využít zastávku V Sedlci (800 m). Cesta z přístaviště navazuje přímo na cyklotrasu A1 ve směru Podbaba a Stromovka.

Pravobřežní přístaviště Zámky se nachází v dosahu zastávky linky 236 (250 m). U této zastávky začíná i cyklotrasa A28 (směr Bohnice) a přímo u přístaviště vede cyklotrasa A2 – na sever do Klecánek a Řeže / na jih do Podhoří, Troje a Libně.

Na přívozu P1 jsou v provozní době při delším intervalu možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (kruhem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.

Schéma přívozu P2Přívoz s celoročním provozem spojuje vltavské břehy mezi vyústěním Šáreckého údolí a Podhořím. Využití přívozu je výhodné zejména pro spojení oblastí Prahy 6, Troje a Bohnic.

Cesta veřejnou dopravou z Dejvic přes Holešovice do Troje trvá přes 30 minut (a může být komplikována silnou automobilovou dopravou v oblasti Troje), ale využitím přívozu se tato doba zkracuje na polovinu. Levobřežní přístaviště V Podbabě se nachází poblíž autobusové zastávky (200 m) linek 107, 116, 147, 160, 340, 350, 355. Nad přístavištěm vede cyklotrasa A1 – na sever do Sedlce / na jih přes Podbabu do Stromovky a nedaleko začíná cyklotrasa A17 vedoucí Šáreckým údolím do Nebušic.

Pravobřežní přístaviště Podhoří se nachází poblíž zastávky linek 112 a 236 (200 m), které zajišťují spojení k Zoologické zahradě, dále pak do Bohnic (linka 236), do Troje a Holešovic (linka 112). Nad přístavištěm vede cyklotrasa A2 – na sever do Zámků, Klecánek a Řeže / na jih do Troje a Libně.

Přívoz P2 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů provozován nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy odjezdy dle jízdního řádu).

Schéma přívozu P3Přívoz se sezonním provozem nabízí výhodné spojení břehů Vltavy v místech, kde levý břeh na vstupu do města ztrácí přírodní charakter i přívětivost pro chodce, cyklisty či bruslaře. Přívozem se však dá přeplavit na pravý břeh, který nabízí příjemné podmínky až na okraj samotného centra města.

Levobřežní přístaviště Lihovar se nachází poblíž stejnojmenných zastávek pozemní dopravy (300 m).

Na jih od přístaviště vede cyklotrasa A1 ve směru Lahovičky, Radotín, nedaleko pak odbočuje cyklotrasa A12 do Prokopského údolí.

Ostrovní přístaviště Veslařský ostrov je na pravý břeh Vltavy napojeno mostem, který ústí naproti podolskému plaveckému stadionu. Pro další cesty lze využít zastávky Dvorce (tram i bus) nebo Kublov (tram). Po pravém břehu vede cyklotrasa A2 – na sever do centra města / na jih směr Braník, Modřany, Zbraslav.

Přívoz P3 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů provozován nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy odjezdy dle jízdního řádu).

Přívozy se sezonním provozem spojují severní cíp ostrova Císařská louka s oběma vltavskými břehy. Nabízejí tak spojení zejména pro výlety, lze doporučit nezvyklý malebný výhled na Vyšehradskou skálu z Císařské louky.

Ostrovní přístaviště Císařská louka se nachází na severním cípu ostrova, odkud vede na jih přes celý ostrov komunikace s nízkým provozem a je tak ideální výletní spojnicí na pevninu (k zastávkám Lihovar či na cyklotrasu A1).

Pravobřežní přístaviště Výtoň je umístěno v jižní části oblíbené náplavky, přímo pod stejnojmennými tramvajovými zastávkami. Po náplavce vede cyklotrasa A2 – na sever do centra města / na jih směr Podolí, Braník, Modřany, Zbraslav a na výtoňské křižovatce začíná cyklotrasa A23 směřující do Vršovic, Michle a Hostivaře.

Levobřežní přístaviště Kotevní se nachází „co by kamenem dohodil“ od severního cípu Císařské louky. Dopravní terminál Smíchovské nádraží (metro, vlak, bus, tram) je vzdálen cca 550 m.

Přívozy P4 a P5 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Odjezdy spojů obou linek se střídají tak, že z Císařské louky přívoz odplouvá každých 15 minut. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů zajištěn potřebným směrem posilový spoj.

Dříve přívozem zajišťované spojení vltavských náplavek je zajištěno nově opravenými lávkami pro pěší výtoňského železničního mostu, případně po chodnících Palackého mostu.

Schéma přívozu P6Přívoz se sezonním provozem spojuje vltavské břehy kousek pod soutokem Vltavy a Berounky. Tím nabízí především rychlé spojení z osídleného modřanského břehu na přírodnější levý břeh.

Přístaviště Nádraží Modřany se nachází v dosahu zastávek tramvajových linek 3 a 17, autobusových linek 139, 165, 173 a 341 a železničních linek S8 a S88. Nedaleko přístaviště je rozcestí cyklotras A2 (na sever směr Braník, centrum / na jih směr Komořany, Zbraslav) a A21 (směr Modřany, Libuš, Kunratice, Šeberov).

Přístaviště Lahovičky umožňuje využít 700 m vzdálenou zastávku autobusových linek, ale především rychle zpřístupňuje rozvojové území podél cyklotrasy A1 (na sever do Chuchlí a centra / na jih podél Berounky do Radotína a dále).

Na přívozu P6 v provozní době možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby či provozní přestávky dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (zvonem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.

Schéma přívozu P7Přívoz se sezonním provozem spojuje východní cíp ostrova Štvanice s oběma vltavskými břehy. Nabízí tak spojení na jinak obtížněji dostupný ostrov Štvanice, ale i rychlou a zajímavou přepravu mezi Holešovicemi a rozvíjejícím se Karlínem.

Levobřežní přístaviště Pražská tržnice se nachází u pobřežní cesty pod Bubenským nábřežím, tramvajová zastávka Pražská tržnice je vzdálena pouhých 160 metrů.

Přístaviště Ostrov Štvanice se nachází na přírodním východním cípu ostrova, odkud vedou přes celý ostrov cesty s nízkým či žádným provozem.

Pravobřežní přístaviště Rohanský ostrov je umístěno pod schodištěm říční navigace, které se nachází v přímé linii prodloužení Thámovy ulice. Nedaleko vede cyklotrasa A2 (na západ do centra města / na východ směr Libeň) a pobřežní partie nedaleko oživuje osvěžovna „Přístav 18600“. Stanice metra Křižíkova i stejnojmenná zastávka tramvaje je vzdálena 400 metrů.

Na přívozu P7 jsou v provozní době při delším intervalu možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (kovovým úderem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.

 

Provozní parametry

Linka Období Dny Od Do Interval Limit průtoku
P1  celoročně pracovní den 5:25 20:00 30 minut
(další plavby na požádání), ve špičkách 15 minut
~ 450 m³/s
sobotaneděle a svátek 6:45
P2  celoročně pracovní den 5:25 22:00 15 minut ~ 450 m³/s
sobotaneděle a svátek 6:30
P3  duben – říjen pracovní den 7:00  22:00 20 minut ~ 700 m³/s
sobotaneděle a svátek 8:00
P4 duben – říjen celotýdenně 8:15 19:00 / 20:00 / 21:00
(dle denního světla)
30 minut ~ 700 m³/s
P5 duben – říjen celotýdenně 8:00 19:00 / 20:00 / 21:00
(dle denního světla)
30 minut ~ 700 m³/s
P6 duben – říjen pracovní den 7:00 19:00 / 20:00 / 21:00
(dle denního světla)
20 minut
(další plavby na požádání)
~ 450 m³/s
sobotaneděle a svátek 8:00
P7 duben – říjen pracovní den 7:00 19:00 / 20:00 / 22:00
(dle denního světla)
30 minut
(další plavby na požádání), ve špičkách 15 minut
~ 300 m³/s
sobotaneděle a svátek 8:00

Provozní informace

Přívozy P1, P2 jsou v provozu celoročně.
Přívozy P3, P4, P5, P6, P7 jsou v provozu sezónně (konec března – konec října).
Jízdní řády jsou k dispozici na portálu jízdních řádů.

Další informace je možné získat u jednotlivých dopravců: Pražské Benátky s.r.o.Pražská paroplavební společnost a.s. a Vittus Group, s.r.o.

Přívozy nejsou z bezpečnostních důvodů provozovány při zvýšené hladině řeky Vltavy, které stanovuje Plavební vyhláška, případně při jiných nepříznivých podmínkách ovlivňující bezpečnost provozu. Aktuální informace o vodním stavu lze získat na webu ČHMÚ – vodočet Praha-Malá Chuchle.

Všechna aktuální omezení provozu přívozů naleznete v sekci Mimořádné události.

Informace o provozu přívozů lze též získat v jejich provozní době na následujících telefonech:

  • přívoz P1: +420 736 777 666
  • přívoz P2: +420 731 471 846
  • přívoz P3: +420 739 000 022
  • přívoz P4+P5: +420 734 572 235
  • přívoz P6: +420 734 621 382
  • přívoz P7: +420 737 200 641