Loga PID a ROPID

Logo systému PID a logo organizace ROPID je k dispozici v následujících grafických formátech:

  • AI – Adobe Illustrator verze CS3
  • CDR – Corel Draw verze 12
  • JPG – klasický bitmapový obrázek

V rámci každého formátu jsou k dispozici všechny dostupné varianty log (černobílé, barevné apod.).

K logu PID je k dispozici také následující zestručněný logomanuál [PDF].

Všechny dostupné verze naleznete v rubrice Ke stažení.

Upozorňujeme na následující skutečnosti:

  • loga jsou chráněnými značkami organizace ROPID (dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění)
  • pro použití log pro veřejné účely (tištěné, elektronické aj.) je nutný vždy souhlas organizace ROPID
  • loga není dovoleno používat v souvislosti s akcemi a materiály, jež odporují českým zákonům a dobrým mravům, nebo mohou poškodit pověst systému PID nebo organizace ROPID
  • loga není dovoleno jakkoli upravovat (např. barvu nebo tvar), vyjma proporcionální změny velikosti (viz logomanuál)
  • všechny typy log jsou vzájemně zastupitelné (viz logomanuál)