Loga PID a ROPID

Logo systému PID a loga organizací ROPID a IDSK jsou k dispozici v rubrice Ke stažení.

V rámci každého formátu jsou k dispozici všechny dostupné varianty log (černobílé, barevné apod.).

Upozorňujeme na následující skutečnosti:

  • loga jsou chráněnými značkami organizace ROPID (dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění)
  • pro použití log pro veřejné účely (tištěné, elektronické aj.) je nutný vždy souhlas organizace ROPID
  • loga není dovoleno používat v souvislosti s akcemi a materiály, jež odporují českým zákonům a dobrým mravům, nebo mohou poškodit pověst systému PID nebo organizace ROPID
  • loga není dovoleno jakkoli upravovat (např. barvu nebo tvar), vyjma proporcionální změny velikosti