Jak pořídit jízdenku

V systému Pražské integrované dopravy lze zakoupit mnohé druhy jízdenek, které lze pořídit na několika různých místech.

Jak pořídit jízdenku

Jak pořídit kupón

Jak pořídit jízdenku

Jízdenkami jsou myšleny jízdní doklady, jejichž časová platnost je maximálně 72 hodin (3 dny).

Automaty na jízdenky

Papírovou jízdenku je možné zakoupit v několika typech jízdenkových automatů, které nabízejí vybraný sortiment nejpoužívanějších jízdenek.

Typ automatu Sortiment jízdenek Možnost platby Fotografie
Tlačítkový jízdenkový automat Plnocenné a zvýhodněné jízdenky pro Prahu a Region Mince (Kč)
Dotykový jízdenkový automat Plnocenné a zvýhodněné jízdenky pro Prahu a Region Mince (Kč) a platební karty
Jízdenku z tlačítkového a dotykového jízdenkového automatu je nutné před nástupem do vozidla/vstupem do přepravního prostoru metra označit v označovači jízdenek.
Dotykový samoobslužný terminál Plnocenné a zvýhodněné jízdenky pro Prahu Platební karty
Jízdenka ze samooobslužného terminálu obsahuje časové razítko a pásmo vydání, proto se již neoznačuje.

Prodejní místa

V infocentrech a prodejních místech provozovaných Dopravním podnikem hl.m. Prahy je možné zakoupit základní jízdenky, které platí v Praze 30 minut, 90 minut, 24 hodin nebo 72 hodin. Takovéto jízdenky nemají na sobě natištěno časové razítko a pásmo vydání, proto je zapotřebí je označit. Identické jízdenky lze taktéž zakoupit v různých trafikách a obchodech na území hlavního města.

Pokladna Českých drah

Na pokladnách Českých drah je možné zakoupit všechny druhy jízdenek. Takovéto jízdenky jsou již opatřeny časovým razítkem a pásmem vydání, tudíž se dále neoznačují.

Nákup jízdenky ve vozidle (MHD Praha)

V tramvajích, městských autobusech a trolejbusech je možné zakoupit si krátkodobou jízdenku na 30 minut, 90 minut nebo 24 hodin pomocí samoobslužného terminálu cestujícího. Jízdenku v těchto terminálech lze zaplatit výhradně bezkontaktní platbou. Takovéto jízdenky jsou již opatřeny časovým razítkem a pásmem vydání, tudíž se dále neoznačují a platí od chvíle nákupu. U tramvají jsou samoobslužné terminály cestujícího umístěny vždy uprostřed vozidla, u městských autobusů a trolejbusů poté vždy výhradně u 2. dveří.

Autobusy a trolejbusy: Druhé dveře

Tramvaje: Uprostřed vozu

Nákup jízdenky v příměstském/regionálním autobusu

Na příměstských autobusových linkách, kde je vyžadován usměrněný nástup cestujících předními dveřmi (na území hlavního města ve směru do centra Prahy je umožněn nástup všemi dveřmi), je možné si veškerý sortiment jízdenek zakoupit u řidiče autobusu. Jízdenku zakoupenou u řidiče příměstského autobusu lze uhradit v hotovosti (nejlépe pomocí mincí a bankovek v hodnotě jízdenky, maximálně bankovkou o hodnotě 200 Kč) nebo pomocí bezkontaktní platby. Takovéto jízdenky jsou již opatřeny časovým razítkem a pásmem vydání, tudíž se dále neoznačují a platí od chvíle nákupu.

Nákup jízdenky ve vlaku

Ve vlacích Českých drah a v některých případech i u jiných dopravců je možné zakoupit jízdenku PID u průvodčího, který má možnost vydat veškerý sortiment jízdenek. Takovéto jízdenky jsou již opatřeny časovým razítkem a pásmem vydání, tudíž se dále neoznačují a platí od chvíle nákupu. POZOR: Při cestě z obsazených stanic (=stanice, ve kterých je v provozu pokladna Českých drah – na schématu zvýrazněny podtržením) a následném nákupu jízdenky u průvodčího je účtována manipulační přirážka dle ceníku příslušného dopravce.

Označení jízdenky

Jízdenky, na kterých není natištěn datum, čas a tarifní pásmo vydání je zapotřebí označit v označovači jízdenek. Jízdenka se do označovače jízdenek vkládá ve směru šipky tak, jak je vyobrazeno na videu níže. Jízdenka se označuje pouze jednou, přičemž platí od času jejího označení po dobu její platnosti, který je na ní natištěn.

Mobilní aplikace PID Lítačka

V mobilní aplikaci PID Lítačka je možné zakoupit veškerý sortiment nejen jízdenek. Podrobněji se této tématice věnuje samostatný článek. Více informací o mobilní aplikaci lze taktéž získat přímo na webových stránkách PID Lítačky.

SMS Jízdenka

Pomocí služby Premium SMS je možné si zakoupit jízdenku skrze SMS zprávu. Jízdenka zakoupená tímto způsobem platí až od chvíle, kdy cestujícímu přijde potvrzující SMS, do té doby cestující nesmí vstoupit do vozidla nebo přepravního prostoru metra. Bližší informace o nákupu jízdenky a její případné reklamaci jsou uvedeny na webu pražského dopravního podniku na následující adrese: https://www.dpp.cz/jizdne/sms-jizdenka.

SMS jízdenka platí pouze v tarifním pásmu P na městských linkách (metro, tramvaje, městské autobusy, přívozy, trolejbus). Její cena se zároveň liší od ceny běžných jízdenek a za její vyřízení může být mobilním operátorem účtován další poplatek. Jedná se tak o nejméně výhodné pořízení jízdenky.

Jak pořídit kupón

Kupónem jsou myšleny předplacené jízdenky s platností 1 měsíc, 3 měsíce, 10 měsíců a 1 rok.

Průkazka PID + Papírový kupón

O vytvoření Průkazky PID a nákup příslušného kuponu s ní svázaného lze zažádat na předprodejních místech. K vyřízení je zapotřebí dokladová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm (ne starší než jeden rok) a doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, u dětí do 15 let rodný list).

PID Lítačka + Elektronický kupón

Výhodou karty Lítačka / mobilní aplikace PID Lítačka s elektronickým kupónem oproti papírové formě popsané v odstavci výše je možnost vyřídit většinu požadavků online z pohodlí domova bez nutnosti osobní návštěvy předprodejních míst.

Elektronické kupóny lze nahrát na několik typů tzv. identifikátorů:

  • Fyzická karta Lítačka
  • Fyzická IN Karta Českých drah
  • Fyzická platební karta VISA nebo MasterCard
  • Mobilní aplikace PID Lítačka pro Android a iOS

O vytvoření karty PID Lítačky lze zažádat jedním z následujících způsobů:

  • Online na webových stránkách PID Lítačky.
  • Expresně (na počkání) v Praze v infocentru PID Lítačky ve Škodově paláci a ve vybraných infocentrech a předprodejních místech pražského dopravního podniku.
  • Expresně (na počkání) ve Středočeském kraji ve vybraných pokladnách Českých drah a v infocentrech IDSK v Mladé Boleslavi a Kutné Hoře.
  • Podání žádosti o vystavení karty na jednom z prodejních míst.

V závislosti na druhu vyřízení karty je vydání karty zpoplatněno dle ceníku. Podrobnější informace o procesech vyřízení karty jsou k nalezení na webových stránkách PID Lítačky.

Podrobnější informace o registraci do systému PID Lítačka, zařízení karty, o mobilní aplikaci, nákupu kupónů a mnohém dalším lze nalézt na webových stránkách PID Lítačky v sekci časté dotazy.