Přepravní průzkumy

Průzkumy obsazenosti vozidel jsou jedním ze základních podkladů pro plánování linek PID. Probíhají pravidelně v síti metra, tramvají i autobusů formou sčítání cestujících. Na této stránce nabízíme ve formátu PDF souhrny všech aktuálně dostupných celosíťových průzkumů linek PID.

Rok 2019

Oblast Termín Sborníky
Autobusy – oblast východ duben 2019 Městské linky: [PDF]
Příměstské linky: [PDF]

 Rok 2018

Oblast Termín Sborníky
Tramvaje + autobusy – noční linky listopad 2018 [PDF]
Autobusy – oblast jih říjen 2018 Městské linky: [PDF]
Příměstské linky: [PDF]
Autobusy – oblast jihozápad duben 2018 Městské linky: [PDF]
Příměstské linky: [PDF]

Rok 2017

Oblast Termín Sborníky
Autobusy – oblast severozápad říjen 2017 Městské linky: [PDF]
Příměstské linky: [PDF]
Autobusy – oblast sever duben 2017 Městské linky: [PDF]
Příměstské linky: [PDF]

Rok 2016

Oblast Termín Sborníky
Tramvaje listopad 2016 [PDF]
Autobusy – oblast východ duben 2016 Městské linky: [PDF]
Příměstské linky: [PDF]

Rok 2015

Oblast Termín Sborníky
Metro – komplexní přepravní průzkum listopad 2015 [PDF]