Standardy kvality PID (autobusy)

Standardy kvality Pražské integrované dopravy (PID) stanovující jednotnou úroveň kvality poskytovaných služeb vycházejí z  doporučení evropské normy ČSN EN 13 816 a také ze současných finančních možností objednatelů dopravy. Standardy byly nastaveny podle zjištěných klíčových potřeb cestujících tak, aby se mohly stát základem smlouvy se zákazníkem o minimální jednotné úrovni poskytované kvality služby. Pomocí zaváděných standardů je možné sledovat, vyhodnocovat a porovnávat plnění jednotlivých aspektů služby a pomocí dalších vyplývajících opatření jejich kvalitu trvale zlepšovat.

Standardy kvality PID jsou závazným dokumentem pro všechny dopravce PID. Standardy se také stanou základem pro určení kvalitativních kritérií pro připravovaná výběrová řízení na jednotlivé autobusové linky PID.

Na území Prahy a Středočeského kraje se pohybuje nemalé množství autobusů veřejné hromadné dopravy. Standardy kvality PID – Autobusy PID jsou dokumentem, který zajišťuje, že cestující na první pohled pozná autobus patřící do systému PID, v němž platí přepravní podmínky Pražské integrované dopravy. Tyto autobusy musí splňovat organizátorem definované požadavky na vybavení a vzhled a přináší tak cestujícím jednou úroveň kvality cestování.

Aktualizace standardů kvality pro období 2019 až 2028

V roce 2017 začala ve spolupráci ROPID a IDSK příprava aktualizace standardů pro autobusovou dopravu, která kromě nových požadavků na kvalitu přepravy přináší i novou strukturu samotného dokumentu. Ve Standardech kvality PID – Autobusy PID naleznete ustanovení specifikující požadavky na provoz, vzhled a vybavení, zastávky/stanice, personál a bezpečnost. Pro rozsáhlost dokumentu začínají od roku 2019 platit tzv. návazné přílohy, které doplňují jednotlivá ustanovení Standardů kvality PID – Autobusy PID. Dne 5. 6. 2018 došlo ke schválení Standardů kvality PID – Autobusy PID Radou hl. m. Prahy a schválení Radou Středočeského kraje se očekává v nejbližších měsících.

Leták pro samosprávy

Vozidlo autobusu PID

Obecné podmínky, které stanovují následující vzhled a vybavení autobusu PID:

 • poměr počtu sedících a stojících cestujících
 • místo pro kočárek
 • sledování polohy vozidla pomocí GPS
 • informační a odbavovací systém (např. hlášení zastávek, digitální informační panely, zobrazovač času a pásma, označovače, výňatek z tarifu a smluvních přepravních podmínek PID a další pokyny pro cestující podle manuálu)
 • evidenční čísla a logo PID
 • osvětlení, topení, odvětrávání
 • minimální procento bezbariérově přístupných vozidel na městských a příměstských linkách
 • vybavení pro zrakově postižené cestující
 • pravidla pro umístění reklamy (maximálně 30% okenních ploch, zákaz propagace osobních automobilů)
 • maximální stáří autobusu

Zastávka autobusu PID

Obecné podmínky, které stanovují následující vzhled a vybavení zastávky PID:

 • základní rozměry a vzhled zastávkového označníku podle manuálu
 • kombinace barev: červená, modrá, bílá
 • zastávkový informační systém (název a charakter zastávky, označení linek včetně směrů, přestupních vazeb, tarifní pásmo atd.)
 • zastávkové jízdní řády (umístění, ochrana proti povětrnostním vlivům a vandalismu)
 • podmínky pro informační vitrínu v zastávkovém přístřešku

Měření a vyhodnocování

Měření jednotlivých standardů probíhá buď formou sběru dat od dopravců (například o plnění grafikonu), nebo pomocí tzv. fiktivních zákazníků, kteří mají za úkol sledovat jednotlivé měřené aspekty v terénu (například informování nebo čistota). Doplňkové měření některých standardů probíhá v rámci kontrolní činnosti ROPID. Vyhodnocení plnění jednotlivých standardů kvality se předpokládá čtyřikrát ročně, vždy po uplynulém čtvrtletí.

Standardy kvality ke stažení

Standardy kvality PID – Autobusy (platné od roku 2019)
Standardy kvality PID – Autobusy (platné od roku 2016 do roku 2019)
Manuál jednotného vzhledu vozidel (příloha Standardu kvality, platné od roku 2016)

Návazné přílohy

Dostupné po schválení Radou hl. m. Prahy a Radou Středočeského kraje.