Standardy kvality PID (autobusy)

Na území Prahy a Středočeského kraje se pohybuje nemalé množství autobusů veřejné hromadné dopravy. Standardy kvality PID – Autobusy PID jsou dokumentem, který zajišťuje, že cestující na první pohled pozná autobus patřící do systému PID, v němž platí přepravní podmínky Pražské integrované dopravy. Tyto autobusy musí splňovat organizátorem definované požadavky na vybavení a vzhled a přináší tak cestujícím jednotnou úroveň kvality cestování.

Standardy kvality PID – Autobusy platné pro období 2019 až 2028

Měření jednotlivých standardů probíhá buď formou sběru dat od dopravců (například o plnění grafikonu), nebo pomocí tzv. fiktivních zákazníků, kteří mají za úkol sledovat jednotlivé měřené aspekty v terénu (například informování nebo čistota). Doplňkové měření některých standardů probíhá v rámci kontrolní činnosti ROPID. Vyhodnocení plnění jednotlivých indikátorů kvality probíhá čtyřikrát ročně, vždy po uplynulém čtvrtletí.

STANDARDY KVALITY PID – AUTOBUSY PID

verze: březen 2018
Základní dokument, ve kterém naleznete jednotlivá ustanovení specifikující požadavky na kvalitu autobusů PID a sadu indikátorů, kterými se tyto požadavky vyhodnocují.

Standardy kvality PID – Autobusy PID (platnost od 5. 6. 2018)
Usnesení RHMP č. 1297 ze dne 5. 6. 2018
Závazný výklad organizátora ke Standardu kvality PID č. 1/2019 ze dne 16. 8. 2019
Závazný výklad organizátora ke Standardu kvality PID č. 2/2019 ze dne 24. 9. 2019
Výjimka ze Standardu kvality PID č. 2/2019 ze dne 26. 10. 2019

Pro rozsáhlost dokumentu začínají od roku 2019 platit tzv. návazné přílohy, které doplňují jednotlivá ustanovení Standardů kvality PID – Autobusy PID, viz níže.

Manuál jednotného vzhledu vozidel PID – autobusy

verze: leden 2024
Manuál jednotného vzhledu vozidel PID definuje požadavky na vzhled exteriéru a interiéru vozidel, včetně informačních prvků. Dále v rámci zavádění nové vizuální identity PID řeší jak vozidla zcela nová, tak ta stávající a postup při jejich rebrandu.

Manuál jednotného vzhledu vozidel PID – autobusy (platnost od 1. 1. 2024)
Vydání návazné přílohy ze dne 1. 1. 2024

Zastávky BUS – Výtah ze Standardu zastávek PID

verze: leden 2019
Výtah ze Standardu zastávek PID informativně uvádí možnosti technického uspořádání nosičů označníků zastávky a jejich příslušenství, vhodných k instalaci normativně předepsaného označení a předepsaného jednotného obsahového provedení zastávkových informačních prvků.

Zastávky BUS – Výtah ze Standardu zastávek PID (platnost od 15. 3. 2019)
Vydání návazné přílohy ze dne 15. 3. 2019

Odbavovací a informační zařízení ve vozidlech PID

verze: červenec 2022
Příloha definující technické a vizuální požadavky na jednotlivá zařízení odbavovacího a informačního systému ve vozidlech PID.

Odbavovací a informační zařízení ve vozidlech PID (platnost od 20. 7. 2022)
Vydání návazné přílohy ze dne 20. 7. 2022

Verze Platná k datu Soubor ke stažení
červenec 2022 20. 7. 2022 Odbavovaci_a_informacni_zarizeni_2022.07.20.pdf
srpen 2021 1. 8. 2021 Odbavovaci_a_informacni_zarizeni_2021.08.01.pdf
září 2020 1. 9. 2020 Odbavovaci_a_informacni_zarizeni_2020.09.01.pdf
leden 2019 1. 1. 2019 Odbavovaci_a_informacni_zarizeni_2019.01.01.pdf

Podmínky certifikačního procesu zařízení pro provoz v PID

verze: červenec 2022
Příloha popisující certifikační proces a podmínky udělení certifikátu pro odbavovací a informační zařízení pro systém PID.

Podmínky certifikačního procesu zařízení pro provoz v PID (platnost od 20. 7. 2022)
Vydání návazné přílohy ze dne 20. 7. 2022

Seznam certifikovaných zařízení pro provoz v PID

verze: květen 2024
Příloha obsahuje seznam schváleného odbavovacího a informačního zařízení pro systém PID.

Seznam certifikovaných zařízení pro provoz v PID (platnost k 3. 5. 2024)

Verze Platná k datu Soubor ke stažení
květen 2024 3. 5. 2024 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2024.05.03.pdf
listopad 2023 29. 11. 2023 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2023.11.29.pdf
srpen 2023 14. 8. 2023 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2023.08.14.pdf
červenec 2023 1. 7. 2023 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2023.07.01.pdf
červen 2023 12. 6. 2023 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2023.06.12.pdf
květen 2023 23. 5. 2023 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2023.05.23.pdf
duben 2023 3. 4. 2023 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2023.04.03.pdf
březen 2023 14. 3. 2023 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2023.03.14.pdf
leden 2023 13. 1. 2023 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2023.01.13.pdf
prosinec 2022 1. 12. 2022 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2022.12.01.pdf
říjen 2022 21. 10. 2022 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2022.10.21.pdf
září 2022 6. 9. 2022 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2022.09.06.pdf
červenec 2022 1. 7. 2022 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2022.07.01.pdf
duben 2022 22. 4. 2022 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2022.04.22.pdf
březen 2022 29. 3. 2022 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2022.03.29.pdf
březen 2022 1. 3. 2022 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2022.03.01.pdf
únor 2022 7. 2. 2022 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2022.02.07.pdf
listopad 2021 2. 11. 2021 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2021.11.02.pdf
září 2021 30. 9. 2021 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2021.09.30.pdf
srpen 2021 5. 8. 2021 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2021.08.05.pdf
květen 2021 27. 4. 2021 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2021.04.27.pdf
duben 2021 1. 4. 2021 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2021.04.01.pdf
březen 2020 25. 3. 2020 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2020.03.25.pdf
prosinec 2019 4. 12. 2019 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2019.12.04.pdf
říjen 2019 15. 10. 2019 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2019.10.15.pdf
únor 2019 7. 2. 2019 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2019.02.07.pdf

Žádost o certifikaci zařízení pro prostředí PID

verze: březen 2024
Příloha obsahuje formulář se žádostí o certifikaci zařízení.

Žádost o certifikaci zařízení pro prostředí PID (platnost od 25. 3. 2024)

Sazebník postihů

verze: leden 2020
Příloha obsahuje seznam smluvních pokut vč. stanovené výše.

Sazebník postihů (platnost od 1. 1. 2020)

Mezikrajské Standardy kvality PID/IDS JK

verze: srpen 2022
Příloha obsahuje standardy pro vybrané mezikrajské linky s přesahem do Jihočeského kraje.

Mezikrajské Standardy kvality PID/IDS JK (platnost od září 2022)

Mezikrajské Standardy kvality PID/IDOL

verze: prosinec 2021
Příloha obsahuje standardy pro vybrané mezikrajské linky s přesahem do Libereckého kraje.

Mezikrajské Standardy kvality PID/IDOL (platnost od prosinec 2021)

Mezikrajské Standardy kvality PID/IREDO

verze: prosinec 2021
Příloha obsahuje standardy pro vybrané mezikrajské linky s přesahem do Královéhradeckého kraje.

Mezikrajské Standardy kvality PID/IREDO (platnost od prosinec 2021)

Mezikrajské Standardy kvality PID/DÚK

verze: listopad 2021
Příloha obsahuje standardy pro vybrané mezikrajské linky s přesahem do Ústeckého kraje.

Mezikrajské Standardy kvality PID/DÚK (platnost od listopad 2021)

Mezikrajské Standardy kvality PID/VDV

verze: únor 2022
Příloha obsahuje standardy pro vybrané mezikrajské linky s přesahem do Kraje Vysočina.

Mezikrajské Standardy kvality PID/VDV (platnost od únor 2022)

Výklad Standardů kvality PID pro NAD

verze: srpen 2020
Dokument obsahuje výklad standardů pro náhradní autobusovou dopravu za vlaky.

Výklad Standardů kvality PID pro NAD (platnost od 1. 8. 2020)