Standardy kvality PID (autobusy)

Na území Prahy a Středočeského kraje se pohybuje nemalé množství autobusů veřejné hromadné dopravy. Standardy kvality PID – Autobusy PID jsou dokumentem, který zajišťuje, že cestující na první pohled pozná autobus patřící do systému PID, v němž platí přepravní podmínky Pražské integrované dopravy. Tyto autobusy musí splňovat organizátorem definované požadavky na vybavení a vzhled a přináší tak cestujícím jednotnou úroveň kvality cestování.

Standardy kvality PID – Autobusy platné pro období 2019 až 2028

Měření jednotlivých standardů probíhá buď formou sběru dat od dopravců (například o plnění grafikonu), nebo pomocí tzv. fiktivních zákazníků, kteří mají za úkol sledovat jednotlivé měřené aspekty v terénu (například informování nebo čistota). Doplňkové měření některých standardů probíhá v rámci kontrolní činnosti ROPID. Vyhodnocení plnění jednotlivých indikátorů kvality probíhá čtyřikrát ročně, vždy po uplynulém čtvrtletí.

 

Standardy kvality PID – Autobusy PID

verze: březen 2018
Základní dokument, ve kterém naleznete jednotlivá ustanovení specifikující požadavky na kvalitu autobusů PID a sadu indikátorů, kterými se tyto požadavky vyhodnocují.

Standardy kvality PID – Autobusy PID (platnost od 5. 6. 2018)
Usnesení RHMP č. 1297 ze dne 5. 6. 2018

 

Pro rozsáhlost dokumentu začínají od roku 2019 platit tzv. návazné přílohy, které doplňují jednotlivá ustanovení Standardů kvality PID – Autobusy PID:

Manuál jednotného vzhledu vozidel PID – autobusy

verze: leden 2022
Manuál jednotného vzhledu vozidel PID definuje požadavky na vzhled exteriéru a interiéru vozidel, včetně informačních prvků. Dále v rámci zavádění nové vizuální identity PID řeší jak vozidla zcela nová, tak ta stávající a postup při jejich rebrandu.

Manuál jednotného vzhledu vozidel PID – autobusy (platnost od 1. 1. 2022)
Vydání návazné přílohy ze dne 1. 1. 2022

 

Zastávky BUS – Výtah ze Standardu zastávek PID

verze: leden 2019
Výtah ze Standardu zastávek PID informativně uvádí možnosti technického uspořádání nosičů označníků zastávky a jejich příslušenství, vhodných k instalaci normativně předepsaného označení a předepsaného jednotného obsahového provedení zastávkových informačních prvků.

Zastávky BUS – Výtah ze Standardu zastávek PID (platnost od 15. 3. 2019)
Vydání návazné přílohy ze dne 15. 3. 2019

 

Odbavovací a informační zařízení ve vozidlech PID

verze: srpen 2021
Příloha specifikující technické a vizuální požadavky na jednotlivá odbavovací a informační zařízení ve vozidlech PID.

Odbavovací a informační zařízení ve vozidlech PID (platnost od 1. 8. 2021)
Vydání návazné přílohy ze dne 1. 8. 2021

 

Podmínky certifikačního procesu zařízení pro provoz v PID

verze: srpen 2021
Příloha popisující certifikační proces pro zařízení používaná v systému PID a podmínky pro udělení certifikátu.

Podmínky certifikačního procesu zařízení pro provoz v PID (platnost od 1. 8. 2021)
Vydání návazné přílohy ze dne 1. 8. 2021

 

Seznam zařízení certifikovaných pro provoz v PID

verze: duben 2022
Příloha obsahuje seznam zařízení, která je možné používat v systému PID.

Seznam zařízení certifikovaných pro provoz v PID (platnost k 22. 4. 2022)

  • Seznam předchozích verzí Seznamu zařízení certifikovaných pro provoz v PID
Verze Platná k datu Soubor ke stažení
duben 2022 22. 4. 2022 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2022.04.22.pdf
březen 2022 29. 3. 2022 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2022.03.29.pdf
březen 2022 1. 3. 2022 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2022.03.01.pdf
únor 2022 7. 2. 2022 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2022.02.07.pdf
listopad 2021 2. 11. 2021 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2021.11.02.pdf
září 2021 30. 9. 2021 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2021.09.30.pdf
srpen 2021 5. 8. 2021 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2021.08.05.pdf
květen 2021 27. 4. 2021 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2021.04.27.pdf
duben 2021 1. 4. 2021 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2021.04.01.pdf
březen 2020 25. 3. 2020 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2020.03.25.pdf
prosinec 2019 4. 12. 2019 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2019.12.04.pdf
říjen 2019 15. 10. 2019 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2019.10.15.pdf
únor 2019 7. 2. 2019 Seznam_certifikovanych_zarizeni_2019.02.07.pdf

 

Žádost o certifikaci zařízení

verze: duben 2022
Příloha obsahuje formulář se žádostí o certifikaci zařízení.

Žádost o certifikaci zařízení (platnost od 1. 4. 2022)

 

 

Sazebník postihů

verze: prosinec 2019
Příloha obsahuje seznam smluvních pokut vč. stanovené výše.

Sazebník postihů (platnost od 1. 1. 2020)

 

Mezikrajské Standardy kvality PID

verze: červen 2020
Příloha obsahuje standardy pro vybrané mezikrajské linky s přesahem do Jihočeského kraje.

Mezikrajské Standardy kvality PID (platnost od června 2021)

 

 

Mezikrajské Standardy kvality PID

verze: prosinec 2021
Příloha obsahuje standardy pro vybrané mezikrajské linky s přesahem do Libereckého kraje.

Mezikrajské Standardy kvality PID (platnost od prosinec 2021)

 

 

Mezikrajské Standardy kvality PID

verze: prosinec 2021
Příloha obsahuje standardy pro vybrané mezikrajské linky s přesahem do Královéhradeckého kraje.

Mezikrajské Standardy kvality PID (platnost od prosinec 2021)

 

 

Výklad Standardů kvality PID pro NAD

verze: srpen 2020
Dokument obsahuje výklad standardů pro náhradní autobusovou dopravu za vlaky.

Výklad Standardů kvality PID pro NAD (platnost od 1. 8. 2020)