Standardy kvality PID

Aby byla naplněna očekávání cestujícího, musí veřejná hromadná doprava splňovat řadu kritérií. Nepochybně nejdůležitějším kritériem je pro cestujícího soulad jízdy s jízdním řádem dané linky, ale dalším nezanedbatelným prvkem je to, aby se cestující v daném prostředku veřejné dopravy cítil dobře.

Standardy kvality PID jsou dokumenty, které si kladou za cíl zvýšení kvality poskytované služby a atraktivity veřejné dopravy v systému Pražské integrované dopravy skrze jednoznačně definované požadavky organizátora Pražské integrované dopravy směrem k dopravcům. Dodržování Standardů kvality PID je pravidelně kontrolováno a dopravcům jsou v každém čtvrtletí předkládány výsledky, jak si za dané období vedli a v jakých směrech by měli své služby pro cestující zlepšit.

Organizátor je garantem kvality, a proto pro Vás v současné době připravuje aktualizace dokumentů Standardy kvality PID – Autobusy PID a Standardy kvality PID – Vlaky PID platné od roku 2019.

AUTOBUSY TRAMVAJE METRO ŽELEZNICE PŘÍVOZ

Vyhodnocení

Vyhodnocení standardů kvality pro jednotlivé druhy dopravy se provádí každé čtvrtletí a výsledky je možné si prohlédnout na následujícím odkazu:

Vyhodnocení standardů kvality