P+R, B+R, K+R

P+R (Park+Ride)

Záchytná parkoviště typu „zaparkuj a jeď hromadnou dopravou“ (Park+Ride), tzn. záchytná parkoviště v dosahu PID, jsou umístěna u stanic metra nebo železničních nádraží a jsou provozována ve vazbě na následné použití PID.

Parkoviště P+R na území Prahy jsou hlídaná (zpoplatněná) nebo nehlídaná (nezpoplatněná) s bezobslužným provozem – provozní řád a poplatky na webu TSK Praha, Mimo území Prahy jsou u většiny železničních stanic či zastávek k dispozici parkovací plochy, výjimečně jsou zpoplatněny (obvykle ve větších sídlech) a pouze některá parkoviště jsou oficiálně označena jako P+R.

znázornění principu záchytných parkovišť P+R

Seznam parkovišť včetně aktuální obsazenosti lze získat online na portálu TSK, nebo též v aplikaci PID Lítačka.

B+R (Bike+Ride)

Záchytná parkoviště typu “přijeď na kole a jeď” (Bike+Ride) na území hl. m. Prahy jsou součástí většiny P+R umístěných u stanic metra nebo nádraží a jsou provozována ve vazbě na následné použití PID. B+R jsou v provozu od 4:00 do cca 1:00 (do posledního spoje metra nebo vlaku) a jsou určena pouze pro cyklisty. Na takových B+R je stojan na kola umístěn v blízkosti objektu obsluhy P+R. Uzamčení kola je možné i zámkem, který zapůjčí obsluha parkoviště (služba je zpoplatněna). Klíč od takového zámku se uschová u obsluhy parkoviště a cyklista obdrží kontrolní kartu, proti které mu bude po návratu opět vydán klíč. Samotná úschova kola je zdarma.

Na řadě železničních stanic či zastávek PID je možné ve stylu B+R využít zdarma místní stojany na kola, případně za poplatek úschovnu dopravce.

Seznam parkovišť B+R v rámci P+R v hl. m. Praze

název přibližná poloha
Černý Most u stanice metra Černý Most (linka B)
Holešovice u stanice metra Nádraží Holešovice (linka C), resp.
u železniční stanice Praha-Holešovice (linky R20 a S41)
Hostivař u stanice metra Depo Hostivař (linka A)
Ládví u stanice metra Ládví (linka C)
Letňany u stanice metra Letňany (linka C)
Nové Butovice u stanice metra Nové Butovice (linka B)
Opatov u stanice metra Opatov (linka C)
Radotín u železniční stanice Praha-Radotín (linka S7)
Rajská zahrada u stanice metra Rajská zahrada (linka B)
Skalka 1 u stanice metra Skalka (linka A)
Zličín u stanice metra Zličín (linka B)

K+R (Kiss+Ride)

Místa pro krátkodobé zastavení typu “polib a jeď” (Kiss+Ride) jsou umístěna u některých stanic metra a železnice. Jsou určena pro vystoupení osob přepravených řidičem osobního automobilu k prostředku veřejné dopravy. Obdobně lze tato místa použít i v opačném směru.