Tiskové informace

Preference PID v roce 2022: 4 kilometry nových buspruhů i zelená na dalších 26 semaforech

I letos se podařilo připravit, projednat a realizovat řadu preferenčních opatření pro co nejplynulejší průjezd vozidel veřejné dopravy ulicemi Prahy – jednalo se především o nové vyhrazené pruhy pro autobusy i o zlepšení na světelných signalizacích jak pro autobusy, tak i tramvaje. Celkem narostla délka […]

Informace z otevírání nabídek z výběrových řízení na autobusové dopravce pro dalších 8 oblastí ve Stč. kr. (vlna B)

Hlavní město Praha a Středočeský kraj otevřely nabídky účastníků zadávacích řízení veřejných zakázek na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID pro oblasti vlny B. V zadávacích řízeních byly ve druhé vlně, v září tohoto roku, zahájeny veřejné zakázky, na jejichž základě […]

Vyhodnocení Standardů kvality PID – autobusy za 3. čtvrtletí 2022

V rámci pravidelného měření a vyhodnocování úrovně kvality jednotlivých autobusových dopravců PID proběhlo vyhodnocení plnění Standardů kvality PID za 3. čtvrtletí 2022. Hodnotí se celkem 21 indikátorů napříč všemi 33 dopravci, a to jak v rámci Prahy, tak Středočeského kraje. Mezi sledovanými indikátory jsou plnění grafikonu, přesnost […]

Funkční simulátor vozu pražského metra v Království železnic

Centrum neomezené zábavy pro celou rodinu – smíchovské Království železnic – představuje veřejnosti, a především svým dětským návštěvníkům, poslední chybějící simulátor prostředků pražské integrované dopravy. K oblíbené tramvaji T3, autobusu Karosa a motorovému vozu ř. 810, přibyl i řídící vůz soupravy pražského metra typu 81-71. Ve […]

Trvalé změny PID od 11. 12. 2022

V souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů v neděli 11. prosince 2022 dochází k trvalým změnám jízdních řádů na železnici i na autobusových linkách v rámci Pražské integrované dopravy. Nový jízdní řád na železnici v pražské aglomeraci nabízí na všech trasách obdobný rozsah nabídky jako v předchozích letech. Na některých linkách […]