Čitelná Palmovka: první stanice metra v nových barvách

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 06. 09. 2022

Projekt jednotného informačního a navigačního systému Čitelná Praha získává první reálné obrysy. Ve stanici metra Palmovka začalo pilotní testování nové grafiky od studia Side2, které vyhrálo mezinárodní graficko-designérskou soutěž na novou podobu informačního a navigačního systému mobility v Praze. Lidé si mohou již nyní prohlédnout první navigační cedule nástupišti a v západním vestibulu stanice. Druhá polovina stanice zůstává pro možnost srovnání v dosavadní podobě. Po následném uživatelském testování se nový systém rozšíří do dalších stanic. 

Na začátku letošního roku byla dokončena veřejná mezinárodní graficko-designérská soutěž, kterou vyhrálo studio Side2. Následně začaly po nezbytných administrativních úkonech práce na přípravě jednotlivých pilotních projektů. Stanice metra Palmovka je prvním z nich, kde testujeme především novou grafiku s využitím stávajících fyzických nosičů. Následovat budou stanice Háje a Karlovo náměstí i testování nových 3D nosičů těchto informací. Novou grafiku informací na zastávkách povrchové dopravy i nové fyzické navigační prvky pro pěší budeme testovat také na Palackého náměstí.

„Praha má nový, přehledný a uživatelsky přívětivý celoměstský orientační a navigační systém. Doposud byl jenom na papíře. Nyní mají všichni možnost se na novou podobu cedulí podívat na vlastní oči. Postupně budeme představovat další podobu jednotlivých prvků, ať už jde o mapy okolí, navigační obelisky a směrovky pro pěší nebo totemy zvýrazňující přístup do metra nebo ke stanicím vlaků. Na finální podobě systému chceme spolupracovat hlavně s cestujícími, proto nyní zahájíme uživatelské průzkumy v nejrůznějších podobách. Díky zpětné vazbě upravíme systém do podoby, jakou ji lidé potřebují na svých každodenních cestách i tam, kde jsou poprvé v životě,“ uvádí náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr a dodává: „Jeden příklad za všechny. Stavíme metro D. Změní se tím všechna dopravní schémata nad dveřmi ve vozech metra a na nástupištích, a to i na existujících trasách. Praha získá novou linku, nové přestupní uzly, které na ukazatelích nesmí chybět. Současný navigační systém má kořeny v 70. a 80. letech minulého století. Bereme si z něj to nejlepší, ale od jeho vzniku jej systematicky nikdo nerozvíjel. Nedovedu si představit, že by tu byl informační systém z minulého století, který by nepracoval s tím, co dnes umí špičkoví designéři, a s množstvím on-line informací, které máme k dispozici. To je jako kdybyste si dali do nového auta místo satelitní navigace kompas.“

„Hlavní výzvou pro nás bylo adaptovat novou grafiku na stávající nosiče. V této pilotní fázi se zaměřujeme hlavně na čitelnost, velikost písma a srozumitelnost. Dále pak testujeme, jak se budou zvolené materiály chovat v současných světelných podmínkách. Věříme však, že přechodem na nové nosiče dokážeme cestujícím v budoucnu sdělit také komplexnější informace o navazující povrchové dopravě,“ říká Tomáš Machek za designérské studio Side2.

„Před pár týdny jsme si připomněli 20 let ničivých záplav v Praze, které z MHD nejcitelněji postihly metro. Po 20 letech se v rámci změny designu informačního systému vracíme k tomu, co jsme v metru používali do záplav, tj. tzv. negativnímu konceptu – černému podkladu a bílým textům. V případě odstraňování následků záplav bylo potřebné vyměnit také poškozený informační systém. Přijít tehdy s jeho grafickou obměnou proto bylo opodstatněné. Pro současnou investiční akci jsme HMP i ROPIDu poskytli maximální součinnost a letité zkušenosti z provozu. Nový jednotný informační systém má před sebou ještě dlouhou cestu. Velmi nás budou zajímat reakce běžných cestujících, hlavně jejich zkušenosti se základními uživatelskými parametry, jako je čitelnost nových navigačních prvků, jejich srozumitelnost či srovnání se stávajícím systémem. Očekáváme proto zapojení co největšího počtu cestujících formou on-line ankety. Nový informační systém by ve výsledku měl vylepšovat to, v čem je stávající systém přežitý, měl by reflektovat potřeby většiny cestujících, aby byl uživatelsky přívětivý a užitečný. Dalším neméně důležitým faktorem je finanční náročnost kompletní výměny informačního systému v MHD. Pandemie covidu-19 a nyní vysoké ceny energií negativně dopadají na pokladny HMP i DPP. Výměna stávajícího informačního systému za nový by proto měla probíhat pouze v případě modernizace či rekonstrukce stanic metra, případně výměny dožilého stávajícího informačního systému za nový,“ řká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Komplexní projekt Čitelné Prahy má šanci vtisknout jednotnou a důstojnou podobu všemu, co pomáhá lidem zorientovat se na cestách Prahou, ať už jedou MHD, vlakem, na kole nebo jdou pěšky. Velký důraz ale klademe nejen na vizuální stránku, ale také na praktické potřeby cestujících. Proto v rámci tohoto velkého projektu chystáme kromě nových statických prvků a nové grafiky na těch stávajících třeba také nové digitální informační obrazovky na zastávkách nebo ve velkých přestupních terminálech i pro zlepšení přestupů mezi různými druhy dopravy. A on-line informace chceme rozšiřovat také ve vozidlech, kde budeme řešit i novou přehlednější grafickou podobu těchto informací,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

Na instalaci jednotlivých prvků v pilotních lokalitách naváže důkladný proces pilotování a uživatelského testování, kdy se budeme lidí ptát na jejich detailní potřeby, případně jakou z nabízených variant preferují, a také sledovat jejich dopravní chování v daných lokalitách, abychom mohli nový systém co nejvíce přizpůsobit skutečným potřebám jeho uživatelů. Postupnou instalaci nových prvků a uživatelské testování předpokládáme i v průběhu celého příštího roku. Následně bude dokončen finální grafický manuál i technická a datová základna pro postupnou implementaci nového systému do celé Prahy, resp. v rámci celého systému Pražské integrované dopravy.