Čitelná Praha

O projektu Inspirace Rozsah projektu Galerie

Praha usiluje o to, aby se v metropoli už nikdy nikdo neztratil. Společně s odborníky město vypracovalo analýzu navigačního a informačního systému jako podklad pro vypsání kreativní graficko-designérské soutěže, ze které vzešla přesná podoba pražského informačního systému. Organizace soutěže, která byla bezesporu největší svého druhu v dějinách Prahy, se ujal tým z Czech Designu. Jednoznačně nejlépe zpracovaný návrh v souteži představilo grafické studio Side2 ve spolupráci s ateliérem A69 architekti a písmolijnou Superior Type. Výsledkem této kooperace je jednotný a přehledný navigační systém v ulicích i ve veřejné dopravě, jehož uživatelnost aktuálně testujeme v pilotních projektů. Autoři grafického zpracování jednotného navigačního a orientačního systému, který jsme pojmenovali Čitelná Praha, získali za svůj návrh hlavní cenu Czech Grand Design v kategorii grafický design. Jak se naše společná cesta za Čitelnou Prahou vyvíjí, můžete sledovat na Instagramu.

 

Novinky

Co je to JIS?

Jednotný informační systém hl. m. Prahy („JIS“) je komplexním projektem řešícím celkovou prezentaci Prahy a její informační a orientační systém v rámci všech druhů mobility (veřejná, pěší, cyklistická i individuální automobilová doprava) s důrazem na preferenci udržitelných druhů mobility a podporu multimodality. Myšlenka zpracování projektu sjednocení a zkvalitnění informačního a navigačního systému v Praze vychází z dlouhodobě neutěšených poměrů v této oblasti, kdy na území Prahy existuje více samostatných systémů pro navigaci pěších (místních nebo turistů), cyklistů a cestujících veřejné dopravy (i více nesourodných subsystémů v rámci jednoho systému veřejné dopravy). Tyto systémy spolu nejsou koordinovány esteticky ani obsahově. Často také informační systém zaniká ve vizuálním smogu tvořeném reklamou a jinými komerčními sděleními. Věříme, že se nám podaří z Prahy udělat čitelné město.

Hlavní cíle projektu:

  • Sjednotit informačně-navigační systémy pro veřejnou dopravu a veřejná prostranství
  • Zvýšit estetickou kvalitu a srozumitelnost informací
  • Zefektivnit a zkvalitnit správu a údržbu jednotlivých prvků informačního systému a ve výsledku zvýšit podíl veřejné dopravy a aktivní mobility a jejich propojování, podpořit snižování závislosti na individuální automobilové dopravě

Časový harmonogram projektu

Jednotný informační systém je dlouhodobý projekt sestávající z několika na sebe navazujících či souběžných aktivit. Na schválení Realizační studie navázala graficko-designérská soutěž, zároveň se budou řeší další dílčí podpůrné projekty pro zahájení fáze testování a následně naváže postupná implementace nového systému.

  • 2021–2022 – graficko-designérská soutěž
  • 2021–2023 – příprava pilotních projektů
  • 2022–2024 – realizace pilotních projektů
  • 2023–2024 – uživatelské výzkumy
  • od roku 2023 – postupná celoměstská implementace

Kdo za tím stojí?

Pro město zajišťuje administraci projektu organizace ROPID v úzké spolupráci s dalšími městskými společnostmi (Dopravní podnik hl. m. Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Prague City Tourism, Operátor ICT a vybrané odbory Magistrátu hl. m. Prahy). Kromě stálých účastníků pracovní skupiny zprostředkovávají zapojení členové v konkrétních případech i stanoviska příslušných odborných zaměstnanců či útvarů.

Realizační studii k JIS pro ROPID zpracovalo konsorcium společností Ernst&Young, PRO CEDOP a Beef Brothers ve spolupráci s odborníky z ČVUT a z Německa.

Graficko-designérskou soutěž organizoval Czechdesign, který s námi dál spolupracuje na osvětě a propagaci Čitelné Prahy. Vítězem soutěže na podobu Čitelné Prahy se stalo studio Side2 ve spolupráci s ateliérem A69 architekti a písmolijnou Superior Type.

Ke stažení