Čitelná Praha

Co je Čitelná Praha

Nový pražský wayfinding Čitelná Praha je komplexní systém jednotné městské navigace pro všechny typy mobility s prioritním zaměřením na podporu udržitelného pohybu po městě, ať už pěšky, městskou hromadnou dopravou nebo na kole. Rodina venkovních nosičů určených primárně pro orientaci pěších je snadno rozpoznatelná díky výrazné oranžové barvě a piktogramu Pražského chodce, umístěných v záhlaví každého z prvků. Cílem je vytvořit inkluzivní řešení pro všechny skupiny uživatelů, zvýšit jejich informační jistotu a umožnit tak rovnoměrnější pohyb ve veřejném prostoru.

Myšlenka zpracování projektu sjednocení a zkvalitnění informačního a navigačního systému v Praze vychází z dlouhodobě neutěšených poměrů v této oblasti, kdy na území Prahy existuje více samostatných systémů, které spolu nejsou koordinovány esteticky ani obsahově. Často také informační systém zaniká ve vizuálním smogu tvořeném reklamou a jinými komerčními sděleními.

Systém nového pražského wayfindingu vzniká postupnou iterací. Vychází z návrhu připraveného grafickým studiem Side2, ateliérem A69 architekti a typografickým studiem Superior Type pro mezinárodní soutěž, ve které v roce 2022 zvítězili. Soutěžní návrh autoři finalizují v rámci úzké spolupráce s celou řadou pražských organizací (Dopravní podnik hl. m. Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Operátor ICT, Prague City Tourism, Technická správa komunikací hl. m. Prahy,  Technologie hl. m. Prahy, ale i jednotlivé odbory Magistrátu HMP, Středočeský kraj – IDSK a také třeba celostátní Správa železnic) i na základě výsledků výzkumu s veřejností, který probíhá v pilotních lokalitách. Celý projekt zaštiťuje a vede organizace ROPID. Jak se naše společná cesta za Čitelnou Prahou vyvíjí, můžete sledovat také na Instagramu.