Cíle projektu

Hlavní cíle projektu:

SJEDNOTIT
informačně-navigační
systémy pro veřejnou
dopravu a veřejná prostranství
ZKVALITNIT
estetiku a srozumitelnost
informací
ZEFEKTIVNIT
zkvalitnit správu
a údržbu jednotlivých
prvků informačního systému
SNÍŽIT ZÁVISLOST
na individuální
automobilové dopravě


Co v Praze hlavně chybí?

  • Nedostatečná navigace pro pěší v rámci centra města i na okrajích
  • Chybějící výrazné označení vstupů do metra a reklamní smog
  • Chybějící mapy okolí na zastávkách veřejné dopravy
  • Chybějící navigace k vlakovým zastávkám
  • Chybějící on-line informace na zastávkách veřejné dopravy

Časový harmonogram projektu

Jednotný informační systém je dlouhodobý projekt sestávající z několika na sebe navazujících či souběžných aktivit. Na schválení Realizační studie navázala graficko-designérská soutěž, zároveň se budou řeší další dílčí podpůrné projekty pro zahájení fáze testování a následně naváže postupná implementace nového systému.

  • 2021–2022 – graficko-designérská soutěž
  • 2021–2023 – příprava pilotních projektů
  • 2022–2024 – realizace pilotních projektů
  • 2023–2024 – uživatelské výzkumy
  • od roku 2023 – postupná celoměstská implementace