Na cestě k Čitelné Praze

  ZÁKLADY PRAŽSKÉ
DOPRAVNÍ NAVIGACE
V roce 1974 byl spuštěn
provoz pražského metra.
Na grafické podobě
jednotlivých navigačních
prvků se podílel například
Rostislav Vaněk nebo Jiří
Rathouský, jehož ikonická
značka metra je jen s
drobnými změnami
zachována dodnes.
  NEJVĚTŠÍ GRAFICKÁ
SOUTĚŽ V DĚJINÁCH
V dubnu 2021 zahajuje Czechdesign náročné přípravy mezinárodní soutěže pro multioborové týmy z celého světa.
  SYSTÉM, NA KTERÝ SE
ČEKALO PŮL STOLETÍ
Vaňkův nadčasový návrh však nebyl nikdy plně implementován a po více než 30 letech je systém již zcela nevyhovující pro spolehlivou orientaci v moderní metropoli. V roce 2017 se proto otevírá debata nad jeho revizí.
ČESKÝ TÝM OBSTÁL V MEZINÁRODNÍ
KONKURENCI
O rok později v dubnu 2022 je představen vítězný návrh českého týmu, grafického studia Side2, ateliéru A69 architekti a písmolijny Superior Type.
RÝSUJE SE NOVÝ
PRAŽSKÝ WAYFINDING
V listopadu 2019 je v
pražském CAMPu
představena realizační
studie mapující nároky na
nový pražský wayfinding.
NA CESTĚ K ČITELNÉ
PRAZE
Od podzimu stejného roku testujeme novou grafikou na polovině nosičů ve stanici metra Palmovka. Pražského chodce, průvodce pěšího pohybu, můžete od letošního července potkat na obelisku a směrovce testovaných v Holešovicích.