Pilotování a výzkum


Tým projektu Čitelná Praha pod vedením ROPID a v úzké spolupráci s dalšími organizacemi hl. m. Prahy (Dopravní podnik hl. m. Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Operátor ICT, Prague City Tourism, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Technologie hl. m. Prahy, ale i jednotlivé odbory Magistrátu HMP, Středočeský kraj – IDSK a také třeba Správa železnic) podrobuje prototypy nových prvků nejen technické odolnosti ve fyzickém prostředí, ale i řadou uživatelských výzkumů s veřejností. Zajímá nás pohled Pražanů i návštěvníků metropole na tyto nové prvky, a to především z pohledu čitelnosti, srozumitelnosti a hlavně funkčnosti v širších kontextech jednotlivých lokalit.

Pro vás, kteří máte chuť a prostor stát se jedním z respondentů v některém z dalších odborných průzkumů s širokou veřejností je připraven náborový dotazník, který najdete pod tímto odkazem: chci být respondentem Čitelné Prahy.


Výzkumy probíhají především v terénu přímo u zkoumaných prvků a to buď formou kvalitativního hloubkového dotazování předem vybraných respondentů nebo kvantitativním sběrem většího vzorku dat od náhodných kolemjdoucích. Specifickou zpětnou vazbu získáváme také prostřednictvím řízených skupinových rozhovorů, tzv. Focus groups. Realizaci výzkumů s širokou veřejností má v projektu na starosti Dominika Potužáková, vedoucí výzkumného týmu Bohemia design & research.

Pro každou lokalitu musíme připravit výzkum individuálně v kontextu daného místa i pilotovaných prvků. Následně definujeme cíle, metody výzkumu i skupiny respondentů, které je třeba oslovit. Pak už je na řadě samotný sběr dat a nakonec jejich vyhodnocení. Na základě výsledků dochází k úpravám návrhu a jeho aplikaci na další pilotní lokace, kde řešení znovu testujeme,“ upřesňuje Dominika Potužáková.

Výzkum Palmovka

V rámci projektu Čitelná Praha proběhl na jaře 2023 uživatelský výzkum s širokou veřejností ve stanici metra Palmovka. Zaměřili jsme se na pilotní návrhy systému aplikované v polovině této stanice na stávající nosiče. Cílem výzkumu bylo hloubkově prozkoumat uživatelské chování při navigaci a orientaci v pražské MHD, uživatelsky zhodnotit přístupnost, použitelnost, čitelnost, viditelnost a srozumitelnost grafických návrhů nosičů, ale také zjistit vhodné umístění jednotlivých nosičů v návaznosti na kritická místa v prostoru či identifikovat přebývající a chybějící informace na nosičích.

Palmovka je „laboratoří projektu“, jedná se o pilotní stanici, ve které postupně otestujeme všechny prvky nové navigace pro velký přestupní uzel. Na jaře letošního roku šlo o prvotní sběr zpětné vazby na navigační systém v polovině stanice metra. Kvalitativní výzkum, do kterého se zapojila téměř stovka respondentů, kombinoval dvě metody, ty umožnily získání co nejširší zpětné vazby. Jednalo se o hloubkové rozhovory s pečlivě vybraným reprezentativním vzorkem respondentů, tzv. doprovázené návštěvy, a pozorování přirozeného chování cestujících s cíleným dotazováním.

Celkově se potvrdila dobrá čitelnost a kontrast bílé a žluté barvy písma vůči tmavému podkladu. To ostatně potvrdili také zástupci nevidomých a slabozrakých z organizace SONS. Mírně problematické však bylo použití šedé barvy pro doplňkové texty. Připomínky se týkaly například nového způsobu značení bezbariérovosti stanic nebo čitelnosti schématu metra u vstupu do stanice. Opakující se výtky byly také k umístění nosiče s úplným seznamem stanic (tzv. „teploměru“) daleko za vstupem na nástupiště, kde se lidé rozhodují, na kterou stranu se mají vydat.

Na základě těchto poznatků jsme pro rekonstruovanou stanici Jiřího z Poděbrad upravili základní směrové tabule navigující do jednotlivých směrů jízdy metra, vznikly dvě upravené varianty teploměru i zcela nový „vertikální teploměr“. K úpravě došlo také u schématické mapy metra, kterou nyní testujeme i s novým detailem centra ve vybraných vozech,“ říká Tomáš Machek za designérské studio Side2.

Podrobné výsledky výzkumu najdete pod tímto odkazem.

Výzkum HolKa

Na podzim tohoto roku jsme pilotovali prvky pěší navigace u nové Štvanické lávky. Šetření probíhalo přímo na lokaci před areálem Holešovické tržnice, kde výzkumníci formou hloubkového rozhovoru s pečlivě vybraným reprezentativním vzorkem respondentů zjišťovali, zda obelisk a směrovka fungují tak, jak mají. Zajímala je zejména čitelnost a srozumitelnost zobrazených informací, ale i vhodnost umístění prvků nebo jejich viditelnost.

Ve stanici metra Palmovka jsme s pečlivě vybranými respondenty procházeli pilotní grafické návrhy wayfindingu v metru. Letos na podzim jsme v uživatelském výzkumu pokračovali v úplně novém kontextu pěší navigace u Štvanické lávky. I tady bylo naším cílem zajistit, aby byla finální podoba prvků inkluzivní, tedy aby přinášela dostupnou, srozumitelnou a spolehlivou informaci úplně pro všechny uživatele. Proto i před výzkumem v Holešovicích proběhl pečlivý výběr respondentů a tvorba různorodých scénářů, které nám umožnily získat specifický vhled všech uživatelských skupin,“ odkrývá proces výzkumu Dominika Potužáková, vedoucí výzkumného týmu Bohemia design & research.

Podrobné výsledky výzkumu najdete pod tímto odkazem.

Chystané výzkumy

V následujících měsících budeme ve výzkumech s cestujícími pokračovat. Nejbližší výzkum připravujeme na nově otevřené stanici metra Jiřího z Poděbrad, vrátíme se znovu i na Palmovku, kde nás čeká komplexní testování většiny prvků z široké škály nového informačního systému, a to včetně pilotování nových fyzických nosičů, které umožní kvalitnější nasvícení informací a zvýší čitelnost. Uživatelskému zkoumání podrobíme také novou podobu digitálních informací ve vozidlech nebo tištěných informací na zastávkách,“ přibližuje plány na uživatelské testování ředitel ROPID Petr Tomčík.

Do výzkumu se můžete zapojit i vy

Do vývoje nového pražského navigačního systému se může zapojit úplně každý, kdo má chuť pomoci nám na cestě k Čitelné Praze. Podněty, výtky i pochvaly nám cestující mohou jednoduše předat prostřednictvím online dotazníku, který najdou pod tímto odkazem: chci předat zpětnou vazbu.

Pro ty, kteří mají chuť a prostor stát se jedním z respondentů v některém z dalších odborných průzkumů s širokou veřejností, je připraven náborový dotazník, který najdou pod tímto odkazem: chci být respondentem Čitelné Prahy.

Všem, kteří nám poskytnou zpětnou vazbu a zejména těm, kteří si najdou čas zúčastnit se některého z výzkumů, patří náš velký dík. Podle rozsahu konkrétních výzkumů máme pro účastníky připravené odměny jako např. dárkové balíčky nebo poukazy do předních českých e-shopů.

A co bude dál?

Po vyhodnocení jednotlivých výzkumů, vedených týmem Bohemia design & research, odborníky na UX design a výzkum ve veřejném prostoru, budou data promítnuta do finálních úprav podoby i obsahu prvků, které budou následně umístěny v rámci celé Prahy.

Ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi připravujeme plán rozmístění dalších obelisků a směrovek v oblasti Prahy 7, v okolí vstupů do stanic metra Palackého náměstí, Palmovka a Háje, a v neposlední řadě také pro pilotní trasu ze Staroměstského náměstí na holešovické výstaviště. I na tyto plánované pilotní prvky a ucelenou trasu nás čekají odborné průzkumy se širokou veřejností. Některé obelisky a směrovky by se v těchto lokalitách měly objevit ještě letos, osazení všech pilotních lokalit plánujeme během příštího roku tak, aby bylo možné od roku 2025 začít postupnou implementaci v celé Praze.