Představení týmu

Kdo stojí za Čitelnou Prahou?

Pro město zajišťuje administraci projektu organizace ROPID v úzké spolupráci s dalšími městskými společnostmi (Dopravní podnik hl. m. Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Prague City Tourism, Operátor ICT a vybrané odbory Magistrátu hl. m. Prahy). Kromě stálých účastníků pracovní skupiny zprostředkovávají zapojení členové v konkrétních případech i stanoviska příslušných odborných zaměstnanců či útvarů.

Realizační studii k JIS pro ROPID zpracovalo konsorcium společností Ernst&Young, PRO CEDOP a Beef Brothers ve spolupráci s odborníky z ČVUT a z Německa.

Graficko-designérskou soutěž organizoval Czechdesign, který s námi dál spolupracuje na osvětě a propagaci Čitelné Prahy. Vítězem soutěže na podobu Čitelné Prahy se stalo studio Side2 ve spolupráci s ateliérem A69 architekti a písmolijnou Superior Type.