Dopravní podnik a ROPID spočítá cestující v tramvajích

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 07. 11. 2016

Praha, 7. listopadu 2016 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s organizací ROPID uskuteční během 8. – 10. listopadu 2016 komplexní přepravní průzkum tramvajové sítě. V rámci šetření dojde k anonymnímu sčítání cestujících na jednotlivých tramvajových linkách, které provedou zaměstnanci DPP a organizace ROPID ve spolupráci se studenty pražských dopravních škol.

Průzkum pražské tramvajové sítě navazuje na změny v linkovém vedení tramvají, k nimž došlo v letošním roce. Poslední srpnovou neděli změnilo devět linek svou trasu a tři nové přibyly. Šetření tedy bude sloužit jako zpětná vazba DPP a organizaci ROPID a poskytne informace o počtu přepravených osob na jednotlivých linkách a o obratech cestujících na všech zastávkách.

„Znalost vytížení jednotlivých tramvajových linek je klíčovým předpokladem pro plánování v Pražské integrované dopravě. Tyto statistiky nám pomáhají k zlepšení efektivity městské hromadné dopravy v Praze. Na jejich základě totiž dochází k projektování sítě MHD i k nasazování náhradní autobusové dopravy při výlukách tramvajových tratí,“ řekl Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP.

„Organizace ROPID využije získaná data pro vyhodnocení změn linkového vedení tramvají v srpnu letošního roku a případné doladění nových jízdních řádů. Spolu s podněty od cestujících i jednotlivých městských částí tak získáme komplexnější představu o změně chování cestujících od roku 2014,“ řekl ředitel ROPID Petr Tomčík.

Průzkum bude již tradičně prováděn fyzickým sčítáním cestujících přímo ve vozech.

Do sčítacích formulářů budou na každé zastávce zaznamenávány následující údaje:

  1. počet nastupujících osob
  2. čas odjezdu ze zastávky
  3. počet osob v tramvaji po odjezdu ze zastávky

Všechny uvedené údaje jsou potřebné k získání informací o obratu cestujících v každé tramvajové zastávce, o detailní i celkové zátěži jednotlivých úseků tramvajové sítě a také o dodržování jízdního řádu.

Spolu se zaměstnanci DPP a Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) se průzkumu zúčastní také studenti Střední průmyslové školy dopravní Plzeňská a.s. a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy dopravní Masná. Pro ně bylo připraveno na 650 ranních a odpoledních směn, na zaměstnance čeká více než 500 převážně večerních směn.

Poslední komplexní průzkum tramvajové sítě byl realizován v dubnu 2014. Svým rozsahem a náročností na personální obsazení se komplexní tramvajové průzkumy řadí mezi ty největší, prvenství si ovšem i nadále drží komplexní průzkumy pražského metra. Ten poslední proběhnul přesně před rokem – 11. listopadu 2015.

„DPP děkuje všem účastníkům průzkumu za jejich zodpovědný přístup, kteří umožní získat data z tramvajového provozu pro další zvyšování kvality služeb poskytovaných cestujícím,“ dodává Urbánek.