Hrozící přetížení kapacity tratí na území Středočeského kraje a hl. města Prahy

Naposledy aktualizováno: 18. 06. 2024 | Publikováno 18. 06. 2024

Od změny jízdního řádu v prosinci letošního roku dojde k posílení osobní dopravy na trati Praha – Kolín novou linkou S61 i kratším intervalem spěšné linky R41. Na obou linkách budou jezdit nové elektrické jednotky. Důvodem pro posílení provozu na této trati je zejména nárůst počtu obyvatel v regionu i v Praze, celkové navyšování mobility obyvatel a snaha o snížení kongescí v silniční síti. Kvůli přetížené kapacitě trati se ale neustále prodlužuje jízdní doba regionálních vlaků Praha – Kolín.

Návrh jízdního řádu 2024/2025 na trati Praha – Kolín

 • Významný nárůst počtu vlaků na trati Praha – Kolín.
 • Objednatelé provedli analýzu návrhu a dle jejich názoru hrozí:
 1. snížení pravidelnosti provozu (zpoždění),
 2. prodloužení jízdních a cestovních dob,
 3. ztráta přípojů,
 4. obtížné podmínky pro průjezd nákladní dopravy.

 „Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že s velkou pravděpodobností bude při každém dalším posílení provozu hrozit přetížení kapacity trati Praha – Kolín. Ostatně, ke stejnému závěru dospěla pro úsek Praha – Český Brod i Správa železnic v Připomínkách provozovatele dráhy k Návrhu jízdního řádu 2024/2025,“ uvedl Zdeněk Šponar, ředitel IDSK.

 

Kritické úseky ve Středočeském kraji a hl. městě Praze

 • Praha-Libeň – Praha hl. n.
 • Praha-Libeň – Kolín (zejména Praha-Libeň – Český Brod)
 • Praha-Libeň – Praha-Malešice
 • samotný uzel ŽST Praha-Libeň

 

Zásadní možné negativní dopady přetížené infrastruktury pro Středočeský kraj a hl. město Prahu:

 • Omezení nákladní dopravy – přesun zboží na silně zatížené silnice – nárůst kamionové dopravy.
 • Omezení dálkové neobjednávané dopravy – hrozí zánik spojení Praha – Ostrava a významné omezení spojení Praha – Brno a Praha – Olomouc, což je s ohledem na nutnost propojení pro Prahu a Středočeský kraj nepřijatelné.
 • Omezení regionální dopravy – nebylo by možné zajistit přepravu všech cestujících ze Středočeského kraje i Prahy.

 

“Celou věc řešíme se Správou železnic, není možné čekat na vyhlášení přetížené infrastruktury. Konejme už nyní. Řešením je okamžitá příprava zkapacitnění kritických úseků, vybudování Libeňského přesmyku, zečtyřkolejnění úseku Praha-Libeň – Praha-Běchovice, výstavba vysokorychlostní tratě Polabí včetně zkapacitnění úseku Poříčany-Kolín,” vyzývá Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy.

„Naším apelem chceme upozornit, že není potřeba čekat, až bude institut přetížené infrastruktury nutné formálně vyhlásit a je zapotřebí začít realizovat příslušná opatření pro jeho odvrácení ještě předtím. Nerealizovaný Libeňský přesmyk a zkapacitnění trati mezi Prahou a Poříčany, resp. Kolínem jsou brzdou omezující nejen rozvoj regionální a městské železnice v Praze a Středočeském kraji, ale také dálkovou osobní i nákladní dopravu v celé republice. Praha nechce omezovat spojení s jinými nejvýznamnějšími regiony a také není jejím cílem přesun nákladní dopravy na silnice. Neustálým odkládáním vzniku mimoúrovňového křížení v Libni a absencí čtyřkolejného úseku do Běchovic může být znehodnocen i přínos vysokorychlostních tratí, neboť nové rychlé vlaky nebudou mít kudy přijet do centra Prahy nebo to bude možné pouze za cenu výrazného omezení stávajících osobních i nákladních vlaků. Jsme připraveni v rámci svých možností Správě železnic a Ministerstvu dopravy pomoci s projednáním těchto klíčových železničních staveb,“ konstatuje Petr Tomčík, ředitel ROPID.