Informace k odložení integrací oblastí

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 31. 03. 2020

Vážení cestující,

v souvislosti s pokračujícími opatřeními vlády ČR během probíhající pandemie koronaviru IDSK informuje, že realizace integračních projektů v oblastech Zásmucko, Voticko, Kokořínsko a Dobrovicko bude oproti původním předpokladům odložena.

Termín realizace těchto projektů bude záviset na ukončení nouzového stavu v ČR a navazujících opatřeních spočívajících zejména v omezeném pohybu osob. V tuto chvíli předpokládáme, že po ukončení opatření vlády ČR proběhne během následujících cca dvou týdnů u výše uvedených oblastí kontrola připravenosti projektů. Nový termín integračních projektů pak bude následně stanoven s odstupem čtyř až šesti týdnů po provedeném zhodnocení stavu připravenosti jednotlivých projektů a též ve vazbě na epidemiologický stav v České republice. Odložení realizace se týká také navazujících úprav autobusových linek, které nebudou v rámci těchto integračních projektů zapojeny do systému PID, ale jejichž změny byly integrací v jednotlivých oblastech vyvolány.

O konečném termínu realizace budeme včas informovat (nyní lze předpokládat realizaci u prvních připravených projektů nejdříve během letních prázdnin). Konkrétnější informace budou následně zveřejněny na internetových stránkách www.pid.cz.