Informace z otevírání nabídek z výběrových řízení na autobusové dopravce pro dalších 8 oblastí ve Stč. kr. (vlna B)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 21. 12. 2022

Hlavní město Praha a Středočeský kraj otevřely nabídky účastníků zadávacích řízení veřejných zakázek na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID pro oblasti vlny B. V zadávacích řízeních byly ve druhé vlně, v září tohoto roku, zahájeny veřejné zakázky, na jejichž základě budou vybraní dodavatelé poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě po dobu 120 měsíců, s přepokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2024. Vlna B byla vyhlášena pro osm oblastí – zadavatelem pěti oblastí (B1 – B5) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem tří zbývajících oblastí (B6 – B8) je Středočeský kraj. 

Zadavatelé obdrželi celkem 51 nabídek, v rozmezí 3 až 9 nabídek pro každou jednotlivou oblast. V každé oblasti proběhla řádná hospodářská soutěž, o čemž mj. svědčí i malé rozdíly v nabídkových cenách jednotlivých účastníků zadávacích řízení ve většině oblastí. Do veřejných zakázek se zapojili i malí a střední dopravci, kteří se veřejných zakázek účastnili buďto přímo sami nebo v rámci sdružení.

Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou pro zahájení plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách.

Nabídky účastníků zadávacího řízení budou nyní předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy ještě finálně vyhodnoceny. Nabídky bude posuzovat a hodnotit hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli.

Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení a jejich nabídkových cenách jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti.

Oblast B1 – Stochovsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Slaný s.r.o. 113 742 917,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ČSAD MHD Kladno a.s. 112 814 788,24 Kč
Nabídka účastníka č. 3 Autobusy Karlovy Vary, a.s. 119 672 854,97 Kč
Oblast B2 – Štěchovicko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Benešov s.r.o. 50 760 522,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 48 955 726,83 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 56 616 536,38 Kč
Nabídka účastníka č. 4 MARTIN UHER, spol. s r.o. 48 404 605,03 Kč
Nabídka účastníka č. 5 ČSAD Plzeň s.r.o. 54 424 810,51 Kč
Nabídka účastníka č. 6 Vega Tour s.r.o. 64 115 900,06 Kč
Nabídka účastníka č. 7 Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 49 078 079,34 Kč
Nabídka účastníka č. 8 Autobusová doprava – oblast B2 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) 55 249 556,26 Kč
Oblast B3 – Jílovsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Benešov s.r.o. 120 462 024,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA CITY s.r.o. 105 678 221,43 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 114 223 845,23 Kč
Nabídka účastníka č. 4 UMBRELLA CITY LINES s.r.o. 118 332 057,56 Kč
Nabídka účastníka č. 5 Autobusová doprava – oblast B3 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) 107 802 086,28 Kč
Oblast B4 – Voticko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Benešov s.r.o. 73 627 075,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 COMETT PLUS, spol. s r.o. 76 187 014,00 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ARRIVA Střední Čechy s.r.o. 70 195 583,21 Kč
Nabídka účastníka č. 4 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 82 681 618,52 Kč
Nabídka účastníka č. 5 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 79 502 557,86 Kč
Nabídka účastníka č. 6 Transdev Střední Čechy s.r.o. 77 790 019,15 Kč
Nabídka účastníka č. 7 Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 83 532 509,21 Kč
Nabídka účastníka č. 8 Autobusová doprava – oblast B4 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) 80 391 676,38 Kč
Oblast B5 – Brandýsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Střední Čechy, a.s. 88 897 166,03 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA CITY s.r.o. 94 996 682,15 Kč
Nabídka účastníka č. 3 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 60 744 851,97 Kč
Nabídka účastníka č. 4 Autobusová doprava – oblast B5 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) 87 452 258,78 Kč
Oblast B6 – Sázavsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Benešov s.r.o. 55 821 239,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA autobusy a.s. 56 442 350,75 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 68 564 986,70 Kč
Nabídka účastníka č. 4 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 60 744 851,97 Kč
Nabídka účastníka č. 5 Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 58 987 341,64 Kč
Nabídka účastníka č. 6 Transdev Střední Čechy s.r.o. 64 395 978,43 Kč
Nabídka účastníka č. 7 Autobusová doprava – oblast B6 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) 65 842 555,45 Kč
Oblast B7 – Kutnohorsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Benešov s.r.o. 56 426 421,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA autobusy a.s. 52 301 435,26 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 68 097 806,91 Kč
Nabídka účastníka č. 4 ZDAR a.s. 59 649 556,45 Kč
Nabídka účastníka č. 5 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 61 472 561,96 Kč
Nabídka účastníka č. 6 Autobusová doprava – oblast B7 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) 55 858 579,20 Kč
Nabídka účastníka č. 7 Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 54 415 961,62 Kč
Oblast B8 – Poděbradsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Střední Čechy, a.s. 79 601 290,63 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. 80 915 939,00 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ARRIVA autobusy a.s. 73 164 941,17 Kč
Nabídka účastníka č. 4 ZDAR, a.s. 77 619 546,27 Kč
Nabídka účastníka č. 5 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 76 403 098,83 Kč
Nabídka účastníka č. 6 ABOUT ME s.r.o. 79 975 005,00 Kč
Nabídka účastníka č. 7 Transdev Střední Čechy s.r.o. 80 225 317,66 Kč
Nabídka účastníka č. 8 Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 76 112 473,59 Kč
Nabídka účastníka č. 9 Autobusová doprava – oblast B8 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) 77 491 141,49 Kč