Informace z otevírání nabídek z výběrových řízení na autobusové dopravce pro dalších 10 oblastí ve Stř. kraji (vlna C)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 09. 02. 2023

Hlavní město Praha a Středočeský kraj otevřely nabídky účastníků zadávacích řízení veřejných zakázek na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID pro oblasti vlny C. V zadávacích řízeních byly ve třetí vlně, v polovině listopadu roku 2022, zahájeny veřejné zakázky, na jejichž základě budou vybraní dodavatelé poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě po dobu 120 měsíců, s přepokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2024. Vlna C byla vyhlášena pro deset oblastí – zadavatelem šesti oblastí (C1–C6) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem čtyřech zbývajících oblastí (C7–C10) je Středočeský kraj.

Zadavatelé obdrželi celkem 59 nabídek, v rozmezí 4 až 9 nabídek pro každou jednotlivou oblast. V každé oblasti proběhla řádná hospodářská soutěž, o čemž mj. svědčí i malé rozdíly v nabídkových cenách jednotlivých účastníků zadávacích řízení ve většině oblastí. Do veřejných zakázek se zapojili i malí a střední dopravci, kteří se veřejných zakázek účastnili buďto přímo sami nebo v rámci sdružení.

Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou pro zahájení plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách.

Nabídky účastníků zadávacího řízení budou nyní předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy ještě finálně vyhodnoceny a není posouzeno splnění zákonem stanovených kvalifikačních kritérií. Nabídky bude posuzovat a hodnotit hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli.

Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení a jejich nabídkových cenách jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti.

Oblast C1 – Horoměřicko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Slaný s.r.o. 96 720 819,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ČSAD MHD Kladno a.s. 90 425 463,65 Kč
Nabídka účastníka č. 3 Autobusy Karlovy Vary, a.s. 93 041 622,37 Kč
Nabídka účastníka č. 4 UMBRELLA CITY LINES s.r.o. se společníkem UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 90 763 790,87 Kč
Nabídka účastníka č. 5 „Autobusová doprava – oblast C1“ s vedoucím společníkem Středočeská autobusová doprava s.r.o. a společníkem Tourbus, a.s. 97 823 017,84 Kč
Oblast C2 – Slánsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Slaný s.r.o. 93 537 102,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 Autobusy Karlovy Vary a.s. 105 773 720,95 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ČSAD MHD Kladno a.s. 100 169 859,66 Kč
Nabídka účastníka č. 4 Transdev Střední Čechy s.r.o. 98 170 321,87 Kč
Oblast C3 – Berounsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. 166 545 518,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA Střední Čechy s.r.o. 172 984 590,65 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 187 122 993,03 Kč
Nabídka účastníka č. 4 ČSAD Plzeň s.r.o. 186 148 233,53 Kč
Oblast C4 – Čáslavsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Benešov s.r.o. 65 336 358,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA autobusy a.s. 59 629 303,83 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ZDAR, a.s. 63 315 339,87 Kč
Nabídka účastníka č. 4 Lutan s.r.o. + HUSTÁK CZ s.r.o. 64 708 781,90 Kč
Nabídka účastníka č. 5 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 70 239 115,58 Kč
Nabídka účastníka č. 6 UMBRELLA CITY LINES s.r.o. + UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 61 764 112,72 Kč
Nabídka účastníka č. 7 Autobusová doprava – oblast C4 65 280 093,69 Kč
Oblast C5 – Kostelecko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD POLKOST, spol. s r.o. 121 124 874,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA City s.r.o. 116 484 581,77 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ZDAR, a.s. 131 064 250,41 Kč
Nabídka účastníka č. 4 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 120 702 241,61 Kč
Nabídka účastníka č. 5 UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a společnost UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 119 411 632,12 Kč
Oblast C6 – Mladoboleslavsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Střední Čechy, a.s. 108 100 003,20 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 102 472 567,75 Kč
Nabídka účastníka č. 3 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 103 881 194,48 Kč
Nabídka účastníka č. 4 Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 108 558 713,06 Kč
Oblast C7 – Rožmitálsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. 37 133 562,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 34 671 370,95 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 43 965 195,11 Kč
Nabídka účastníka č. 4 Lutan s.r.o. 38 678 799,78 Kč
Nabídka účastníka č. 5 ČSAD Plzeň s.r.o. 38 554 272,68 Kč
Nabídka účastníka č. 6 „Autobusová doprava – oblast C7“, Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s. 45 597 450,09 Kč
Oblast C8 – Neveklovsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Benešov s.r.o. 42 107 038,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 40 576 649,87 Kč
Nabídka účastníka č. 3 Vega Tour s.r.o. 58 617 592,89 Kč
Nabídka účastníka č. 4 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 48 596 286,93 Kč
Nabídka účastníka č. 5 ZDAR, a.s. 45 804 931,69 Kč
Nabídka účastníka č. 6 Lutan s.r.o. 45 186 372,60 Kč
Nabídka účastníka č. 7 UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 47 082 513,44 Kč
Nabídka účastníka č. 8 Autobusová doprava – oblast C8 55 182 628,10 Kč
Oblast C9 – Českobrodsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Benešov s.r.o. 69 583 932,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ČSAD POLKOST, spol. s r.o. 66 561 446,00 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ARRIVA CITY s.r.o. 66 158 535,14 Kč
Nabídka účastníka č. 4 ZDAR, a.s. 65 627 896,59 Kč
Nabídka účastníka č. 5 Lutan s.r.o. 63 472 743,65 Kč
Nabídka účastníka č. 6 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 59 216 741,66 Kč
Nabídka účastníka č. 7 Transdev Střední Čechy s.r.o. 75 422 696,59 Kč
Nabídka účastníka č. 8 UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 62 085 647,00 Kč
Nabídka účastníka č. 9  „Autobusová doprava – oblast C9“, vedoucí společník Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s. 66 471 860,48 Kč
Oblast C10 – Mělnicko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Střední Čechy, a.s. 73 120 486,42 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Slaný s.r.o. 82 899 075,00 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ARRIVA CITY s.r.o. 74 243 719,37 Kč
Nabídka účastníka č. 4 Autobusy Karlovy Vary, a.s. 75 079 571,22 Kč
Nabídka účastníka č. 5 Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. 75 118 698,13 Kč
Nabídka účastníka č. 6 Autobusová doprava – oblast C10 – vedoucí společník Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s. 96 455 321,86 Kč