Informace o změně dopravce na vlakové lince S41

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 01. 09. 2018

Vzhledem k tomu, že se objevila řada otázek na důvody Radou HMP schválené změny dopravce na vlakové lince S41, dovolujeme si nabídnout stručné shrnutí nám známých informací, které k novému řešení vedly:

 

 • Na základě situace, kdy dojezdily jednotky EM 475 a na lince S41 začaly jezdit výhradně méně kapacitní jednotky 814 (pod 100 osob/vlak) s max. rychlostí pod 100 km/h (které současný JŘ jen obtížně vyjezdí), bylo nutné se situací začít zabývat.
 • Při prodloužení smlouvy současnému dopravci by tento stav obsluhy linky S41 trval i nadále od platnosti nového grafikonu od prosince 2018.
 • Vzhledem k předpokládanému prodloužení linky S41 do Hostivaře i v pracovní dny budou od prosince 2018 místo dvou potřeba tři vozidla, které by současný dopravce mohl zajistit jen oslabením kapacity na jiných linkách (např. S6).
 • Protože i současný dopravce by mohl zajistit nasazení elektrických vozidel až v horizontu delším než 3 roky (po dokončení výběrového řízení na vhodná vozidla), po takovou dobu by byl z hlediska rychlosti a kapacity provoz vozidel řady 814 neudržitelný.
 • Snahou bylo situaci na lince S41 alespoň částečně vyřešit co nejdříve, tedy k prosinci 2018.
 • Protože do prosince 2018 nelze projít procesem soutěže, která by garantovala vysoutěžení dopravce na 10 let s elektrickými jednotkami, bylo rozhodnuto o preferování cesty smlouvy na tři roky (minimální přechodné období, které je nějaký dopravce ochoten akceptovat při riziku, že následně soutěž prohraje) a následné soutěže, aby všichni dopravci měli šanci se na soutěž připravit.
 • Jelikož bylo očekáváno řešení „ihned“ (k prosinci 2018), musela být v nabídkách připuštěna i motorová trakce (ovšem s ohledem na dostatečnou kapacitu a rychlost vozidla).

Na základě výše uvedeného byl proveden průzkum trhu se 4 dopravci, a to s následujícími výsledky:

 • V horizontu 3 let žádný dopravce nenabídl vozidlo elektrické trakce.
 • Pouze tři dopravci ze 4 byli schopni zajistit provoz od prosince 2018.
 • Jeden dopravce nebyl schopen nabídnout vozidlo s požadovanou minimální rychlostí 100km/h.
 • V základní nabídce tři dopravci nenabídli vozidlo s požadovanou minimální kapacitou (po prodloužení do Hostivaře i v pracovní dny se očekává mírný růst poptávky na úroveň 100-150 cestujících/spoj).
 • Dva dopravci nabídli bezbariérové vozidlo, ale jeden z nich by nedokázal zajistit provoz od 12/2018, druhé vozidlo nesplňovalo dostatečné rychlostní parametry.
 • Zbylí dva dopravci nabídli na období tří let vozidlo bariérové (jeden s možností přístupu pomocí zvedací plošiny).
 • Pro období následujících tří let byl nakonec vybrán dopravce který splňoval maximum základních požadavků a současně nabídl nejnižší cenu za rok.
 • Rozdíl mezi nejlevnějším vybranou nabídkou a nejdražší z hlediska ročních nákladů činil 36 %.
 • Smlouva na 3 roky zajišťuje, že bude následně možnost linku vysoutěžit v elektrické trakci pro všechny dopravce na trhu.
 • Současně bude možné po prodloužení do Hostivaře lépe stanovit parametry pro vypsání této soutěže (z hlediska potřebného přidělení kapacity trati i potřebné kapacity vozidel, co zatím nejsou provozem ověřená data).
 • Nabízené vozidlo nového dopravce má o 70 % vyšší kapacitu než jedna Regionova, max. rychlost je vyšší o 40 km/h, disponuje wifi a od léta 2019 budou všechny vozy vybaveny klimatizací.
 • Výsledné řešení určitě není zcela dokonalé, nicméně dokáže na lince S41 od prosince 2018 zajistit velmi kvalitní nabídku pro cestující.
 • Nové nabídkové řízení bude oznámeno v Úředním věstníku EU do konce roku 2018. Nynější smlouva bude obsahovat opci z důvodu zajištění kontinuity veřejných služeb v případě průtahů veřejné soutěže, které k vzhledem k dosavadní praxi veřejných soutěží v oblasti veřejných služeb v železniční dopravě nelze vyloučit.