Informační stánky k integraci Dobříšska a Sedlčanska od 13. 6. 2021

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 08. 06. 2021

V neděli 13. června 2021 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Dobříšska a Sedlčanska. Při integraci bude zrušeno celkem 21 linek v systému Středočeské integrované dopravy (SID)zavedeno 12 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 5 linkách PID a 5 linkách SID bude upraven jejich provoz nebo číselné označení. V nejvyšší možné míře je snahou na nových linkách zavést proklady spojů mezi sebou pro vytvoření atraktivního intervalu a vytvořit přestupní uzly na trasách páteřních linek s návaznostmi na další linky. V některých dopravních relacích dochází k posílení provozu v pracovní dny i o víkendech a ke zkvalitnění směrové nabídky. Do systému PID bude nově zapojeno dalších 28 obcí. Organizace ROPID a IDSK opět vydávají informační brožuru s jízdními řády, mapou a základními informacemi o linkách i jízdném, které budou zdarma k dostání v lokálních infocentrech, na městských a obecních úřadech, v autobusech i na vlakových nádražích.

Ve dnech před a po začátku integrace budou pomáhat cestujícím informátoři přímo v terénu v Dobříši a Sedlčanech. Na těchto infostáncích budou k dispozici všechny potřebné informační materiály.

Souhrnný článek o integraci Dobříšska a Sedlčanska (linkové vedení, mapy, jízdné)

Informační stánky

  • Dobříš, nám.
    • Pátek 11. 6.: 10:30 – 16:30
    • Pondělí 14. 6.: 07:30 – 16:30
  • Sedlčany, aut.st.
    • Pátek 11. 6.: 10:30 – 16:30
    • Pondělí 14. 6.: 07:30 – 16:30