Informační stánky k integraci Vlašimska od 1. 4. 2022

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 30. 03. 2022

Od pátku 1. 4. 2022 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi a autobusovými dopravci k dalšímu rozšíření integrace veřejné dopravy v okrese Benešov. V této fázi integrace budou již zaintegrovány všechny obce v celém tomto okrese. Konkrétně se jedná o všechny obce v oblasti obce s rozšířenou působností Vlašim, včetně mikroregionů Želivka a CHOPOS. Na jednu jízdenku bude možné jezdit autobusy i vlaky v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také například pražskou MHD. I zde dochází k rozšíření nabídky spojů, zpravidelnění jízdních řádů a zpřehlednění linkového vedení. Zavedeny jsou návaznosti mezi autobusy v nových přestupních uzlech.

Ve dnech před a po začátku integrace budou přímo v terénu pomáhat cestujícím informátoři, a to v Praze na Roztylech a dále ve Vlašimi a Benešově. Na těchto infostáncích budou k dispozici všechny potřebné informační materiály.

Ve čtvrtek 31. 3. 2022 od 10:00 hod. na autobusovém nádraží ve Vlašimi proběhne slavnostní zahájení této integrace oblasti Vlašimska a Posázaví.

Souhrnný článek o integraci Vlašimska a oblasti Posázaví (linkové vedení, mapy, jízdné)

Brožura s jízdními řády k integraci Vlašimska a oblasti Posázaví

Informační stánky

 • Vlašim, žel. st. (v úrovni přístřešku mezi stanovišti č. 1 a 7)
  • Čtvrtek 31. 3.: 09:30 – 17:00
  • Pátek 1. 4.: 06:00 – 17:00
  • Pondělí 4. 4.: 06:00 – 17:00
 • Benešov, Terminál (mezi stanovišti č. 3 a 6)
  • Čtvrtek 31. 3.: 06:00 – 17:00
  • Pátek 1. 4.: 05:00 – 17:00
  • Pondělí 4. 4.: 05:00 – 17:00
 • Praha, Roztyly (pouze informátoři – bez stánku)
  • Pátek 1. 4.: 09:00 – 17:00
  • Pondělí 4. 4.: 06:00 – 17:00