Připravujeme: Integrace veřejné dopravy na Benešovsku

Naposledy aktualizováno: 18. 04. 2019 | Publikováno: 09. 04. 2019 | Tisk

V druhé polovině letošního roku dojde k rozšíření integrace autobusové veřejné dopravy v oblasti Benešovska. Na jednu jízdenku bude možné jezdit v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také pražskou MHD. Díky Tarifu PID cestující ušetří zejména při pravidelném dojíždění. Na linkách PID lze v rámci pásmové i časové platnosti libovolně přestupovat mezi jednotlivými linkami různých dopravců. Dojde k jednoduššímu a přehlednějšímu vedení linek, provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem.
Termín zahájení integrace je plánován předběžně na červenec. 

Předložené materiály jsou prozatím stále pracovní a mohou se ještě změnit.
V případě připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK, která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje. Z kapacitních důvodů nemusí být na všechny přijaté podněty odpovídáno.

Přehled Změny linek Schémata Jízdné