Připravujeme: Integrace veřejné dopravy na Rakovnicku

Naposledy aktualizováno: 13. 09. 2019 | Publikováno: 05. 07. 2019 | Tisk

V druhé polovině letošního roku dojde k rozšíření systému Pražské integrované dopravy do oblasti Rakovnicka. Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Vedení linek se stane jednodušší a přehlednější a provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem. V rámci integrace Rakovnicka I budou integrovány zbývající SID linky na Kladensku.

Jízdní řády jsou stále pracovní a můžou se měnit. Zejména bychom rádi upozornili na předpokládanou a poměrně zásadní změnu jízdních řádů linek 555 a 579, ke které dojde z důvodu změny jízdního řádu vlaků na trati 174 (Rakovník – Beroun). Linka 555 pak může ovlivnit další linky se kterými je provázána. V jízdním řádu linky 319 jsou zobrazeny pouze vybrané spoje, které zajišťují garantovaný přestup na vlak v Pavlově. V jízdním řádu linky 630 nejsou školní spoje do Chyňavy, Podkozí. Přesné polohy spojů budou projednány s obcí Chyňava.

V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK, která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje. Z kapacitních důvodů nemusí být na všechny přijaté podněty odpovídáno.

 

Přehled Projekt integrace Změny linek Schémata Jízdné