Integrace veřejné dopravy na Čáslavsku od 12. 6. 2022

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 09. 03. 2022

Od neděle 12. 6. 2022 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi a autobusovými dopravci k dalšímu rozšíření integrace veřejné dopravy na Čáslavsku. V této fázi integrace budou již zaintegrovány všechny obce v celém okresu Kutná Hora. Při integraci bude zrušeno celkem 13 linek v systému SID, zavedeno 6 nových autobusových linek PID, na 3 linkách PID bude upraven jejich provoz. V nejvyšší možné míře je snahou na nových linkách zavést proklady linek mezi sebou pro vytvoření atraktivního intervalu a vybrané linky v Čáslavi navázat na vlakové spoje. U části dopravních relací dochází k posílení provozu v prac. dny či zkvalitnění směrové nabídky.

V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK (podnety@idsk.cz), která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje.

DL informační leták k integraci Čáslavska

Informační stánky k integraci Čáslavska

Integrace veřejné dopravy je společný zájem Prahy a Středočeského kraje i jejich obyvatel. Koordinované a integrované řešení dopravní obsluhy přináší nejen lepší dopravní obsluhu, ale také efektivnější využití financí objednavatelů. V současné době existují na území Prahy a Středočeského kraje následující oddělené, navzájem souběžné, dopravní systémy: Pražská integrovaná doprava (PID), Středočeská integrovaná doprava (SID) a nezaintegrované linky.

V rámci integrace dojde k úpravám současných linek a jejich číslování dle systému PID. Zapojení do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje však přináší také mnoho dalších výhod:

  • Při zakoupení předplaceného kupónu na autobusovou dopravu je možné tento kupón využívat na jakékoli cesty v rámci stejného tarifního pásma, a to nejen autobusem, ale i vlakem.
  • Výše popsaná možnost cestování na jednu jízdenku v celém systému PID, do kterého patří vlaky a příměstské autobusy v podstatné části Středočeského kraje a pražská MHD – tato skutečnost v drtivé většině případů znamená i nižší náklady na cestování.
  • Dalším významným bodem je koordinace jízdních řádů autobusů navzájem i autobusů s vlaky (proklady linek ve společných úsecích a návaznosti v uzlových bodech). Návaznosti jsou vyznačeny v jízdních řádech a hlídány dispečinkem PID.
  • Jednodušší přehlednější vedení linek a jízdní řády.
  • Zlepšení meziregionálního spojení jednotlivých oblastí Středočeského kraje.
  • Umožnění nákupu výhodného předplatného jízdného, které je v daných pásmech PID platné na všech linkách PID všech dopravních prostředků. To není bez integrace často možné, neboť jednotliví dopravci si navzájem jízdenky neuznávají. Lze tím významně ušetřit zejména při pravidelnějším cestování.
  • Jednotné jízdné a tarifní podmínky na všech linkách. Informace o jízdních řádech a tarifu přehledně na jednom místě na webu dopravního systému: pid.cz
  • Zákaznický servis– kontaktní formulář, sociální sítě, aktuální informace z provozu, informace o polohách vozidel přehledně na webu (odjezdové tabule).
  • Vyšší standardy kvality na čistotu vozidel, chování řidičů a dodržování jízdních řádů – včetně kontroly standardů.

Města a obce dotčené integrací Čáslavska

Adamov, Bernardov, Bílé Podolí, Brambory, Bratčice, Bukovina u Přelouče, Bylany, Čáslav, Drobovice, Golčův Jeníkov, Heřmanův Městec, Hlízov, Holotín, Horka I, Horky, Horušice, Hostovlice, Chotusice, Chrudim, Chvaletice, Kobylnice, Kutná Hora, Nové Dvory, Okřesaneč, Podhořany u Ronova n.D., Podmoky, Potěhy, Rohozec, Ronov n.Doubr., Semtěš, Schořov, Starkoč, Starý Kolín, Stojice, Svatý Mikuláš, Třemošnice, Tupadly, Vinaře, Vlačice, Vrdy, Záboří n.L., Zbýšov, Žehušice, Žlebské Chvalovice, Žleby.