Připravujeme: Integrace veřejné dopravy na Kolínsku a Kutnohorsku I.

Naposledy aktualizováno: 31. 05. 2021 | Publikováno: 24. 03. 2021 | Tisk

Během letních měsíců roku 2021 bude do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje zahrnuta zejména severní část oblasti Kolínska a dále oblast Kutnohorska a Uhlířskojanovicka. Při integraci bude zrušeno celkem 68 linek v systému Středočeské integrované dopravy (SID)zavedeno 37 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 21 linkách PID bude upraven jejich provoz a jedna linka PID bude zrušena. V nejvyšší možné míře je snahou na nových linkách zavést proklady linek mezi sebou pro vytvoření atraktivního intervalua vybrané linky v Poděbradech, Kolíně a Nymburce navázat na vlakové spoje. U části dopravních relací dochází k posílení provozu v pracovní dny i o víkendech a ke zkvalitnění směrové nabídky.

V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK (podnety@idsk.cz), která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje.

Přehled Změny linek Schéma Jízdné