Integrace veřejné dopravy na Rakovnicku od 15. 8. 2020 (2. etapa)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 14. 08. 2020

Od soboty 15. srpna 2020 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi a autobusovými dopravci k rozšíření integrace autobusových linek v oblasti Rakovnicka, jež bezprostředně navazuje na již realizovanou fázi integrace Rakovnicka v prosinci 2019. Realizací této části dojde k plné integraci okresu Rakovník včetně zajištění přeshraničních vazeb do Plzeňského (Kralovice) a Ústeckého kraje (Podbořany). Součástí této akce bude rovněž optimalizace nasazování dopravních výkonů železniční a autobusové dopravy spočívající v okolí trati Rakovník – Kralovice, resp. Jesenice. Díky lepší vzájemné koordinaci bude možné zajistit plošnější dopravní obsluhu uvnitř Středočeského kraje nebo napojení na hl. m. Prahu. Díky spolupráci s Plzeňským krajem bude rovněž zajištěno komfortnější napojení na autobusové spoje ve směru do Plzně.

V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK (podnety@idsk.cz), která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje.

Informační leták k integraci Rakovnicka II