Jak bude vypadat provoz PID v lednu 2022?

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 03. 01. 2022

Již mnoho let dochází s ohledem na obvyklý pokles využití PID na počátku roku k mírnému omezení nabídky spojů zejména ve špičkových obdobích. V letošním roce s ohledem na epidemickou situaci ovšem nelze provoz omezovat zcela v závislosti na aktuální poptávce, protože ta je nadále nižší až o 30% oproti obvyklým hodnotám. Proto budou od 3.1. do 6.2.2022 městské linky Pražské integrované dopravy na území hl. m. Prahy v provozu podle poloprázdninových jízdních řádů, které snižují nabídku spojů během dne v průměru pouze o cca 9%.

Mírné omezení provozu PID po Novém roce je nyní naplánováno i s ohledem na maximální nasazení většiny provozních pracovníků dopravců v závěru roku 2021, kdy bylo při zvýšené nemocnosti i počtu karantén vynaloženo velké úsilí na to, aby až do vánočních svátků všechny spoje jezdily v maximálním rozsahu bez omezení. S ohledem na prognózy ÚZIS, které v souvislosti s nástupem koronavirové varianty omikron očekávají výrazný růst počtu nakažených i nutných karantén již v první polovině ledna, je provoz PID nyní nastaven tak, aby bylo co nejvíce eliminováno riziko mimořádného nevypravení části spojů vyvolané potenciálním nedostatkem provozního personálu.

metru se v tomto režimu prodlužují intervaly v ranní i odpolední špičce pracovního dne o 10 až 30 sekund (nejméně na lince C). Na tramvajových linkách platí intervaly delší o 1-2 minuty jen v odpolední špičce. Na linkách městských autobusů dochází k prodloužení intervalů mezi spoji na pátečních linkách ráno z 6 na 7,5 minuty a odpoledne ze 7,5 na 10 minut, na doplňkových linkách ráno z 12 na 15 minut a odpoledne z 15 na 20 minut.

V případě příznivého vývoje epidemické situace je aktuálním předpokladem, že bude možné se k plnému rozsahu provozu městských linek PID vrátit od pondělí 7. února 2022.