Jednotný informační systém

O projektu Chci vložit příspěvek Galerie příspěvků

Připravujeme jednotný navigační a informační systém pro Prahu

Praha usiluje o to, aby se v metropoli už nikdy nikdo neztratil. Společně s odborníky město připravuje analýzu navigačního a informačního systému jako podklad pro vypsání kreativní grafické designérské soutěže, ze které vzejde přesná podoba pražského informačního systému. Výsledkem bude jednotný a přehledný navigační systém v ulicích i ve veřejné dopravě.

O studii

Samotnou studii pro ROPID zpracovávají společnosti EY a PRO CEDOP ve spolupráci s odborníky z ČVUT. Projekt má za úkol vyřešit celkovou prezentaci města a jeho informační a orientační systém v rámci všech druhů mobility.

Cílem první části studie nejsou grafické návrhy. Bude sloužit jako podklad zadávací dokumentace pro budoucí designérské soutěže na jednotný informační systém Prahy. Tento postup reflektuje skutečnost, že implementace JIS je stejně důležitá jako jeho návrh.

Realizační studie projektu bude vycházet také z již schválených a používaných dokumentů města Prahy. Bude zohledňovat současné grafické manuály například Pražské integrované dopravy, stanic metra, zastávek povrchové dopravy atd. Dále bude pracovat s jednotným vizuálním stylem hlavního města, s koncepcí informačního a orientačního značení v Pražské památkové rezervaci a jejím okolí a s mnoha dalšími souvisejícími projekty.

S výsledky analytické části seznámí Praha veřejnost na začátku ledna příštího roku, kdy současně začne schvalovací proces. Z toho by měla vzejít volba strategie implementace a pak by měl zpracovatel odevzdat koncept zadávacích podmínek následné kreativní soutěže.