Jednotný informační systém

O projektu Inspirace Návrhy Navazující projekty Galerie příspěvků

Galerie příspěvků

Jedním ze zdrojů inspirace a podkladem pro doporučení odborníků budou také vaše příspěvky. Děkujeme za ně!

V dopravních prostředcích tlačítka dobře označit, případně popsat pro všechny, dobře umístit (v dosahu), sjednotit systém a manipulaci, mít zpětnou vazbu o stisku (použití) tlačítka.
Především by ve veřejném prostoru neměl překážet. Dnešní záplava Citylightů, které občas nesou mapu, ale v drtivé většině jsou pouhou komerční plochou umístěnou napříč chodníkem a cílenou na silniční provoz, je příkladem, jak by to vypadat nemělo.
Metro - Informační cedule o směru jízdy a stanicích by měly být blíže vstupu, nikoliv až na nástupišti. - Na povrchu vstupy více vyznačit. - Popis východů z metra a návaznost dopravy je nepřehledný. - Používat jednotné piktogramy.
Chybí značení čísla i případně trasy tramvají na levé boční straně vozidla. Tlačítka vně i uvnitř vozidel nejsou jednotná a rozlišitelná pro nevidomé a slabozraké. Systém jejich používání také není jednotný.
Inspirace z Budapešti: nad dveřmi není mapa všech linek, ale pouze jedné konkrétní, s přestupy na všechny ostatní druhy dopravy, jsou orientovány podle směru jízdy. U eskalátorů svislý teploměr se stanicemi, znázorněn směr jízdy.
Metro Hradčanská nekomunikuje název stanice na povrchu, je nutné sejít dolů, abych zjistil, kde jsem, pro místní není problém, pro turisty je to důležitý uzel.
Jednotný vizuál informací, rozlišit značení k památkám/službám, méně cílů ALE navigovat, spolupráce / oponentura Klubu českých turistů (využití zkušeností, propojení značení). Přejmenovat Pražský/Městský okruh (splývá), označovat spoje i zezadu...
Inspirace z vídeňského metra - využití panelu s názvem další stanice pro informaci o směru výstupu z vozu, tzn. buď vpravo šipka směrem vpravo nebo vlevo šipka doleva, zvládají to i ve stanicích, kde vlaky jezdí střídavě na různé strany nástupiště.
U velké části vozidel, zejména tramvají, chybí zvenčí i zevnitř informace o trase linky (hlavních bodech na trase), které přitom byly samozřejmostí od první republiky až do doby krátce po roce 2000.
Současné cedule se šňůrou stanic a šipkami směřujícími ke kolejím jsou sice elegantní, avšak pro návštěvníky ne příliš výrazné a pochopitelné, kterou kolej mají vlastně využít. Každá hrana by tedy měla mít samostatné schéma pouze se stanicemi, kam míří
U vstupu do metra, pokud možno ještě před označovačem, umístit ukazatel nejblližšího odjezdu. Odpadne tak preventivní spěchání, pokud je dost času do odjezdu.
JIS musí být vhodný pro Čechy i cizince z různých jazykových oblastí. Rozhodně nespoléhat pouze na AJ. Lepší jsou mezinárodně srozumitelné piktogramy. Aby lidé pochopili, že jde o nádraží, nesmí tam být ikona Fantovy budovy, ale parní lokomotiva atd.
Na všechny cedule doplnit vzdálenosti k objektům, zvýšit množství značek a zvětšit jejich velikost. Rozmístit po městě velké mapy s označením místa, kde turisté stojí. Na zastávkách umístit mapky okolí a upozornění na památky, které jsou poblíž.
Současné cedule ukazují často opačným směrem. Zlepšit značení v okrajovějších částech města. Sjednotit označení informačních center s Evropou - viz skvělá Francie. Zlepšit značení na nádražích a na letišti - např. Airportexpres nebo cesta do centra.
Lépe označit vstupy do metra - viz Vídeň, Paříž. Dát cedule s názvy stanic hned na začátek nástupišť. Nepřehledná je situace na přestupech. Lépe označit jednotlivé východy z metra - jmenovat konkrétní památky, čísla a cíl tram a busů.
Vrátit se k praktickým plechovým cedulím v tramvajích - seznam zastávek byl čitelný zevnitř i zvenčí ze všech úhlů i z velké dálky. Digitální jdou přečíst jen zevnitř, navíc nutno stát přímo před seznamem. Z boku kvůli hloubce nelze přečíst. Malé.
Nepoužívat v metru styl východ E5 (co znamená E5 si musíte jít přečíst na druhou stranu nástupiště). To je otřes. Hlášení v MHD doplnit o němčinu. Zvětšit písmo na jízdních řádech.
Vždy vyznačit vhodnou cestu pro handicapované občany. V MHD maximálně pomoci nevidomým a hluchým osobám - orientační systém není jen pro zdravé.
1 - M označit zvenku nápadně a viditelně (foto M Želivského), kolmo k uliční frontě. 2 - hlášení ve vozech o příští stanici trochu dřív. 3 - Uklidit chlév a udržovat před vstupem do M Kobylisy
V hlášení zastávek v povrchových dopravních prostředcích většinou chybí hlášení možných přestupů na další linky (tramvaje, autobusy). U hlášení přestupu na vlakové linky S chybí určení směru, kam příměstská linka směřuje. Vzorově toto vše je ve Vídni
Každá zastávka by měla mít mapu ve stylu londýnských "Spider maps". Zastávkový uzel je vyobrazen detailně (jednotlivé sloupky i významné budovy), vzdálenějši okolí ukazuje schéma linek z uzlu se všemi zastávkami, ještě dál jsou pouze ty významné.
Zastávku na znamení "Prosek" pro autobusy 151 a 166 navrhuji přejmenovat na "LITOMĚŘICKÁ", což lépe odpovídá poloze zastávky. Viz podobná konverze názvu zastávky Na Groši / Záveská v Hostivaři. V obou případech je název zastávky zavádějící.
Bylo by hezké, kdyby na tabulích ve vagonech místo nezajímavých informací byly nějaké vtipné obrázky /vtipy, fotky/, aby se lidé cestou do práce, z práce odreagovali a nemračili na okolí.
Návh myšlenky z Budapešti, na některých stanicích metra jsem viděl plány průchodů s písmennými označeními východů, čili se můžu zorientovat podle písmen. Když potom bych měl sraz s někým, tak mu můžu říct, že se sejdeme například u východu A.
Prakticky každý den přestupuji na Veleslavíně z autobusu na metro a pokaždé stojí dole na nástupišti několik turistů a zkoumá na jakou stranu to jede do centra. Možná by stálo za úvahu zviditelnit právě onen směr.
Ceduli s JEDNOTLIVÝMI stanicemi Metra pověsit nad eskalátory ,aby člověk věděl hned na kterou stranu potřebuje.Někde jsou tyto až na konci chodby(Hradčanská) takže když špatně vidíte, musíte běžet až tam a mezitím Vám to UJEDE!
Východy z metra by měly být označeny čísly nebo písmeny. Plánek by měl být k dispozici na nástupišti i na internetu, aby si cestující mohli najít trasu předem.
Výtahy v metru by měly mít na tlačítkách šipky nahoru a dolů, ne nesmyslná čísla.
Prosím upravit v dopravních prostředcích, busech, hlášení příští zastávky až na dobu po odjezdu z původní zastávky. Cizinci nerozumí česky ,,příští zastávka" a vystupují předčasně, když slyší jméno zastávky. Díky. Belšanová
Zkušenost z návštěvy německé rodiny v Praze (která se jim velmi líbila): zdálo se jim, že by měly být u nás výrazněji označeny vstupy do metra, podobně jak u nich - viz foto. Někdy měli kvůli tomu u nás problém vstup do metra na dálku najít.
V některých regionálních vlacích krajů KV, UL, Vys se zobrazují stanice na trase i s časovým údajem, někdy i zpožděním. V dálkových vlacích Praha - Berlín také, nadto i přehled přípojů před příjezdem do stanic. Přišlo by vhod i v PID. (foto MV)
Bylo by fajn, kdyby všechny tramvaje měly aspoň na jednom místě číslo linky na levé straně vozu. Přicházím-li k tramvaji z levé strany, není tam často vůbec nikde její číslo (jen vpředu, vzdau a vpravo) a musím celou tramvaj obejít na druhou stranu.
Rád bych na eskalátoru metra při cestě dolů viděl, na jaké straně jede metro za jak dlouho. Pokud uvidím že jede za 10 vteřin, vím že nemusím spěchat. Pokud bych ještě navíc viděl, že hned další jede za 2 minuty, jsem ještě víc v pohodě a nespěchám.
V Singapuru cestuji i psi sami a nepotrebuji pruvodce. Kazda zastavka metra ma cislo (a nazev), kazda konecna zastavka ma teke velke cislo, kazdy exit je ocislovany, napr Exit 1. Kazdy pruvodce obsahuje info jaky Exit pouzit pri navsteve pamatek.
Na výstupu metra B - Florenc, denně potkávám zmatené cizince i domácí, jak hledají autobusové nádraží. Nápis nádraží, není z chodníku, díky vstupu do metra C, na opačné straně vidět. Informace by měla být již u eskalátoru ve vestibulu.
Velmi by pomohlo, kdyby výstupy ze stanic metra měly svá označení, stejně jako zastávky stejného jména u tram/bus. Pak by např. navigace vypadala: "Metrem na Palmovku, vylézt výstupem 'E' a ze zastávky Palmovka č.3 tramvají 16."
Námět - navigační systém by kromě názvů v češtině mohl obsahovat i názvy v angličtině (český název by stále byl domininantní, zabíral by zhruba 2/3 prostoru, a anglický pak byl ve spodu menším písmem) - usnadnilo by to orientaci i kde je pošta atd.
Uvádím tyto nedostatky: v některých vestibulech jsou špatně umístěny poutače na směr vstupu do metra, jinde docela chybí. Navíc by měly být označeny barvou linky.Chybí “koleje” na schodech vstupů a výtahy pro cestující se zavazadly
Stále nechápavě zírám v přestupních stanicích na modré cedule, kde je "tramvaj se 2 pantografy" hned vedle té "normální tramvaje s 1 pantografem". Obecně se u nás používá pro vlak označení kouřící parní lokomotiva. Ta je i dopravních značkách...
Číselný údaj o odjezdu další soupravy metra musí být před a nikoli za turnikety. Při výstupu z metra, musí být ulice označeny i směrem (třeba Veselá směr centrum a Veselá směr periferie) a to i ve výstupním tubusu.
- navigační systém (hnědé tabule) - určitě alespoň ještě anglicky, dále vložit jednoznačnější obrázky daného objektu a přidat vzdálenost v km nebo m nebo v minutách. Výstup z metra na povrch - ve vestibulu uvést čísla tram a busů
Vchody do metra jsou v Praze velmi špatně značené a často je nelze najít. Např. náměstí Míru je pro turisty jedna velká past. Logo metra by mělo být na svítící kostce na sloupu nebo rámu, aby bylo vidět dobře že všech stran, jako v Německu
Je běžné vizuálně rozlišit různé varianty jedné linky - vídám zmatené turisty, co se snaží dostat na letiště spojem linky 191, který končí u Šestky. Navrhuji zkrácené verze linek označit písmenem za číslem linky, např. 191C u spoje, co končí na Ciol.
Při popisu cesty někomu jinému je nejsložitější popsat kudy vylézt z metra. Jednotlivé výstupy nemají žádné značení nebo název, takže každý popis je zdlouhavý a nejasný. O co by bylo lepší např.: "Dojedete na Hradčanskou, vylezete výstupem E..."
Prosím doplnit navigaci od parkovacího domu Eltodo na hlavní nádraží, lidé nebezpečně přebíhají Legerovu, navigovat lze do podchodu a k nádraží, nebo do podchodu a do Vrchlického sadů. Děkuji.
Prosím o zanesení jednobarevné tenké čáry značení vedení cyklotras. Děkuji mnohokrát.
Je nejednotné značení tlačítka pro otevření dveří a nebývá jasné, jestli už budou dveře otevřeny nebo je nutné tlačítko stisknout.
V některých prostředcích MHD jsou nejasně (nebo vůbec) označena tlačítka "Znamení k řidiči" pro použití v případě zastávky "na znamení" s jednoduchým popiskem jak je použít (1x, 2x).
Na eskalátorech a schodech cestou do metra mi chybí cedule, na kterou stranu dole jít. Přehled zastávek metra (vlevo-vpravo) je často až uprostřed haly schovaný za jinými, někde dokonce úplně vzadu. Směr mi často nic neříká (jedu na Zličín? Což vím?)
Uvadzanie predchadzajucich zastavok na cestovnom poriadku na zastavke je zbytocne a zbytocne matie turistov, cestovny poriadok by mal zacinat zastavkou kde sa nachadzam,aby som hned videl ci som v spravnom alebo zlom smere bez citania desiatok zast.
Hlasenia stanic aspon v metre by mali byt aj v anglictine. Cestovne poriadky na oznacnikoch by mali mat pri zastavkach pri turisticky zaujimavych bodoch aj piktogram ci nazov najznamejsej pamiatky/atrakcie, taktiez pokial mozno v anglictine.
V Pekingu mate na kazdej vacsej ulici po chodnikoch smerove tabule k najblizsiemu metru so vzdialenostou v stovkach metrov (ktora ubuda ako sa priblizujete), takze clovek vie jednoducho vyhladat vzdy najblizsiu zastavku metra, bolo by uzitocne v PH
v metre chyba jasne oznacenie smeru, ktore by malo byt tam kde su plastiky na druhej strane kolaji kazdych par metrov, v nejakom pase nad hranou nastupiska,popripade aj priamo na samotnej podlahe nastupiska kde ma byt aj smer na prestup/WC/vytah
Vychody z metra v Prahe su dezorientujuce, navstevnik netusi kde skonci, v pekingskom metre mate u kazdeho jedneho vychodu mapu s okolitymi ulicami a jasne vyznacenym vychodom, takze viete kde opustate metro,v Prahe netusim kde sa octienm pri vychode
Nazvy zastavok v Prahe su zmatocne, vzdialene zastavky maju rovnake meno, vid Zelivskeho, Vozovna Strasnice a pod. V Pekingu maju jednod. riesenie,zastavky su rozlisene Zelivskeho zapad, Zelivskeho vychod, atd. takze hned viete kde budete prestupovat
Inspirace z Londýna, takovýto systém bych uvítal) https://tfl.gov.uk/info-for/boroughs/legible-london
Veřejná doprava není přístupná lidem s handicapem a to i po stránce orientace.. nová koncepce by měla reflektovat potřeby těchto skupin (lidé s částečnou nebo úplnou ztrátou zraku/sluchu, barvoslepost..)
Zlepšit označení stanic v Google maps. Pojmenování výstupů podle světových stran (např. Můstek - A Sever), názvy ulic a čtvrtí moc nepomáhají (pracuji v Praze 5 let a stále ji celou neznám), orientace má být intuitivní nebo/a spojená s online mapami
Netýká se to přímo PID, ale zkuste si představit návštěvníka, který stojí uprostřed některé pražské ulice a na domě vidí č. popisné, orientační, název čtvrti, ale vůbec netuší, ve které ulici je. Stačí vyměnit čtvrť za název ulice a je po problému.
S početnější mezinárodní komunitou je žádoucí rozšířit navigaci a informace v angličtině (vizuální i akustické) i do širšího centra (Holešovice, Anděl, Karlín.. i okolí univerzitních kampusů). I expats mají právo cestovat bez zbytečného zdržení
Hlášení o přestupech i ve vlacích PID
Před zavřením dveří by se v metru měl ozvat jen zvonek, a to tak aby byl slyšet i na nástupišti. Tomu předčítanému románu žádný turista nerozumí, a navíc to ve zbytku MHD není.
Velice bych si přála aby nový informační systém využíval písmo Metron, které bylo pro pražské metro navrženo. Je krásné, osobité, nezaměnitelné a je převeliká škoda, že z pražského metra téměř vymizelo.
Dejme nad a pod eskalátory v metru cedule s informací, jak dlouho trvá jízda, pokud zůstanu stát, a jak dlouho při průměrném tempu chůze! V současnosti se lidé na přestupech často zbytečně honí, i když není kam spěchat, nebo jim naopak spoj ujede.
V Japonsku mají na jednotlivých stranách nástupiště schéma, kam daný vůz pokračuje. Stanice, odkud přijel, jsou zesvětlené a stanice, kam míří, jsou normálním fontem. Velice dobře se v tom orientuje. Stejně tak mají zastávky číselné označení (A1, C7)
Zavedl bych barevné značení linek autobusů i tramvají. Aby bylo číslo linky na barevném pozadí i na panelech na vozidle, jako je to například v Ženevě. Velmi to zjednodušuje orientaci, jaká linka se blíží.
Pokud přijedete na tramvajovou zastávku Hlavní nádraží a chcete se dostat na Hlavní nádraží (ať už na vlak nebo metro), tak neznalý místopisu poměrně lehce zabloudí... 🙂
Každý výstup z metra by měl mít unikátní označení, stejně jako kdysi zkušebně ve stanici Karlovo náměstí (EXIT 1, EXIT 2 apod.). Při navigování lidí, jak se kam dostat, je jednoduché: "použij EXIT 4 dané stanice, zahni doleva a jseš tam".
Při výstupu z metra bych uvítala šipky a popisky na zemi.
Měly by být jednoznačně rozlišeny zastávky, které se jmenují stejně, např. zastávka I.P. Pavlova existuje cca 8x, což je naprosto chaotické.
Podobný obrázek je nad každými dveřmi metra. Bohužel jen na jedné straně ukazuje správně ve směru jízdy. na druhé straně by to mělo být zrcadlově otočené. Vím že to mate cestující, nejenom cizince.
Bylo by dobré v orientačním plánu u zastávek poblíž autobusových/vlakových nádraží zdůraznit, že se tu nějaké nádraží nachází a napsat důležité destinace (města) Příklad: Roztyly - BUS České Budějovice, Jihlava, Pelhřimov, ...
Poměrně často chybí výraznější označení vstupu do metra, měl by být dobře viditelný na větší vzdálenost. Dost matoucí je to obvlášť, když je vstup z ulice schován v nějakém domě.
Byl bych rád,aby se také s informačními tabulemi i jinými pamatovalo na nevidomé a neslyšící spoluobčany.Ti mají největší problém se orientovat.A hlavně ty tabule ,,nepřeplácávat",někdy více škodí.
Směrové ukazatele památek a zajímavých míst v ulicích, by rozhodně měly být minimálně i v angličtině.
dodnes jsem se nevyrovnal s tím, že už v tramvajích nejsou cedule, kde člověk z venku viděl všechny stanice. Stačil jeden pohled. Žiju tady celý život, a fakt nepoznám kam to jede, když třeba vyběhnu z metra v Jindřišské a stojí tam 3 různé vozy...
v New Yorku fungují cedule, jednu máte i tady v tom nadpisu, tak to je super věc. Člověk zadá odkud kam chce a ona mu to najde, funguje jako velký tablet.
Ve vestibulu metra by bylo dobré umístit dostatečně velkou mapu (popřípadě schéma)
I jako rodilý pražák mívám problém vybrat si ten správný výstup z mětra či vestibulu (Anděl, Můstek, Kobylisy, aj.). Přijde mi, že navigační systém ve směru z metra ven by si zasloužil revizi. Dobře mohou posloužit orientační body -budovy, památníky.
Jako expat v Seoulu jsem ocenila číslování východů z metra. U turistických infostánků byly k dispozici brožurky s mapkou města i jednotlivých čtvrtí a co v nich dělat - viz http://english.visitseoul.net/map-guide-book
Líbilo by se mi, kdyby se Praha trochu inspirovala Ženevou. Tam jsou součástí orientačního systému na zastávkách a nádražích směrovky, které ukazují odkud odjíždí jaké linky. Na větších přestupních uzlech či by se takovýto systém hodil.
Bylo by super kdyby vychody z metra na povrch mely cisla jak v Parizi. Hodne by to usnadnilo orientaci. Nektere stanice maji dost vychodu a zorientovat se v tom neda. Napr. Potkame se na Mustku vychod c.1 nahore a hned je jasny kam ma clovek jit.
Dobrý den, bylo by vhodné upravit informace na vnějších bočních displejích tramvají tak, jako to je v autobuse. Myslím to promítání, přes které "hlavní" zastávky linka jede
Stanice metra Želivského - vystoupí-li návštěvník z metra, nemá šanci rychle zjistit, kterým autobusem se kam dostane a hlavně odkud mu ten bus jede, protože část jich odjíždí ze zastávky u silnice a ne z nádraží. Chybí mapa nebo šipky, cokoliv.
nejlepší navigační cedule město Pardubic a český taky anglicky jazyk např: národní divadlo 500 m , Masarykovo náměstí 880 m )
KONEKTEL
Informace o změnách v dopravě by měly být dostupné minimálně v angličtině, případně i v jiných jazycích.
Na cedulích u výstupů z metra uvést u názvů ulic čísla tramvají a autobusů, na které lze přestoupit. Mnohem více obyvatelům i turistům pomůže číslo linky než pouhý název ulice, na kterou mají vyjít. Například jako to mají v Budapešti.
Proč má každá zastávka jiný piktogram autobusu? Nechcete použít ten, který se používá v propagačních materiálech?
Myslím, že např. vestibulům metra by pomohlo při orientaci, kdyby jím od výstupu ze stanice k jednotlivým výstupům na povrch vedla navigační čára (barevná?) s označením daného výlezu. Každá stanice by tak byla vybavena ještě mapkou okolí.
Špatná až nedostatečná navigace k jednotlivým stanovištím autobusů na autobusovém nádraží Zličín z metra. Mapa areálu se nachází pouze na přehlíženém místě prostoru zastávky pro výstup z autobusu, většinou již s neaktuálními informacemi o linkách.
U větších přestupních uzlů z metra na bus, např. Florenc, Palmovka, Letňany, Želivského, apod. by stálo za zvážení někde ve stanici umístit plánek, kde jaký bus má nástupní a výstupní zastávku
Ve vestibulech metra na informačních tabulích u výstupech zobrazovat čísla spojů jedoucích z dané zastávky...
Označit různé výlezy z metra čísly/barvou a navigovat lidi pomocí čáry příslušné barvy na stropě/podlaze.
Používat při výlezu z metra navigaci pomocí názvu ulic je na nic. Nikdo neví jak se menuje která ulicie na výlezu. Dali by se použít Tramvajové/bus zastávky/linky, či místní názvy. V metru by se hodily mapky vnitřních prostor (+hodit je na web).
Možnost sledovat reálnou pozici vozidla s aktuálním časem příjezdu v telefonu/na infopanelu na zastávce. Normální ve většině českých i zahraničních městech.
Využití hlášení v MHD k oznámení, co důležitého se nachází v okolí zastávky/stanice. Inspirace Londýnem - This is Green Park, exit for the Buckingham Palace.
Lepší informace na přestupních stanicích všech dopravních prostředků - např. využití audio hlášení a moderní vizuální techniky v nových tramvajích k oznámení, na které linky je v dané zastávce možno přestoupit
Na Betlémském náměstí na Praze 1 je z mého pohledu nepochopitelně směrovka k Národnímu divadlu, která ukazuje naprosto opačným směrem než, kde se ND nachází.
Umístit informační značení již na jezdící schody. Všude spousta zbytečné reklamy, ale směr jízdy a názvy stanic se dočtete až na nástupišti. Některé reklamní plochy jsou ještě volné, tím se nabízí rychlé a levné řešení.
Při vstupu do prostoru nástupiště metra je vždy okamžitě v místě, kde cestující váhá jaký směr využít, umístěn seznam stanic vlevo a seznam stanic vpravo, kam dané metro bude směřovat. Výrazné šipky a jen následující stanice. např. London, Budapest..
Šílená situace pro všechny návštěvníky Prahy v ulici Husova, kde se kříží s Královskou cestou. Většina turistů se zde ztrácí, neví, kudy kam, neb tam není jediná cedule!
Prosím o zanesení cyklistických tras. Děkuji.
Dobrý den, kdesi v ČR ( bohužel si již nepamatuji kde ) jsem viděl informační systém v autobuse, který ukazoval online zpoždění spoj(ů) v následující zastávce a informace jaké spoje v následující zastávce staví. Určitě by to bylo příjemné info do pří
Vhodné je myslet i na částečně barvoslepé lidi. Nepoužívat k rozlišení věci pouze barvy!
Momentálně neexistuje veřejná mapa tzv. záchraných bodů v parcích a lesích v Praze, které byly zavedeny minulý rok. Bylo by vhodné tyto body zaintegrovat do map, aby se veřejnost s nim seznámila.
Myslím, že to je samozřejmost a s tímto už počítáte, ale absence angličtiny či jakéhokoliv jiného jazyka než češtiny na pozemních informačních směrovkách je naprosto zdrcující a pro cizince velká komplikace.
Použijte prosím symbol tramvaje takový, jaký je na dopravním značení a ne ten, který se používá v metru a vůbec jako tramvaj nevypadá.
info kdy jede metro už při vstupu
Udělat přehlednější informační cedule při výstupu z metra. Např. přidat na cedule barevně odlišená čísla linek povrch. dopravy.
Designmanuál společnosti Ruter AS - koordinátor dopravy v Oslu a okolí. https://designmanualen.ruter.no/om-ruter/designmanual/designmanualen/
Je treba digitalizovat tramvajové zastávky, které budou ukazovat za kolik minut tramvaj přijede. Na nějakých stanicích jsou, na nějakých ne.
90 % tabulí s názvy ulic dle § 2/2 326/2000 Sb. chybí, městské části to nekoordinovaně suplují dopravními značkami IS 22 dle 294/2015 Sb. či parodiemi na ně.
Velmi se mi líbí piktogramy použité v pražské MHD a propagačních materiálech PID, které bych moc rád viděl i v rámci budoucího JIS!
Hlášení "příští zastávka" je nejednoznačné, hlavně ve spojení s tím, že hlášení není uvozeno a hned skočí na jméno aktuální zastávky. Něco jako "Zastávka ... (zastavíme), další zastávka ..." by bylo srozumitelnější.
Hlášení zastávek - cestující potřebuje před hlášením "přepnout" pozornost na hlášení, bylo by dobré ho tedy uvést neutrálním slovem, např. "Zastávka ...". U zastávky na znamení i informací "Zastavíme" - svítící "Stopka" vetšinou není vidět.
Ve Švýcarsku (ale například i v Kanadě) se s velkými písmeny, následující zastávka je nahoře na nejlépe viditelném místě, ve Švýcarsku diplej po zastavení zobrazí i návazné spoje. Údaje přečte z kteréhokoli místa ve voze i mírně krátkozraký pasažér.
V návaznosti na označení zastávek písmeny je možné použít odkaz na Písmeno/Číslo stání i na informačních panelech v metru místo informace typu "Tram směr Lehovec", kterou bez znalosti pražského místopisu nepochopíte.
V Londýně (ale i jinde) jsou zastávky stejného jména označeny velkými písmeny. Písmena jsou pak i v jízních řádech. Není pak problém najít správné stání. Tento způsob označení zastavek nevyžaduje žádné znalosti místopisu.
Prestup z metra na povrchovú MHD je pre turistu komplikovaný. V metre sú pri prestupoch písané len časti Prahy, kam MHD ide. Pri prestupe turista často vie len číslo linky, na ktorú prestupuje a smer. Tieto informácie by mali byť na informačných tab.
Hodně turistů jezdí na Pražský hrad metrem a vystupují na Hradčanské - až potud navigace funguje dobře. Tam ale vylezou na povrch a ihned se ztratí - čekají že Hrad buď bude vidět nebo je navigační systém k němu dovede. Ani jedno ale neplatí.
Je třeba v maximální míře vycházet z fontu a piktogramů METRON, který byl vytvořen pro pražské metro. Také doporučuji se omezit na barevnost černá, bílá, popř. oranžová. Též je třeba celostátní standardizace autobusových označníků.
A tady od foto 644 https://imhd.sk/ke/galeria-media/1231/zastavky/149107/Sestriadkovy-displej-integrovany-do-oznacnika?&ref=ke%2Fgaleria%2F1231%2Fzastavky%3F%26p%3D29
Mala inspirace ze Slovenska, doporucuji od foto 9 https://imhd.sk/ba/galeria-media/update/11168/zastavky-a-ich-vybavenie-21-8-2017/178202/Zastavkova-tabula-na-Hlavnej-stanici-oznamuje-odchod-historickej-elektricky-na-linke-H2?&ref=ba%2Fgaleria%2Fupd
Název stanice metra a zastávek MHD VYSOČANSKÁ je chybný. cestující, které sem poslal nějaký internetový vyhledávač, často hledají adresy (hotely) ve Vysočanské ulici na Proseku. Stanici a zastávky by bylo vhodné příležitostně přejmenovat na VYSOČANY
Dobrý den, bohužel nemám fotky, orientační tabule běžně nefotím. Ale fantastické orientační systémy napříč městem mají v Mnichově a v Berlíně. Každý dopravní uzel má svůj plánek jak přestupovat. Jednotný design je napříč městem.
Dobrý den, bohužel nemám fotky, orientační tabule běžně nefotím. Ale fantastické orientační systémy napříč městem mají v Mnichově a v Berlíně. Každý dopravní uzel má svůj plánek jak přestupovat. Jednotný design je napříč městem.
Týmu doporučuji v rámci přípravy nového systému návštěvu Švýcarska a osobní zkušenost s grafikou a obsahem tamějšího informačního systému. A nakonec, řidič se při střídání do mikrofonu rozloučí a nový se představí a pozdraví pasažéry.
V povrchové dopravě sice infosystém hlásí možnost přestupu například na vlak, ale zcela ignoruje možnost přestupu na jiné linky MHD - například "Zastávka Sídliště Řepy - přestup na vlak, tramvaje 9 a 16, a autobusy 164 a 180".
Dobrý den. Ohledně diskuze jednotného navigačního systému. Napadla mě myšlenka, že by bylo dobré znovu obnovit navigaci ke stanicím metra v podobě sloupku se znakem metra na vrcholu. Bývalo to v Praze v 80.letech. Mají to i ve Vídni, Berlíně, Neapoli nebo v Římě.
Ohledně současného stavu stanice metra Kobylisy, bych rád upozornil na to, že po výstupu z metra, jsou lidé, kteří vystoupí (a nejsou už z minula zvyklí se rychle zorientovat) zmatení kterým směrem se mají dát. Na pohled obě strany vypadají stejně.
Dobrý den, Praha by se mohla inspirovat Ostravou, kde se v MHD hlásí třeba u nádraží: Přestup na dálkové a regionální spoje i v anglickém jazyce a podobně to funguje i u nemocnic, úřadů, a dalších významných bodů.
Ke směrovkám v metru bych přidala čísla tramvají, ke kterým se lze daným výstupem dostat. V nových stanicích jsou k vidění obrazovky i s odjezdem. Nicméně bohatě by stačilo i jen číslo na tabuli. Především na složitějších přestupních uzlech.
Informační systém v Londýně "Legible London" https://tfl.gov.uk/info-for/boroughs/legible-london