Kde koupit jízdenky

Jízdenky MHD Praha Ostatní jízdenky PID Předplatné jízdné

Jízdenky na pražskou MHD, od půl hodiny do tří dnů

Krátkodobé papírové jízdenky na MHD Praha lze zakoupit několika způsoby

  • V automatu na jízdenky
  • V trafice nebo obchodě
  • V infocentru nebo na prodejním místě Dopravního podniku
  • U řidiče autobusu MHD (s přirážkou)
  • V aplikaci PID Lítačka
  • Pomocí SMS zprávy

Mapa prodejních míst (automatů, infocenter a prodejních míst)

Seznam jízdenek a jejich ceny najdete v příslušném článku.

Automaty na výdej jízdenek PIDAutomat na jízdenky

Automaty na výdej jízdenek PID jsou instalovány ve všech stanicích metra a na některých zastávkách povrchové dopravy. Pro cestování po Praze si zvolte jízdenku za 24, 32 nebo 110 Kč. Opakovaným stiskem lze zakoupit více jízdenek najednou. Pokud volíte zvýhodněné jízdné nebo přepravné za zavazadlo, stiskněte před volbou jízdenky tlačítko ZVÝHODNĚNÁ. Zaplatit lze mincemi, postupně se ale rozšiřují též automaty akceptující bezkontaktní platební karty.

Na vybraných místech jsou instalovány multifunkční automaty, které přijímají také bankovky nebo platební karty.

Seznam automatů na jízdenky

Trafiky a vybrané obchody

Jízdenky na pražskou MHD lze sehnat také ve většině trafik a v některých obchodech ve městě.

Infocentra a prodejní místa

V infocentrech ROPID a Dopravního podniku a na prodejních místech v metru lze kromě předplatních kupónů sehnat i širokou škálu jízdenek pro jednotlivou jízdu.

Řidiči autobusů

Řidiči městských autobusů prodávají jízdenky, avšak s přirážkou.Označovač jízdenek

Řidiči tramvají jízdenky neprodávají!

Typ jízdného Cena jízenky Platnost
Plnocenné (Dospělý) 40 Kč 90 min. P+0+B
Zvýhodněné (Dítě, Senior) 20 Kč 90 min. P+0+B

Všechny papírové jízdenky jsou platné až po označení! Jízdenku označte pouze jednou, při prvním nástupu do vozidla (přepravního prostoru)!

Mobilní aplikace PID Lítačka

Pomocí mobilní aplikace „PID Lítačka“ lze zakoupit všechny jednotlivé jízdenky pro území hl. m. Prahy od 30minutové po 3denní. Cena a délka platnosti je stejná jako u papírových jízdenek. Zakoupenou jízdenku je nutné v aplikaci aktivovat. Po aktivaci je jízdenka ještě dvě minuty v ochranné lhůtě, následně začíná její platnost. Po dobu ochranné lhůty je jízdenka neplatná. Cestující může nastoupit nebo vstoupit do přepravního prostoru až s platnou jízdenkou (po uplynutí ochranné lhůty). Ve vlacích je nutné mít platnou jízdenku v momentě odjezdu ze stanice/zastávky. Na linkách příměstských autobusů (č. 300–740 a 951–979) v případech, kdy se nastupuje předními dveřmi a jízdenky kontroluje řidič, je dovoleno nastoupit již s aktivovanou jízdenkou v ochranné lhůtě.

SMS jízdenka

SMS jízdenka

Objednaná SMS jízdenka

Jízdenku lze získat zasláním SMS zprávy na číslo 902 06. Zaplatíte za ni její hodnotu plus cenu SMSky účtovanou vaším operátorem.

SMS jízdenka platí jen na linkách MHD Praha (tj. pásmo P), neplatí ve vlacích, ani v příměstských autobusech.

Text zprávy Cena jízdenky Platnost
DPT24 24 Kč 30 min. P Neplatí ve vlacích
DPT32 32 Kč 90 min. P Neplatí ve vlacích
DPT110 110 Kč 24 hod. P Neplatí ve vlacích
DPT310 310 Kč 72 hod. P Neplatí ve vlacích

Objednaná SMS jízdenka přijde zpravidla do dvou minut, je třeba na ni vyčkat před nástupem do vozidla nebo vstupem do přepravního prostoru. Jiné jízdenky než výše uvedené (např. zvýhodněné) nelze pomocí SMS pořídit. U jízdenek za 110 a 310 Kč bude vyžadována potvrzující SMS zpráva „Ano“ na číslo 902 06. Pro získání SMS jízdenky je třeba vlastnit SIM kartu českého operátora a mít aktivovanou službu Premium SMS.