Kde koupit jízdenky

Jízdenky MHD Praha Ostatní jízdenky PID Předplatné jízdné

Stav k 1.4.2023

Krátkodobé jednotlivé jízdenky PID (od 30 minut do 3 dnů) pro území Prahy lze zakoupit těmito způsoby:

  • V mobilní aplikaci „PID Lítačka“ (všechny jednotlivé elektronické jízdenky PID pro území Prahy i Středočeského kraje, před prvním nástupem do vozidla je nutné jízdenku v aplikaci aktivovat).
  • V bezkontaktním terminálu umístěném v každé tramvaji a ve většině městských autobusů (základní jednotlivé papírové jízdenky PID pro území Prahy, na vytištěné jízdence je uveden čas prodeje, od kterého se odvíjí její platnost, jízdenku již není třeba označovat).
  • V automatech na jízdenky (podle typu automatu základní či všechny jednotlivé papírové jízdenky PID pro území Prahy i Středočeského kraje, při prvním nástupu do vozidla je nutné jízdenku označit).
  • V infocentrech nebo prodejních místech DP Praha ve stanicích metra (základní jednotlivé papírové jízdenky PID pro území Prahy, vybrané další jízdenky PID, při prvním nástupu do vozidla je nutné jízdenku označit).
  • V trafikách a některých dalších obchodech (základní jednotlivé papírové jízdenky PID pro území Prahy, při prvním nástupu do vozidla je nutné jízdenku označit).
  • U řidičů příměstských autobusových linek PID číselných řad 300-415 a 951-960 (všechny jednotlivé papírové jízdenky PID pro území Prahy i Středočeského kraje, bez přirážky, na vytištěné jízdence je uveden čas prodeje, od kterého se odvíjí její platnost, jízdenku již není třeba označovat).
  • S využitím SMS zprávy (základní jednotlivé SMS jízdenky PID pro území Prahy, dostupné pouze se SIM kartami českých operátorů, přijetí potvrzení o koupi jízdenky musí proběhnout před prvním nástupem do vozidla).
  • V partnerské mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB a Citymove (všechny jednotlivé elektronické jízdenky PID pro území Prahy i Středočeského kraje, jízdenku je aktivovaná od okamžiku nákupu).

Pozor! Nepřestupní jízdenky pro jednu jízdu na lanové dráze na Petřín lze zakoupit pouze v automatech na jízdenky ve stanicích lanové dráhy.

Seznam jízdenek a jejich ceny najdete v příslušném článku „Cestování po Praze“

Mapa míst s prodejem jízdenek PID (automatů, infocenter a prodejních míst)

Pražské označovače jízdenek a automaty

Podrobnější informace o všech možnostech koupě krátkodobých jednotlivých jízdenek PID pro území Prahy:

V mobilní aplikaci „PID Lítačka“

Aplikace “PID Lítačka” je k dispozici zdarma pro platformy Android a iOS. Pomocí ní lze zakoupit všechny jednotlivé elektronické jízdenky PID pro Prahu i Středočeský kraj platné od 30 minut (v kraji od 15 minut) do 3 dnů (v kraji do 1 dne). Cena a délka platnosti elektronických jízdenek je stejná jako u papírových jízdenek.

Aplikace umí vyhledávat spojení linkami PID a k danému spojení navrhnout i nejvhodnější jízdenku, není proto třeba řešit tarifní systém.

Jízdenku v aplikaci můžete zakoupit pomocí platební karty, Masterpassu nebo Apple Pay. Před použitím je nutné jízdenku aktivovat (označit, lze provést automaticky při nákupu, nebo později ručně). Označení, neboli aktivace, zakoupené elektronické jízdenky musí proběhnout 2 minuty před prvním nástupem do vozidla přímo v aplikaci (touto ochrannou lhůtou se předchází tomu, aby si cestující nemohl jízdenku ve voze aktivovat, až když se k němu bude blížit revizor). Jízdenka z mobilní aplikace proto nabude platnosti právě až 2 minuty po aktivaci uživatelem.

V bezkontaktním terminálu umístěném v každé tramvaji a ve většině městských autobusů

S využitím bezkontaktní platební karty je možné ve všech tramvajích a ve většině městských autobusů zakoupit sortiment základních papírových jednotlivých jízdenek PID pro území Prahy platných 30 minut, 90 minut nebo 1 den. Na vytištěné jízdence je uveden čas a pásmo prodeje, od kterého se odvíjí její platnost, není ji již třeba označovat. Bezkontaktní terminál je umístěn uprostřed každého vozu tramvaje a uprostřed většiny městských autobusů v bezbariérově přístupných tramvajích v jejich nízkopodlažních částech.

V automatech na jízdenky

Automaty na výdej jízdenek PID jsou instalovány ve všech stanicích metra a na některých zastávkách povrchové dopravy. Podle typu nabízejí základní nebo všechny jednotlivé papírové jízdenky PID pro území Prahy i Středočeského kraje. U některých automatů lze platit pouze českými mincemi, postupně však tyto místa ubývají, a jízdenku lze zakoupit i s využitím bezkontaktní platební karty. V místech zvýšeného turistického ruchu je možná i platba kontaktní platební kartou, v automatech na Hlavním nádraží a Letišti pak i českými bankovkami. Takto zakoupené jízdenky PID je nutné při prvním nástupu do vozidla označit.

V infocentrech nebo prodejních místech DP Praha ve stanicích metra

Téměř v každé stanici metra je během pracovního dne (někde i o víkendech) otevřen předprodej jízdenek PID, který provozuje DP Praha. Dále je v provozu 7 infocenter DP Praha a 3 infocentra ROPID. V těchto prodejních místech jsou kromě dlouhodobých kupónů PID nabízeny základní jednotlivé papírové jízdenky PID platné 30 minut, 90 minut, 1 den nebo 3 dny a vybrané další jízdenky PID. V těchto prodejních místech lze platit platební kartou. Takto zakoupené jízdenky PID je nutné při prvním nástupu do vozidla označit.

V trafikách a některých dalších obchodech

Trafiky, obchody s novinami, či základními potravinami většinou nabízejí sortiment základních jednotlivých papírových jízdenek PID platných na celém území Prahy 30 minut, 90 minut, 1 den nebo 3 dny. Ve většině obchodů lze platit platební kartou. Takto zakoupené jízdenky PID je nutné při prvním nástupu do vozidla označit.

U řidičů příměstských autobusových linek číselných řad 300-415 a 951-960

Řidiči příměstských autobusů prodávají převážně sortiment jízdenek pro cestování za hranici Prahy, nicméně lze u nich zakoupit i jízdenky pouze pro cesty po Praze, a to bez přirážky. Na vytištěné jízdence je uveden čas prodeje a pásmo, od kterého se odvíjí její platnost, není ji již třeba označovat.

S využitím SMS zprávy

S využitím SMS je možné zakoupit sortiment základních jednotlivých jízdenek PID platných na celém území Prahy 30 minut, 90 minut, 1 den nebo 3 dny. SMS jízdenku lze získat zasláním SMS zprávy na číslo 902 06. Zpráva má text DPT, za nímž následuje číslo, které vyjadřuje cenu požadované jízdenky.

DPT31 pro jízdenku za 31 Kč platnou 30 minut, DPT42 pro jízdenku za 42 Kč platnou 90 minut, DPT120 pro jízdenku za 120 Kč platnou 24 hodin a DPT330 pro jízdenku za 330 Kč platnou 72 hodin. Kromě uvedené ceny zaplatí cestující za odeslanou SMS ještě cenu, kterou vám účtuje vás operátor.

Po odeslání zprávy vám objednaná SMS jízdenka přijde do vašeho mobilu zpravidla do dvou minut. Je třeba na ni vždy vyčkat před nástupem do vozidla nebo vstupem do přepravního prostoru.

SMS jízdenka neplatí na území Prahy ve vlacích a na linkách příměstských autobusů řady 300-415 a 951-960. SMS jízdenka na 30 a 90 minut neplatí na lanové dráze na Petřín.

Služba je dostupná pouze pro SIM karty českých operátorů a po aktivování služby „premium SMS“. Jiné jízdenky než výše uvedené (např. zvýhodněné) nelze pomocí SMS pořídit. U jízdenek za 120 a 330 Kč bude vzhledem k jejich vyšší ceně vyžadována potvrzující SMS zpráva „Ano“ na číslo 902 06.

V partnerské mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB a Citymove

Aplikace “DoKapsy” a “Citymove” je k dispozici zdarma pro platformy Android a iOS. Pomocí ní lze zakoupit všechny jednotlivé elektronické jízdenky PID pro Prahu i Středočeský kraj platné od 30 minut (v kraji od 15 minut) do 3 dnů (v kraji do 1 dne). Cena a délka platnosti elektronických jízdenek je stejná jako u papírových jízdenek.

Jízdenka je aktivována v momentě zakoupení.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID, případně tarif a přepravní podmínky železničních dopravců.