Kde koupit jízdenky

Jízdenky MHD Praha Ostatní jízdenky PID Předplatné jízdné

Jízdenka na příměstskou i pražskou dopravu, od čtvrt hodiny do 24 hodin

Širokou škálu jízdenek PID lze zakoupit následujícími způsoby

  • V automatu na jízdenky
  • U řidiče příměstského autobusu
  • Ve vybraných pokladnách ČD
  • V mobilní aplikaci PID Lítačka

Seznam jízdenek a jejich ceny naleznete v příslušném článku.

Automaty na výdej jízdenek PIDAutomat na jízdenky

Automaty na výdej jízdenek jsou instalovány ve všech stanicích metra a v některých zastávkách povrchové dopravy. Stisknutím příslušného tlačítka nejprve vyberte potřebnou jízdenku. Opakovaným stiskem lze zakoupit více jízdenek najednou. Pokud volíte zvýhodněné jízdné nebo přepravné za zavazadlo, stiskněte před volbou tlačítko ZVÝHODNĚNÁ. Po dokončení volby vhoďte požadovaný obnos a odeberte si své jízdenky a vrácené mince.

Automaty přijímají pouze kovové mince, nikoliv bankovky. Na turisticky exponovaných místech (letiště, hlavní nádraží) jsou k dispozici i automaty přijímající platební karty.

Seznam automatů na jízdenky

Řidiči příměstských autobusů

Jízdenku pro konkrétní cestu můžete zakoupit i při nástupu u řidiče autobusu. Takto zakoupená jízdenka se neoznačuje a platí od okamžiku nákupu. Toto platí pouze pro příměstské linky, na městských linkách se prodává jízdné pouze pro území Prahy a pouze s přirážkou.

Více informací naleznete v článku o odbavení v příměstských autobusech.

Pokladny ČD

Ve vybraných železničních stanicích na území Prahy a Středočeského kraje lze v pokladnách ČD (v jejich otevírací době) zakoupit základní sortiment plnocenných a zvýhodněných jízdenek PID pro jednotlivou jízdu.

Zakoupená jízdenka se již dále neoznačuje, potřebné údaje jízdenka PID již obsahuje. Údaj o pásmu PID je shodný s tarifním pásmem železniční stanice, datum platnosti je shodné s dnem nákupu, časová a pásmová platnost je dána vybranou jízdenkou. Cestující si může zvolit pouze začátek časové platnosti, a to v rozsahu od času nákupu do půlnoci dne nákupu.

Jízdenky PID se zpětnou platností se nevydávají, jízdenky PID použité před začátkem časové platnosti jsou neplatné.

V železničních stanicích zařazených do tarifního pásma P nebo 0 se nevydávají přestupní dvoupásmové jízdenky PID s časovou platností 30 minut.

Mobilní aplikace PID Lítačka

Pomocí mobilní aplikace „PID Lítačka“ lze zakoupit všechny jízdenky pro všechny kombinace pásem s platností od 15 minut až po celodenní. Cena a délka platnosti je stejná jako u papírových jízdenek. Zakoupenou jízdenku je nutné v aplikaci aktivovat. Po aktivaci je jízdenka ještě dvě minuty v ochranné lhůtě, následně začíná její platnost. Po dobu ochranné lhůty je jízdenka neplatná. Cestující může nastoupit nebo vstoupit do přepravního prostoru až s platnou jízdenkou (po uplynutí ochranné lhůty). Ve vlacích je nutné mít platnou jízdenku v momentě odjezdu ze stanice/zastávky. Na linkách příměstských autobusů (č. 300–740 a 951–979) v případech, kdy se nastupuje předními dveřmi a jízdenky kontroluje řidič, je dovoleno nastoupit již s aktivovanou jízdenkou v ochranné lhůtě.