Kde koupit jízdenky

Jízdenky MHD Praha Ostatní jízdenky PID Předplatné jízdné

Stav k 1.4.2023

Krátkodobé jednotlivé jízdenky PID pro území Prahy i Středočeského kraje lze zakoupit těmito způsoby:

  • V mobilní aplikaci „PID Lítačka“ (všechny jednotlivé elektronické jízdenky PID pro území Prahy i Středočeského kraje, před prvním nástupem do vozidla je nutné jízdenku v aplikaci aktivovat)
  • U řidičů příměstských autobusových linek PID číselných řad 300-899 a 951-960 (všechny jednotlivé papírové jízdenky PID pro území Prahy i Středočeského kraje, bez přirážky, na vytištěné jízdence je uveden čas prodeje, od kterého se odvíjí její platnost, jízdenku již není třeba označovat)
  • V automatech na jízdenky (podle typu automatu základní či všechny jednotlivé papírové jízdenky PID pro území Prahy i Středočeského kraje, při prvním nástupu do vozidla je nutné jízdenku označit)
  • V pokladnách Českých drah, a. s. na železničních stanicích a zastávkách (většinu jednotlivých papírových jízdenek PID pro Prahu i Středočeský kraj, bez přirážky, na vytištěné jízdence je uveden den prodeje a čas v tento den, od kterého se odvíjí její platnost, jízdenku již není třeba označovat)
  • Ve většině vlaků PID u vlakových čet (všechny jednotlivé papírové jízdenky PID pro území Prahy i Středočeského kraje, bez přirážky jen v neobsazených stanicích, na vytištěné jízdence je uveden čas prodeje, od kterého se odvíjí její platnost, jízdenku již není třeba označovat).
  • V partnerské mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB (všechny jednotlivé elektronické jízdenky PID pro území Prahy i Středočeského kraje, jízdenku je aktivovaná od okamžiku nákupu).

Seznam jízdenek a jejich ceny najdete v příslušném článku „Příměstské cestování“

Mapa míst s prodejem jízdenek PID (automatů, infocenter, prodejních míst, vlakových stanic)

Pražské označovače jízdenek a automaty

Podrobnější informace o všech možnostech koupě krátkodobých jednotlivých jízdenek PID pro území Prahy i Středočeského kraje:

V mobilní aplikaci „PID Lítačka“

Aplikace “PID Lítačka” je k dispozici zdarma pro platformy Android a iOS. Pomocí ní lze zakoupit všechny jednotlivé elektronické jízdenky PID pro Prahu i Středočeský kraj platné od 15 minut (v Praze od 30 minut) do 3 dnů (v kraji do 1 dne). Cena a délka platnosti elektronických jízdenek je stejná jako u papírových jízdenek.

Aplikace umí vyhledávat spojení linkami PID a k danému spojení navrhnout i nejvhodnější jízdenku, není proto třeba řešit tarifní systém.

Jízdenku v aplikaci můžete zakoupit pomocí platební karty, Masterpassu nebo Apple Pay. Před použitím je nutné jízdenku aktivovat (lze provést automaticky při nákupu, nebo později ručně). Aktivace, neboli označení zakoupené elektronické jízdenky musí proběhnout 2 minuty před prvním nástupem do vozidla přímo v aplikaci (touto ochrannou lhůtou se předchází tomu, aby si cestující nemohl jízdenku ve voze aktivovat, až když se k němu bude blížit revizor). Jízdenka z mobilní aplikace proto nabude platnosti právě až 2 minuty po aktivaci uživatelem. Pouze na linkách příměstských a regionálních autobusů (v Praze číselné řady 300-899 a 951–960) v případech, kdy se nastupuje předními dveřmi a jízdenky kontroluje řidič, je dovoleno nastoupit ještě v uvedené ochranné dvouminutové lhůtě, tedy těsně před začátkem platnosti jízdenky.

V automatech na jízdenky

Automaty na výdej jízdenek PID jsou instalovány ve všech stanicích metra a na některých zastávkách povrchové dopravy. Podle typu nabízejí základní nebo všechny jednotlivé papírové jízdenky PID pro území Prahy i Středočeského kraje. U většiny automatů lze platit pouze českými mincemi, postupně však přibývá míst, kde lze jízdenku zakoupit i s využitím bezkontaktní platební karty. V místech zvýšeného turistického ruchu je možná i platba kontaktní platební kartou, v automatech na Hlavním nádraží a Letišti pak i českými bankovkami. Takto zakoupené jízdenky PID je nutné při prvním nástupu do vozidla označit. 

U řidičů příměstských a regionálních autobusových linek číselných řad 300-899 a 951-960

Do příměstských a regionálních autobusů se povinně nastupuje předními dveřmi a řidiči kromě kontroly předplatných jízdenek prodávají i celý sortiment jízdenek PID pro území Prahy i Středočeského kraje. Na vytištěné jízdence je uveden čas a pásmo prodeje, od kterého se odvíjí její platnost, jízdenku již není třeba označovat.

V pokladnách Českých drah, a. s. na železničních stanicích a zastávkách

Kromě jízdného Českých drah, a. s. umožňují pokladny na železničních stanicích a zastávkách i koupi celého sortimentu jednotlivých jízdenek PID pro území Prahy i Středočeského kraje. Na vytištěné jízdence je uveden čas a pásmo prodeje, od kterého se odvíjí její platnost, jízdenku již není třeba označovat. Cestující si může zvolit pouze začátek časové platnosti, a to v rozsahu od času nákupu do půlnoci dne nákupu..

Ve většině vlaků PID u vlakových čet

Vlakové čety kromě kontroly jízdní dokladů prodávají i celý sortiment jízdenek PID pro území Prahy i Středočeského kraje. Na vytištěné jízdence je uveden čas a pásmo prodeje, od kterého se odvíjí její platnost, jízdenku již není třeba označovat.

V partnerské mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB

Aplikace “DoKapsy” je k dispozici zdarma pro platformy Android a iOS. Pomocí ní lze zakoupit všechny jednotlivé elektronické jízdenky PID pro Prahu i Středočeský kraj platné od 30 minut (v kraji od 15 minut) do 3 dnů (v kraji do 1 dne). Cena a délka platnosti elektronických jízdenek je stejná jako u papírových jízdenek.

Jízdenka je aktivována v momentě zakoupení.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID, případně tarif a přepravní podmínky železničních dopravců.