Kde koupit jízdenky

Jízdenky MHD Praha Ostatní jízdenky PID Předplatné jízdné

Stav k 1.4.2023

S měsíčním až ročním jízdným můžete jezdit s PID výhodněji

Předplatné jízdné je standardně nepřenosné, musí proto být svázáno s průkazem, který cestujícího jednoznačně identifikuje. U zvýhodněných jízdenek průkaz zároveň slouží k prokázání nároku na slevu. Cestující si může zvolit

  • Čipovou kartu zapojenou do systému PID Lítačka (elektronické předplatné)
  • Průkazku PID (papírové předplatné)

PID Lítačka (elektronické předplatné)

V Systému PID Lítačka je možné jako identifikující průkaz použít některou z následujících čipových karet:

  • Kartu Lítačka (podrobnosti viz níže)
  • In Kartu ČD (vydávají České dráhy, a.s., lze objednat u pokladní přepážky nebo v e-shopu, nelze nahrát do virtuální verze In Karty a na In Karty první generace vydáváné do června 2015)
  • Bezkontaktní platební kartu (lze použít karty VISA i MasterCard)

Jak získat kartu Lítačka?

Kartu Lítačka vydává hlavní město Praha, lze ji objednat online nebo na kontaktních místech. Karta je vyhotovena do dvou týdnů. Vybraná kontaktní místa umožňují též expresní vydání karty na počkání. Kartu je možné vyzvednout na pobočce, nebo zaslat poštou. Vydání karty je zpoplatněno.

Jízdné v systému PID Lítačka

Jízdné se pořizuje ve formě elektronických kupónů. Cestující může provést nákup na kontaktním místě nebo online na pid.litacka.cz. V případě nároku na slevu je potřeba nejprve navštívit kontaktní místo. Kupón je nahrán do systému a je propojen s kartou přes zašifrované číslo karty. Cestující může kdykoliv změnit použitý nosič (např. přesunout jízdenku z Lítačky na bankovní kartu), a to i v průběhu platnosti kupónu. V každém okamžiku je však možné mít kupón propojený pouze s jednou kartou.

Kromě kupónů je možné v systému zakoupit též potvrzení o nároku na zvýhodněné ceny jízdného pro děti, juniory, studenty a seniory.

Průkazka PID (papírové předplatné)

vzor senior 60-70 Jak získat průkazku PID

Průkazky PID se vydávají na počkání pouze na v infocentrech a na prodejních místech Dopravního podniku ve stanicích metra. Žádost lze podat i na vybraných prodejních místech ve Středočeském kraji, vyřízení pak trvá zpravidla několik dní.

Jak získat papírový kupón

Jízdenky k průkazce PID lze pořídit na stejných prodejních místech. Papírové kupóny pro příměstskou dopravu lze získat také na pokladnách ČD a na vybraných místech ve Středočeském kraji.

K vystavení průkazky PID je potřeba přinést občanský průkaz nebo cestovní pas a fotografii o rozměrech 3,5×4,5 cm (ne starší než rok). Za vystavení průkazky PID zaplatí žadatel 60 Kč.

Studentský průkaz jako průkazka PID

Některé vysoké školy umožňují použití školních průkazů nebo mezinárodních průkazů ISIC jako průkazky PID. Více informací naleznete v článku Studenti v PID.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID, případně tarif a přepravní podmínky železničních dopravců.