Název Popis Typ Aktualizace
Smluvní přepravní podmínky PID Platné od 1.2.2019
úplné znění vč. všech dodatků
Jízdné a tarif 01. 02. 2019
Smluvní přepravní podmínky pro linku S49 Platné od 9.12.2018
úplné znění vč. všech dodatků
Jízdné a tarif 12. 12. 2018