Název Popis Typ Aktualizace
Smluvní přepravní podmínky PID Platné od 22.8.2020
úplné znění vč. všech dodatků
Jízdné a tarif 07. 08. 2020
Smluvní přepravní podmínky pro linku S49 Platné od 9.12.2018
úplné znění vč. všech dodatků
Jízdné a tarif 12. 12. 2018