Název Popis Typ Aktualizace
Smluvní přepravní podmínky PID Platné od 12.12.2021
úplné znění vč. všech dodatků
Jízdné a tarif 10. 12. 2021
Smluvní přepravní podmínky PID – plavidla (2021-08) A3 leták Jízdné a tarif, Tiskoviny 30. 07. 2021
Smluvní přepravní podmínky PID (2021-08) A3 leták (2 strany) Jízdné a tarif, Tiskoviny 30. 07. 2021
Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s. r. o. (Část A: Platná pro vlaky KŽCD zapojené do systému PID na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje) Platné od 1.8.2021
úplné znění vč. všech dodatků
Jízdné a tarif 30. 07. 2021
Smluvní přepravní podmínky pro linku S49 Platné od 1.10.2020
úplné znění vč. všech dodatků
Jízdné a tarif 01. 10. 2020