Název Popis Typ Aktualizace
Tarif PID Platný od 9.10.2023
úplné znění, vč. všech dodatků
Jízdné a tarif 06. 10. 2023
Základní informace o tarifu – křížová tabulka [1] (2023-04) Platí od 1.4.2023
3 různé formáty (A3, A4, atyp)
Jízdné a tarif, Tiskoviny 09. 03. 2023
Základní informace o tarifu – křížová tabulka [2] (2023-04) Platí od 1.4.2023
3 různé formáty (A3, A4, atyp)
Jízdné a tarif, Tiskoviny 09. 03. 2023