Název Popis Typ Aktualizace
Studie k přestupnímu uzlu Ládví Studie ČVUT o možnosti nalezení vhodného terminálu PID pro ukončení BUS PID z oblasti Mělnicka Systém PID 16. 02. 2016
Integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji (II. etapa) Návrh základních parametrů společného IDS Systém PID 16. 05. 2015
Regionální plán PID 2015 Systém PID 16. 05. 2015
Integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji (I. etapa) Analýza současného stavu a návrh dalšího postupu integrace Systém PID 16. 05. 2014
Regionální plán PID 2014 Systém PID 16. 05. 2014
Regionální plán PID 2013 Systém PID 16. 05. 2013
Regionální plán PID 2012 Systém PID 16. 05. 2012