Název Popis Typ Aktualizace
Seznam zastávek PID (trvalý stav) Trvalý stav k 30.6.2023 Systém PID 12. 07. 2023
Seznam linek PID (trvalý stav) Trvalý stav k 30.6.2023 Systém PID 12. 07. 2023
Co je PID a co dělá ROPID? Informační brožura. Tiskoviny, Organizace, Systém PID 13. 02. 2019
Lanová dráha Podbaba-Bohnice Studie proveditelnosti Systém PID 13. 12. 2018
Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů VHD Dopravně-inženýrská metodika Systém PID 11. 10. 2017
Katalog preferenčních opatření Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu - přehled a charakteristika preferenčních opatření VHD Systém PID 11. 10. 2017
Projekt preference MHD v Praze 2016 – 2020 Projekt preference - Celoměstský projekt preference městské hromadné dopravy v Praze v letech 2016 - 2020 Systém PID 11. 10. 2017
Projevení relevantního zájmu o sjednání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících VZOR (dokument DOC) Systém PID 23. 08. 2017
Studie k přestupnímu uzlu Ládví Studie ČVUT o možnosti nalezení vhodného terminálu PID pro ukončení BUS PID z oblasti Mělnicka Systém PID 16. 02. 2016
Integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji (II. etapa) Návrh základních parametrů společného IDS Systém PID 16. 05. 2015
Regionální plán PID 2015 Systém PID 16. 05. 2015
Integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji (I. etapa) Analýza současného stavu a návrh dalšího postupu integrace Systém PID 16. 05. 2014
Regionální plán PID 2014 Systém PID 16. 05. 2014
Regionální plán PID 2013 Systém PID 16. 05. 2013
Regionální plán PID 2012 Systém PID 16. 05. 2012