Název Popis Typ Aktualizace
Bezplatná přeprava ukrajinských válečných uprchlíků od 1.5.2022 / Безкоштовні перевезення українських біженців з 1.5.2022 року A4 leták Jízdné a tarif, Tiskoviny 29. 04. 2022
Tarif PID Platný od 1.5.2022
úplné znění, vč. všech dodatků
Jízdné a tarif 29. 04. 2022
Smluvní přepravní podmínky PID Platné od 1.4.2022
úplné znění vč. všech dodatků
Jízdné a tarif 31. 03. 2022
Základní informace o jízdném v MHD Praha (2022-04) Platí od 1.4.2022
vývěska
Jízdné a tarif, Tiskoviny 22. 03. 2022
Základní informace o tarifu – křížová tabulka [1] (2022-04) Platí od 1.4.2022
3 různé formáty (A3, A4, atyp)
Jízdné a tarif, Tiskoviny 22. 03. 2022
Základní informace o tarifu – křížová tabulka [2] (2022-04) Platí od 1.4.2022
3 různé formáty (A3, A4, atyp)
Jízdné a tarif, Tiskoviny 22. 03. 2022
Informace o jízdném v PID (2022-04) Platí od 1.4.2022
A3 leták
Jízdné a tarif, Tiskoviny 22. 03. 2022
Jízdné PID na nádraží i ve vlaku (2022-04) Platí od 1.4.2022
A4 leták
Jízdné a tarif, Tiskoviny 22. 03. 2022
PID ve vlacích (2022-04) Platí od 1.4.2022
plakát
Jízdné a tarif, Tiskoviny 22. 03. 2022
Smluvní přepravní podmínky PID – plavidla (2022-04) Platí od 1.4.2022
A3 leták
Jízdné a tarif, Tiskoviny 22. 03. 2022
Vzorník jízdenek PID Stav srpen 2021
kompletní znění
Jízdné a tarif 19. 01. 2022
Jízdné PID na každé pokladně ČD (2021-12) A4 leták Jízdné a tarif, Tiskoviny 10. 12. 2021
Zařazení rychlíků do PID (2021-12) Od 12.12.2021
A4 leták
Jízdné a tarif, Tiskoviny 10. 12. 2021
Smluvní přepravní podmínky PID (2021-08) A3 leták (2 strany) Jízdné a tarif, Tiskoviny 30. 07. 2021
Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s. r. o. (Část A: Platná pro vlaky KŽCD zapojené do systému PID na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje) Platné od 1.8.2021
úplné znění vč. všech dodatků
Jízdné a tarif 30. 07. 2021
Smluvní přepravní podmínky pro linku S49 Platné od 1.10.2020
úplné znění vč. všech dodatků
Jízdné a tarif 01. 10. 2020