Kolik lidí jezdí hromadnou dopravou v jednotlivých dnech či měsících roku?

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 26. 08. 2019

Vždy, když je provoz hromadné dopravy v nějaké části roku omezen, objeví se obsáhlé polemiky o tom, že přece ten či onen měsíc cestujících neubývá, takže hromadná doprava by měla jezdit stále stejně. Mnozí často uvádějí, že třeba v létě studenty ve městě nahradí turisté, a tak určitě není vhodné, aby k nějakým úpravám v provozu PID docházelo. Kolik cestujících spoje PID (a zejména metro) opravdu během roku využívá, se pokusíme rozklíčovat v následujícím textu.   

V posledních pěti letech došlo k navýšení počtu spojů hromadné dopravy v Praze i v jejím okolí na historické maximum (ročně PID v Praze najezdí o 20 milionů vozokilometrů více). Aby hromadná doprava udržela krok s růstem ekonomiky a mobility, využívá nyní v době nasazených základních jízdních řádů doslova všechny dostupné lidské i technické zdroje, přičemž už téměř neexistují žádné zálohy. V autobusové dopravě chybí všem dopravcům 5-10 % řidičů do optimálního stavu, takže maximální nasazení vozidel a provozního personálu určitě není možné udržet celoročně.

K dílčím omezením základního provozu, který je dle podzimních průzkumů dimenzován především na měsíce říjen, listopad a prosinec, tedy během kalendářního roku docházet musí. Všichni řidiči a další provozní personál musí mít především v létě příležitost si vybrat dovolenou v odpovídající délce, aby v závěru roku nevyčerpali limity fondu pracovní doby a přesčasů a na dovolenou nemuseli nastoupit povinně před Vánoci, kdy jsou jejich služby nejvíce potřeba.

Desítky let nejen z těchto důvodů k prázdninovým omezením spojů hromadné dopravy dochází, donedávna však nebyla k dispozici komplexní data o tom, kolik cestujících se ve městě skutečně v lednu, v červenci či začátkem prosince pohybuje. Celosíťové průzkumy spojů PID probíhající v jeden konkrétní den jednou za několik let nikdy nemohly poskytnout přesnou představu o variacích v jiných dnech roku. Profilových průzkumů pořizovaných pro získání představy o okamžité poptávce ve vybrané lokalitě zase nebylo možné pořídit tolik, aby se daly výsledky přesně interpolovat pro stav v celém městě.

Až díky velice obětavé práci kolegů z Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. dostalo město nástroj, jak každý den, týden či měsíc vědět, jak se vývoj poptávky cestujících po hromadné dopravě vyvíjí. Na konci roku 2016 DPP, a.s. dokončil osazení všech vstupů a výstupů ze stanic metra on-line sčítači, které potřebné údaje poskytují. Díky zjištěným informacím již mohla být v předchozím období navržena opatření na posílení provozu metra i povrchové dopravy v neděli dopoledne, o mimoprázdninových víkendech a večer mezi 9. a 10. hodinou. To jsou období, které celosíťové průzkumy nikdy postihnout nedokázaly.

Přestože je možné namítnout, že tato data ukazují jen informace o metru, z doplňkových směrových průzkumů povrchové dopravy je zřejmé, že právě v podzemní dráze skončí většina cest, které cestující v Praze hromadnou dopravou vykonají. A jelikož je centrum turisticky více zatížené, bývá v metru vždy zaznamenán nižší pokles cestujících než v povrchové dopravě. Proto je možné údaje o poptávce v metru použít i pro povrchovou dopravu, protože pak omezení v povrchové dopravě nejsou vyšší než reálný úbytek poptávky cestujících. 

 

PRACOVNÍ DEN – průměrný počet cest* v metru v prac. den v jednotlivých měsících (2018)

(z výpočtu průměrných hodnot vyřazeny netypické dny výluk, či jiných mimořádných akcí a dny mezi vánočními svátky)

* jedna cesta metrem je brána od vstupu po výstup z metra, může tedy obsahovat i přestup z jedné linky na jinou

V prosinci 2018 tedy proběhlo v metru v průměru každý pracovní den 1 256 613 cest, přičemž absolutní maximum bylo zaznamenáno 13. prosince, kdy proběhlo 1 298 233 cest. V srpnu 2018 proběhlo v metru v průměru každý pracovní den jen 962 121 cest, přičemž absolutní minimum bylo zaznamenáno 24. srpna, kdy proběhlo jen 879 041 cest. Nejvíce a nejméně cest během jednoho pracovního dne v konkrétních dnech ukazuje následující tabulka:

PRACOVNÍ DEN – nejvíce a nejméně cest v metru v pracovní den podle dnů (2018)

(z pořadí vyřazeny netypické dny výluk, či jiných mimořádných akcí a dny mezi vánočními svátky)

PRACOVNÍ DEN – nejvíce a nejméně cest v metru v pracovní den podle linek (2018)

(z pořadí vyřazeny netypické dny výluk, či jiných mimořádných akcí)

* celkové obraty na linkách jsou děleny dvěma (reálně tak může cesta na lince proběhnout celá, případně jen začít, či skončit)

PRACOVNÍ DEN – souhrn zjištěných informací (2018)

Nejvíce cestujících jezdí metrem v pracovní den v průměru v měsících říjnu, listopadu a prosinci (proběhne okolo 1 250 000 cest – jedna cesta může zahrnovat i přestup mezi linkami). Proto jsou základní jízdní řády linek PID dimenzovány na tyto měsíce, přičemž v prosinci je většinou snahou ještě alespoň navýšit kapacitu spojů nasazením tramvajových souprav či kloubových autobusů tam, kde v ostatních obdobích roku nejezdí. S růstem objemu základní objednávky už ale byly možnosti předvánočních posílení podstatně omezeny. Většina v minulosti před Vánoci posilovaných spojů již v této podobě jezdí během celého roku.

O měsících březnu, dubnu, květnu, červnu a září lze říci, že během nich jezdí v pracovní den v průměru o cca 8-12 % cestujících (cca o 100 000) méně než v prosinci.

Poměrně vysoký pokles poptávky v metru v pracovní den v průměru nastává v měsících lednu (o 16,5 %) a únoru (o 18,5 %). V Praze je v tu dobu nejméně turistů, na vysokých školách probíhají zkoušková období, mnoho lidí jezdí na hory a většinou v únoru ovlivňují po dobu dvou týdnů poptávku i jarní prázdniny.

V lednu či v únoru je v pracovní den v metru průměrně denně vykonáno o cca 200 000 cest méně než v prosinci.

O letních prázdninách v měsících červenci a srpnu v pracovní den v průměru klesá využití sítě metra oproti prosinci o 20-25 % (v červenci o 22,9 %, v srpnu o 23,4 %). Turisté tedy určitě nedokáží dorovnat ve spojích PID počet studentů a Pražanů, kteří metropoli opustí. Je to proto, že turistická sezóna v Praze trvá od března do října, tj. turisté jezdí spoji PID v poměrně velkých počtech i v měsících, kdy ještě probíhá školní rok. Nepřijedou až v okamžiku, kdy začnou prázdniny.

V měsíci s nejnižší poptávkou v pracovní den, v srpnu, je v metru průměrně denně vykonáno o téměř 300 000 cest (konkrétně 294 492) méně než v prosinci.

Pokud neporovnáváme průměrné hodnoty, ale konkrétní dva pracovní dny, kdy cestovalo v roce 2018 nejvíce a nejméně cestujících, rozdíl v počtu cest 13. prosince a 24. srpna je dokonce přes 400 000 cest (konkrétně 419 192). Absolutní roční minimum je tedy oproti maximu nižší o 32,3 %.

 

SOBOTA – průměrný počet cest* v metru v sobotu v jednotlivých měsících (2018)

(z výpočtu průměrných hodnot vyřazeny netypické dny výluk, či jiných mimořádných akcí)

* jedna cesta metrem je brána od vstupu po výstup z metra, může tedy obsahovat i přestup z jedné linky na jinou

V prosinci 2018 tedy proběhlo v metru v průměru každou sobotu 725 624 cest, přičemž absolutní maximum bylo zaznamenáno 15. prosince, kdy proběhlo 784 066 cest. V únoru 2018 proběhlo v metru v průměru každou sobotu jen 499 080 cest, přičemž absolutní minimum bylo zaznamenáno 27. ledna, kdy proběhlo jen 476 300 cest. Nejvíce a nejméně cest během jedné soboty v konkrétních dnech ukazuje následující tabulka:

SOBOTA – nejvíce a nejméně cest v metru v sobotu podle dnů (2018)

(z pořadí vyřazeny netypické dny výluk, či jiných mimořádných akcí)

SOBOTA – nejvíce a nejméně cest v metru v sobotu podle linek (2018)

(z pořadí vyřazeny netypické dny výluk, či jiných mimořádných akcí)

* celkové obraty na linkách jsou děleny dvěma (reálně tak může cesta na lince proběhnout celá, případně jen začít, či skončit)

SOBOTA – souhrn zjištěných informací (2018)

Nejvíce lidí jezdí v sobotu metrem v průměru v měsících listopadu a prosinci (proběhne okolo 700 000 cest – jedna cesta může zahrnovat i přestup mezi linkami). Pokud prosinec bereme za 100 %, cestuje v sobotu v listopadu o 7,2 % lidí méně. Proto jsou základní víkendové jízdní řády linek PID dimenzovány na tyto měsíce, přičemž o adventních víkendech jsou intervaly metra na všech linkách ještě upraveny a sjednoceny na 5 minut.

O měsících dubnu, květnu a říjnu lze říci, že během nich jezdí v metru v sobotu v průměru o cca 10-15 % cestujících méně než v prosinci. V těchto měsících je v metru v sobotu v průměru vykonáno o cca 100 000 cest méně než v prosinci.

Poměrně vysoký pokles poptávky v metru v sobotu v průměru je v měsících březnu (o 24,5 %), červnu (o 23,6 %) a v září (o 19,6 %). V těchto měsících je v metru v sobotu v průměru vykonáno o cca 150 000 cest méně než v prosinci.

Oproti prosinci klesá využití metra v sobotu v lednu, únoru, červenci a srpnu o cca 30 % (v lednu o 30,5 %, v únoru o 31,2 %, v červenci o 29,3 % a v srpnu o 29,2 %). V lednu a v únoru tak v sobotu využívá metro cca stejně lidí jako o letních prázdninách.

V měsících s nejnižší poptávkou v sobotu (leden, únor, červenec, srpen) je v metru průměrně denně vykonáno o téměř 200 000 cest méně než v prosinci.

Pokud neporovnáváme průměrné hodnoty, ale konkrétní dvě soboty, kdy cestovalo v roce 2018 nejvíce a nejméně cestujících, rozdíl v počtu cest 15. prosince a 27. ledna je dokonce přes 300 000 cest (konkrétně 307 766). Absolutní roční minimum je tedy oproti maximu nižší o 39,3 %.

 

NEDĚLE – průměrný počet cest* v metru v neděli v jednotlivých měsících (2018)

(z výpočtu průměrných hodnot vyřazeny netypické dny výluk, či jiných mimořádných akcí)

* jedna cesta metrem je brána od vstupu po výstup z metra, může tedy obsahovat i přestup z jedné linky na jinou

V prosinci 2018 tedy proběhlo v metru v průměru každou neděli 574 119 cest, přičemž absolutní maximum bylo zaznamenáno 16. prosince, kdy proběhlo 621 108 cest. V lednu 2018 proběhlo v metru v průměru každou neděli jen 422 331 cest, přičemž absolutní minimum bylo zaznamenáno 7. ledna, kdy proběhlo jen 406 661 cest. Nejvíce a nejméně cest během jedné neděle v konkrétních dnech ukazuje následující tabulka:

NEDĚLE – nejvíce a nejméně cest v metru v neděli podle dnů (2018)

(z pořadí vyřazeny netypické dny výluk, či jiných mimořádných akcí)

NEDĚLE – nejvíce a nejméně cest v metru v neděli podle linek (2018)

(z pořadí vyřazeny netypické dny výluk, či jiných mimořádných akcí)

* celkové obraty na linkách jsou děleny dvěma (reálně tak může cesta na lince proběhnout celá, případně jen začít, či skončit)

NEDĚLE – souhrn zjištěných informací (2018)

Nejvíce lidí jezdí v neděli metrem v průměru v měsících říjnu, listopadu a prosinci (proběhne okolo 560 000 cest – jedna cesta může zahrnovat i přestup mezi linkami). Pokud prosinec bereme za 100 %, cestuje v neděli v listopadu o 2,6 % lidí méně, v říjnu o 5,3 % lidí méně. Proto jsou základní víkendové jízdní řády linek PID dimenzovány na tyto měsíce, přičemž o adventních víkendech jsou intervaly metra na všech linkách ještě upraveny a sjednoceny na 5 minut.

O měsících květnu a září lze říci, že během nich jezdí v metru v neděli v průměru o cca 10 % cestujících méně než v prosinci. V těchto měsících je v metru v neděli v průměru vykonáno o cca 50 000 cest méně než v prosinci.

V měsících březnu, dubnu, červnu, červenci a srpnu jezdí v metru v neděli v průměru o cca 15-20 % cestujících méně než v prosinci. V těchto měsících je v metru v neděli v průměru vykonáno o cca 100 000 cest méně než v prosinci.

Nejvýrazněji oproti prosinci klesá využití metra v neděli v lednu a únoru (v lednu o 26,4 %, v únoru o 24,9 %). V lednu a v únoru je tak v neděli v průměru vykonáno ještě o cca 50 000 cest méně než o průměrné neděli o letních prázdninách.

V měsících s nejnižší poptávkou v neděli (leden, únor) je v metru průměrně denně vykonáno o téměř 150 000 cest méně než v prosinci.

Pokud neporovnáváme průměrné hodnoty, ale konkrétní dvě neděle, kdy cestovalo v roce 2018 nejvíce a nejméně cestujících, rozdíl v počtu cest 16. prosince a 7. ledna je dokonce přes 200 000 cest (konkrétně 214 447). Absolutní roční minimum je tedy oproti maximu nižší o 34,5 %.