Podněty a připomínky

Vyřízení Vašeho podnětu provedeme dle množství obdržených podání a kapacitních možností zaměstnanců naší organizace v následujících lhůtách dle typu podání:

  • 7 dnů – dotazy a podněty bez nutnosti prošetření, neúplné, nebo věcně nenáležící naší organizaci (dotazy na jízdné, stížnosti na nejednoznačně identifikované jevy apod.)
  • 15 dnů – dotazy a podněty s nutností prošetření zákaznickým centrem PID (stížnosti na jednorázové provozní nepravidelnosti apod.)
  • 30 dnů – dotazy a podněty s nutností prošetření odbornými zaměstnanci organizace nebo jinými subjekty (podněty k linkovému vedení či jízdním řádům, připomínky k jednání provozních zaměstnanců dopravců, stížnosti na jejich sankcionovatelné prohřešky apod.)

Podání, která budou obsahovat vulgární či sprosté výrazy, budou urážlivá nebo neodpověditelná, nebudou prošetřována bez ohledu na jejich obsah, děkujeme za pochopení.

Oficiální podání jsou přijímána prostřednictvím:

  • tohoto kontaktního formuláře
  • e-mailové adresy Pražské integrované dopravy, sloužící pro příjem podnětů a připomínek cestujících (info@pid.cz)
  • datové schránky organizace ROPID (ID: ku79q7n)
  • pošty na adresu organizace ROPID (Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1)

Podmínky pro poskytování informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, naleznete v tomto článku.