Kvalitnější vlaky v PID? Vytváříme podmínky pro zlepšení eSka v následujících deseti letech

V organizacích ROPID a IDSK aktuálně vytváříme plány a podmínky pro zlepšení systému vlakových linek S Pražské integrované dopravy. V následujících letech by tak služby železnice v PID měly projít postupným kvalitativním upgradem. Cestující se mohou těšit na nové vlaky, on-line informace o polohách spojů a možnostech přestupů v mobilní aplikaci PID Lítačka i v samotných vlacích či lepší informování při výlukách a mimořádnostech. Základem tohoto zlepšení budou nové přísnější podmínky pro železniční dopravce, zejména nové standardy kvality.

Jsme postaveni před velkou výzvu, neboť provoz vlaků na hlavních tratích kolem Prahy v posledních letech dosáhl limitů vozidlového parku i infrastruktury. Ve špičkách pracovních dnů jezdí eSko skutečně s vypětím sil a vlaky jsou vytížené v průměru na 80 až 100 % (viz schéma níže).

Jak jezdí vlaky v PID v současnosti?

Jak bylo uvedeno v nedávné tiskové zprávě PID, počty přepravených cestujících vlaky PID rok od roku rostou. Tradičně nejvyužívanější jsou linky, které směřují ze Středočeského kraje do Prahy. Lví podíl pak mají elektrické vlaky od Českého Brodu, Čelákovic, Kralup, Berouna a Benešova, které denně přepraví 140 000 cestujících, to je 90 % ze všech linek S mířících do Prahy. „Kouzlem“ těchto linek je krátký interval (ve špičce standardně 15 minut) i standardizovaná kvalita vlaků v podobě elektrických jednotek CityElefant. Bohužel se tyto linky stále potýkají se systémovými problémy, zejména pak linka S7 do Berouna. Například v lednu 2019 bylo na „elektrických linkách“ S v okolí Prahy (S1, S2/22, S4, S7, S9) denně průměrně 10 vlaků odřeknuto buď v části trasy nebo v celé své délce, případně byl vlak vypraven v poloviční kapacitě či byl veden odklonem.

„Motorová eSka“, například linky do Všetat, Vraného nad Vltavou nebo Nučic, se rozvíjejí taktéž, ale tempo růstu není takové jako v případě elektrických vlaků. Brzdí jej zejména menší cestovní rychlost a nižší spolehlivost – tratě jsou jednokolejné a neelektrifikované.

Velké rozdíly mezi linkami S, které plynou z jejich rozdílné kvality, ilustruje srovnání počtu cestujících nastupujících ve směru do Prahy v Čelákovicích a v Neratovicích:

  • Čelákovice – cca 12 200 obyvatel, nástup směr Praha 2003 lidí/den,
  • Neratovice – cca 16 200 obyvatel, nástup směr Praha 512 lidí/den.

(čísla jsou z průzkumu v říjnu 2018)

Vytížení vlaků pečlivě sledujeme. Na základě výsledků z průzkumů pak objednáváme u dopravců nové spoje, nebo se posilují soupravy spojů stávajících. Vše má však své limity. V současné době jsme ve stavu, kdy fakticky již není možné ve špičkách přidávat vozy (z důvodu jejich nedostatku) ani vlaky (z důvodu vysokého vytížení tratí), ačkoli je to žádoucí. Lze pouze zvyšovat výkonnost stávající flotily vozidel i stávající infrastruktury.

Vozidla

Posledními nově dodávanými vozidly přímo pro vlaky eSka byly elektrické jednotky 471 CityElefant, jejichž dodávky skončily v roce 2013. Společně s dopravci, primárně s Českými drahami, nyní připravujeme obnovu a doplnění vozidlového parku. Hlavní důraz klademe na elektrické linky, které mají stále velký potenciál rozvoje a kde již stávající soupravy složené ze dvou CityElefantů s kapacitou 620 sedících cestujících nestačí. Jde o linky S1, S2/22, S7 a S9, pro které připravujeme pořízení vysokokapacitních dvoupodlažních elektrických jednotek. Stávající CityElefanty by postupně měly projít upgradem tak, aby splňovaly současné požadavky cestujících. Půjde o doplnění wifi a zásuvek.

Na důležitých neelektrifikovaných tratích by se v horizontu několika let měla rovněž objevit nová vozidla. V některých případech však musíme pečlivě koordinovat investice do vozidlového parku s investicemi do infrastruktury. Očekáváme totiž, že některé tratě se budou elektrifikovat.  Jde zejména o tratě z Prahy do Kladna, Všetat a do Berouna přes Rudnou, u kterých elektrifikaci a zkapacitnění prioritně požadujeme.

Služby

V následujících letech by se měly postupně zlepšit i podmínky pro cestování vlakem. Všechny vlaky PID by se měly postupně vybavit systémem sledování polohyGPS. Pro nás i pro cestující se tak zlepší přehled o provozu vlaků na celé síti PID. Všechny nové vlaky i část stávajících vozidel se budou vybavovat novými LCD obrazovkami, které budou zobrazovat nejen trasu vlaku, ale i dynamické online informace o návazných přípojích.

Velkou energii vkládáme i do zlepšení činností, které cestující na první pohled nevidí – jde o přípravu jízdních řádů, výluk a sledování mimořádností. Díky novým striktnějším pravidlům budeme schopni dříve a lépe pro cestující připravit dostatek informací. Pro případ mimořádností budou připraveni pracovníci dopravce, kteří budou poskytovat cestujícím na klíčových místech informace.

Infrastruktura železničních tratí

V uplynulých 30 letech se podařilo v Praze a okolí zrealizovat mnoho rozsáhlých železničních staveb (Nové spojení, modernizace tratí do Kolína, Benešova, Kralup ad.). Právě na modernizovaných tratích nejvíce rostou počty přepravených cestujících. Avšak rozvoj železničního provozu je mnohem rychlejší než rozvoj infrastruktury. Naštěstí díky aktivitě Správy železniční dopravní cesty lze v následujícím desetiletí očekávat další významné stavby – nová trať Vršovice – Hostivař, či modernizace tratí Praha – Lysá nad Labem, Praha – Beroun, Praha – Kladno. Součástí těchto staveb by mělo být i vybudování nových kapacitních P+R parkovišť. Pochopitelně každá taková stavba přináší i jistá dočasná omezení. ROPID i IDSK se SŽDC i dopravci aktivně spolupracují, aby dopady na cestující byly co nejmenší.

Zároveň společně s dalšími pražskými i středočeskými organizacemi i státními investory vytváříme podmínky pro skutečně klíčové stavby – vysokorychlostní tratě a železniční tunely pod Prahou (Metro S). Teprve ty umožní žádoucí oddělení provozu dálkových a nákladních vlaků od příměstských a městských vlaků.

Modernizace, zkapacitnění a elektrifikaci železničních tratí v okolí Prahy včetně zvýšení automatizace provozu na nich umožní celkově zefektivnit provoz dopravního systému jako celku. Moderní železnice je charakterizována relativně malými personálními nároky, zejména pak ve srovnání s autobusy (1 strojvedoucí odveze 10x více cestujících než 1 řidič autobusu). I tento faktor musíme při plánování rozvoje PID zohledňovat. Proto velmi stojíme o zkvalitnění železničních tratí do měst, ze kterých cestující upřednostňují autobusy před vlaky, protože jsou aktuálně rychlejší. Jde zejména o spojení Prahy s Kladnem, Mělníkem či Neratovicemi.