Lidé z PIDu: Ředitel si za rok procvičí na 10 tisíc podpisů

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 17. 07. 2020

Pracovní den Petra Tomčíka je hektický a velmi různorodý. Pro své časté cesty po Praze i okolí běžně využívá hromadnou dopravu, po centru se však nejraději pohybuje pěšky, protože to bývá nejrychlejší. Jeho každodenní program je tak nabitý, že dny kolikrát utíkají neuvěřitelně rychle. Hodně času zabere i nezáživná, ale nutná rutina, jako je třeba podepisování dokumentů. Za loňský rok si pocvičil neuvěřitelných 10 tisíc podpisů. I přes pracovní vytížení se snaží s ohledem na rodinu nezůstávat v kanceláři do pozdních večerních hodin. Rád také dodržuje volné víkendy. I bez zanedbávání rodiny se dá udělat v rámci pracovního nasazení maximum, jen je potřeba čas využívat efektivně.

Nejtěžší na práci ředitele ROPID je udržet si nadhled, odstup a schopnost čelit někdy enormnímu tlaku a zároveň vidět a propojovat věci ve své komplexnosti. To vše v úzké spolupráci s širokým týmem spolupracovníků, na které se může spolehnout a pro které musí vytvářet optimální prostředí – být pro ně oporou a udělat si na ně čas. „Někomu se může zdát, že jsme Ti, kteří pouze vytváří jízdní řády a mění trasy linek MHD, ale problematika veřejné hromadné dopravy je velice obšírná a komplexní agenda,“ říká na úvod Petr Tomčík.

I když je ROPID poměrně malou a hlavně odbornou organizací, každodenním problémům spojeným s nevyzpytatelným provozem i nenadálými požadavky se člověk zcela nevyhne. A veškerá zodpovědnost jde pochopitelně jako u každého ředitele na Petrovu hlavu. Na práci ředitele je důležité umět se dohodnout s ostatními a najít kompromisní a přijatelné řešení, někdy i za cenu ústupků. Ale tak už to v životě chodí a v jednom z organizačně nejsložitějších integrovaných systémů to platí dvojnásob. „Kolegům říkám, ať se vždy na konci roku ohlédnou v čase nazpátek, aby viděli, co všechno se nám podařilo. Přestože se v každodenních činnostech často pereme s tím, že něco nejde, když si na konci roku zpětně uvědomíme, co se nám všechno podařilo, jsme až mile překvapeni, jak je seznam zdárně splněných úkolů dlouhý.“

„Aktuální seznam dokončených projektů je obsáhlý: podařilo se uzavřít nové smlouvy s dopravci včetně implementace nových náročnějších standardů kvality, rozšířit činnost zastávkové služby a dispečinku, začali jsme se také starat o některé pražské autobusové terminály. Postupně připravujeme celou řadu preferenčních opatření, která urychlují cestu autobusům i tramvajím. Pracujeme na unikátním projektu pro zlepšení navigace a informování lidí ve veřejné dopravě i v ulicích města, výrazně jsme posílili také komunikaci na sociálních sítích. Těch každodenních malých úspěchů, kterých si veřejnost běžně ani nevšimne, je ale mnohem víc,“ dodává Petr Tomčík.

Ředitel ROPIDu Petr Tomčík měl v dětství sen stát se strojvedoucím. Jeho záliba v dopravě jej přivedla ke studiu na dopravní fakultě ČVUT, kde získal titul dopravního inženýra a následně načerpával praktické zkušenosti v roli projektanta, při které vedl velké investiční projekty spojené s technikou.

Jak takový ředitel, který musí denně čelit a řešit nespočet podnětů a zároveň být oporou pro své kolegy, relaxuje? Sportem, procházkami a trávením času s rodinou.

A jak vidí dopravu v budoucnosti? Samozřejmě optimisticky – po pěti letech v této funkci ví, že i v těžkých podmínkách se dá dosáhnout dílčích úspěchů a posouvat věci dopředu. I když mnohdy ne tak rychle, jak by bylo potřeba. „Sice nás pravděpodobně nyní čekají horší časy, co se týče finančních možností a dostupných zdrojů, ale o to větší je pro nás výzva zachovat stávající vysokou kvalitu veřejné dopravy v Praze a společně s kolegy ze Středočeského kraje tuto kvalitu dál vyvážet za hranice naší metropole,“ doplňuje ředitel ROPID. Celá řada již rozběhlých projektů a vůle dál zkvalitňovat celkovou mobilitu včetně velkého odborného potenciálu lidí, kteří se na organizaci systému PID podílejí, dává naději, že se bude na co těšit.

A co by si závěrem Petr Tomčík přál do budoucna pro „svou“ organizaci ROPID i pro celý systém PID? „Byl bych rád, aby všechno fungovalo pokud možno perfektně, i když v systému, který vypraví okolo 35 000 spojů denně, to není jednoduchý cíl. Abychom lidem pomohli dostat se co nejrychleji a zároveň bezpečně tam, kam potřebují bez nečekaných mimořádností. A pokud takové mimořádnosti nastanou, abychom trvale zlepšovali komunikaci ve vztahu k cestujícím i reakce  na podněty a dotazy. PID je v evropském měřítku jeden z nejlepších dopravních systémů. To ale neznamená, že by bylo možné usnout na vavřínech a rezignovat na možnosti zlepšení. Proto nám všem přeji dostatek energie, se kterou každý den posouváme PID vpřed, a dále pak pokoru, sebereflexi, a také schopnost podívat se na svou práci i očima našich cestujících.“

 

LIDÉ Z PIDu

V rámci projektu Lidé z PIDu vám postupně představujeme zajímavé osoby z dopravy a jejich práci. Společně nahlédneme pod pokličku různých dopravních profesí i zajímavých lidských příběhů.