Linka 130 propojí Barrandov a Zličín

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 19. 08. 2016

Od 28. 8. 2016 dochází současně se zahájením nového školního roku k trvalé změně autobusových linek v oblasti Barrandova a Jihozápadního Města. Zavádí se nová autobusová linka 130 v trase Chaplinovo náměstí – Slivenec – Řeporyjské náměstí – Stodůlky – Bavorská – Zličín a původní linka 230 se zkracuje do trasy Filmové ateliéry – Chaplinovo náměstí – Klukovice – Slivenec – Holyně.

Nová linka 130, která v úseku na Jihozápadní Město nahradí současnou linku 230, je vedena z Řeporyjí namísto k metru B Luka nově na Stodůlky, a dále ulicí Sárská kolem obchodního centra Globus až na Zličín. Tímto opatřením vzniká dosud nerealizované spojení přímou autobusovou linkou Barrandova, Slivence a Řeporyjí s obchodními centry na Zličíně. Novinka přináší rovněž výrazné zrychlení cestovních dob Barrandova a Slivence s Jihozápadním Městem a dalších cílů. Nová linka 130 bude jezdit pouze ve špičkách pracovních dnů v intervalu 30 minut.

Na zkrácené lince 230 budou provozovány všechny spoje v celé trase, a to v intervalech 30 minut ve špičkách pracovních dnů a 60 minut v ostatních obdobích. Díky této změně bude zpřehledněno linkové vedení autobusů v oblasti Barrandova.

Významným přínosem dopravního opatření je rovněž posílení dopravní obsluhy městské části Praha-Slivenec, v ranní přepravní špičce pracovního dne od 6 do 9 hod. pojedou vždy dva spoje navíc, tj. zkrácení souhrnného intervalu ze současných 6,5–10 min. na 5,5–7,5 min., v odpolední špičce dojde ke zkrácení souhrnného intervalu z 10 na 7,5 min.

S ohledem na nutnost zachování stávající finančních prostředků na provoz linek je možné navržené posílení Slivence realizovat pouze za předpokladu omezení nabídky v úseku, kde současná nabídka neodpovídá reálné poptávce, a tím je úsek z Chaplinova náměstí na Filmové ateliéry. Omezení provozu se netýká špiček pracovních dní, v nichž je zachován současný interval 30 min. Dopoledne, večer a o víkendu je interval prodloužen z dnešních 30 na 60 min.

Rozdělení linky 230 na dvě samostatné linky 130 a 230 je v neposlední řadě také přípravou na plánovanou dlouhodobou rekonstrukci ulice U Náhonu, při níž by při existenci jediné linky nebylo možné realizovat vhodné výlukové opatření. Buď by musela Holyně zůstat zcela bez obsluhy autobusovou linkou, nebo by při výluce muselo zaniknout spojení ze Slivence na Jihozápadní Město. Tímto trvalým opatřením zmíněnému riziku předcházíme.

Trasa a zastávky linek 130 a 230 v oblasti Barrandova a Slivence

Trasa a zastávky linek 130 a 230 v oblasti Barrandova a Slivence