Mikrobusy na objednání pro hendikepované od roku 2022 zajistí dopravu i pro Středočechy

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 23. 12. 2021

Spolu s přípravami na spuštění zcela nového konceptu speciálních mikrobusů pro hendikepované od ledna 2022 se podařilo vyjednat možnost použití této služby i pro obyvatele Středočeského kraje v bezprostředním okolí metropole. Nově budou moci tuto službu v příměstských obcích za Prahou použít i obyvatelé Středočeského kraje s bydlištěm v těchto obcích ležících v 1. vnějším tarifním pásmu. Za 70,-Kč se tak hendikepovaní svezou do Prahy speciálním mikrobusem třeba z Říčan, Jesenice, Černošic nebo z Hostivice. Všichni Středočeši s trvalým bydlištěm kdekoli ve Středočeském kraji budou moci tuto službu využít nově na území Prahy. 

Aktuálně provozovaná služba mikrobusů na objednání pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze byla Hlavním městem Prahou na jaře letošního roku přesoutěžena a od 1. 1. 2022 ji budou provozovat dva noví poskytovatelé. Na základě dohody radních Prahy a Středočeského kraje bude služba – provozovaná pod názvem Bezba doprava – nově určena také pro obyvatele s trvalým bydlištěm ve vybraných obcích v okolí Prahy. Jejich seznam je uveden na webu www.bezba.cz. Pro všechny Středočechy přibude možnost využít Bezba dopravu na území hlavního města Prahy za standardní ceny.

„Jsem velmi ráda, že se podařilo vyjednat, aby služby bezbariérové dopravy v rámci Prahy mohli využívat i lidé, kteří nebydlí přímo v metropoli. Provázanost Prahy a Středočeského kraje je obrovská a proto se musíme snažit, aby hranice mezi oběma regiony nebyla bariérou ale spojnicí. Pro mnoho rodin, ve kterých žije dítě či dospělý s postižením, je to velká pomoc. Možnost dovozu dítěte do školy či stacionáře umožní například rodiči chodit alespoň na částečný úvazek do zaměstnání nebo pečovat o další sourozence. Nejde ale jen o úsporu času. Jistota fungující služby, na kterou se mohou spolehnout,  napomůže i duševní kondici pečujících, kteří jsou často péčí velmi vyčerpáni. Věřím, že přechod na nové provozovatele proběhne hladce,“ řekla radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

„Mluvíme-li o odstraňování bariér v dopravě, není vhodné, aby bariérou byla i správní hranice Prahy, a to obzvlášť tehdy, když se na území hlavního města nachází celá řada cílů cest pro obyvatele obcí, které nově budou službou Bezba obsluhovány. Jsem proto rád, že díky spolupráci se Středočeským krajem tuto službu zajistíme i v obcích v bezprostředním okolí Prahy,“ dodal náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„Roční náklady na zajištění bezbariérové dopravy představují necelých 13 milionů korun. Považuji však za velmi důležité, abychom přepravu osob pro všechny skupiny s omezenou schopností pohybu a orientace zajistili. V případě finančních možností do budoucna nevylučuji také rozšíření do dalších obcí,“ doplnil radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Ve veřejné soutěži zvítězili Vega Tour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti budou provozovat 35 speciálně upravených vozidel, která bude obsluhovat personál speciálně vyškolený pro tuto činnost. Z 35 vozidel bude 25 mikrobusů pro přepravu 3-4 cestujících a 10 pro přepravu jednoho pasažéra. Každé vozidlo musí umožňovat přepravu alespoň jednoho klienta na vozíku (elektrickém nebo mechanickém). V případě potřeby smlouvy obsahují i vyhrazené změny umožňující rozšíření vysoutěžených služeb, tak aby služby fungovaly pro celé období platnosti smluv efektivně.

Příjem objednávek a plánování jízd bude v režii centrálního dispečinku Bezba dopravy provozovaného organizací ROPID. Cílem je poskytnout kvalitnější služby a zkrátit čekací objednávkové časy. Služba bude na území Prahy zpoplatněna nástupní sazbou 10 Kč a jednotlivým jízdným ve výši 40 Kč. Při cestě z mezi Prahou a příměstskými obcemi (nebo mezi různými příměstskými obcemi navzájem) stojí jedna jízda 60 Kč (jízdné pro děti od 6 do 15 let bude poloviční, děti do 6 let se přepraví zdarma). Nástupní sazba je opět 10 Kč pro všechny bez rozdílu.

Službu na území Prahy budou moci využít všichni lidé s trvalým bydlištěm v Praze nebo ve Středočeském kraji, pro cesty v rámci vyjmenovaných měst a obcí v 1. vnějším tarifním pásmu PID budou moci tuto službu využít lidé s trvalým bydlištěm v Praze nebo v těchto vyjmenovaných středočeských městech a obcích.

Dopravu je možné objednat prostřednictvím formuláře na webu www.bezba.cz  či e-mailem na bezbadoprava@ropid.cz, případně telefonicky na čísle 234 704 572.

Přehled vybraných obcí a kompletní ceník:
https://www.bezba.cz/o-sluzbe
https://www.bezba.cz/kompletnicenik